Dragefossen As
Juridisk navn:  Dragefossen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75681950
Postboks 20 Osveien 6 Fax: 75681960
8251 Rognan 8250 Rognan
Fylke: Kommune:
Nordland Saltdal
Org.nr: 911204177
Aksjekapital: 6.475.000 NOK
Antall ansatte: 69
Etableringsdato: 8/17/1928
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.33%
Resultat  
  
495.54%
Egenkapital  
  
58.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 91.226.000 113.088.000 96.544.000 85.391.000 76.342.000
Resultat: 79.230.000 13.304.000 9.906.000 4.184.000 4.118.000
Egenkapital: 195.862.000 123.311.000 115.321.000 113.220.000 112.093.000
Regnskap for  Dragefossen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 91.226.000 113.088.000 96.544.000 85.391.000 76.342.000
Driftskostnader -83.569.000 -103.051.000 -87.881.000 -81.080.000 -71.292.000
Driftsresultat 7.655.000 10.037.000 8.663.000 4.310.000 5.050.000
Finansinntekter 72.693.000 4.382.000 2.600.000 895.000 483.000
Finanskostnader -1.119.000 -1.117.000 -1.357.000 -1.021.000 -1.415.000
Finans 71.574.000 3.265.000 1.243.000 -126.000 -932.000
Resultat før skatt 79.230.000 13.304.000 9.906.000 4.184.000 4.118.000
Skattekostnad -1.537.000 -2.076.000 -1.978.000 -1.115.000 -1.368.000
Årsresultat 77.693.000 11.227.000 7.928.000 3.070.000 2.750.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 224.342.000 147.270.000 141.802.000 141.972.000 140.530.000
Sum omløpsmidler 46.833.000 32.208.000 31.213.000 26.876.000 31.783.000
Sum eiendeler 271.175.000 179.478.000 173.015.000 168.848.000 172.313.000
Sum opptjent egenkapital 177.158.000 104.607.000 96.617.000 0 0
Sum egenkapital 195.862.000 123.311.000 115.321.000 113.220.000 112.093.000
Sum langsiktig gjeld 49.512.000 38.286.000 40.516.000 43.761.000 42.162.000
Sum kortsiktig gjeld 25.800.000 17.880.000 17.178.000 11.867.000 18.057.000
Sum gjeld og egenkapital 271.175.000 179.478.000 173.016.000 168.848.000 172.312.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 86.736.000 108.383.000 93.023.000 81.530.000 72.544.000
Andre inntekter 4.489.000 4.705.000 3.521.000 3.861.000 3.799.000
Driftsinntekter 91.226.000 113.088.000 96.544.000 85.391.000 76.342.000
Varekostnad -30.192.000 -53.134.000 -44.978.000 -41.554.000 -39.447.000
Lønninger -32.744.000 -28.189.000 -25.346.000 -22.376.000 -17.817.000
Avskrivning -6.341.000 -5.519.000 -4.969.000 -4.835.000 -4.491.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.292.000 -16.209.000 -12.588.000 -12.315.000 -9.537.000
Driftskostnader -83.569.000 -103.051.000 -87.881.000 -81.080.000 -71.292.000
Driftsresultat 7.655.000 10.037.000 8.663.000 4.310.000 5.050.000
Finansinntekter 72.693.000 4.382.000 2.600.000 895.000 483.000
Finanskostnader -1.119.000 -1.117.000 -1.357.000 -1.021.000 -1.415.000
Finans 71.574.000 3.265.000 1.243.000 -126.000 -932.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.180.000 -3.238.000 -5.828.000 -1.943.000 -1.943.000
Årsresultat 77.693.000 11.227.000 7.928.000 3.070.000 2.750.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.252.000 4.442.000 5.039.000 5.499.000 6.176.000
Fast eiendom 43.030.000 36.499.000 35.510.000 33.872.000 33.496.000
Maskiner anlegg 32.517.000 34.294.000 36.058.000 37.055.000 38.218.000
Driftsløsøre 8.288.000 8.864.000 5.760.000 6.213.000 5.131.000
Sum varige driftsmidler 83.836.000 79.657.000 77.329.000 77.140.000 76.845.000
Sum finansielle anleggsmidler 136.254.000 63.170.000 59.434.000 59.334.000 57.509.000
Sum anleggsmidler 224.342.000 147.270.000 141.802.000 141.972.000 140.530.000
Varebeholdning 1.342.000 1.234.000 3.479.000 1.900.000 1.492.000
Kundefordringer 15.692.000 19.194.000 17.052.000 14.542.000 16.745.000
Andre fordringer 2.671.000 4.449.000 1.588.000 82.000 1.683.000
Sum investeringer 4.155.000 3.706.000 3.159.000 3.649.000 3.001.000
Kasse, bank 11.468.000 3.625.000 5.102.000 5.270.000 8.170.000
Sum omløpsmidler 46.833.000 32.208.000 31.213.000 26.876.000 31.783.000
Sum eiendeler 271.175.000 179.478.000 173.015.000 168.848.000 172.313.000
Sum opptjent egenkapital 177.158.000 104.607.000 96.617.000 0 0
Sum egenkapital 195.862.000 123.311.000 115.321.000 113.220.000 112.093.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.820.000 4.131.000 6.022.000 6.193.000 6.236.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.122.000 8.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 49.512.000 38.286.000 40.516.000 43.761.000 42.162.000
Leverandørgjeld 4.252.000 7.707.000 4.763.000 4.349.000 6.580.000
Betalbar skatt 668.000 1.518.000 380.000 115.000
Skyldig offentlige avgifter 4.192.000 3.108.000 2.033.000 2.474.000 1.930.000
Utbytte -5.180.000 -3.238.000 -5.828.000 -1.943.000 -1.943.000
Annen kortsiktig gjeld 6.054.000 3.089.000 2.982.000 2.651.000 7.417.000
Sum kortsiktig gjeld 25.800.000 17.880.000 17.178.000 11.867.000 18.057.000
Sum gjeld og egenkapital 271.175.000 179.478.000 173.016.000 168.848.000 172.312.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.033.000 14.328.000 14.035.000 15.009.000 13.726.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.8 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.7 1.6 2.1 1.7
Soliditet 72.2 68.7 66.7 67.1 65.1
Resultatgrad 8.4 8.9 9 5 6.6
Rentedekningsgrad 6.8 9 6.4 4.2 3.6
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 29.6 8 6.5 3.1 3.2
Signatur
12.07.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
12.07.2021
Prokura hver for seg
Kulseth Strand Marit
Prokura hver for seg
Paulsen Truls
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex