Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drevelin Ortopedi AS
Juridisk navn:  Drevelin Ortopedi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55206460
Møllendalsbakken 11 Møllendalsbakken 11 Fax: 55206461
5009 Bergen 5009 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 943575142
Aksjekapital: 132.000 NOK
Antall ansatte: 66
Etableringsdato: 1/2/1987 1
Foretakstype: AS
Tidligere navn: drevelin as
Revisor: Minde Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.66%
Resultat  
  
43.26%
Egenkapital  
  
35.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 104.718.000 86.791.000 83.354.000 74.097.000 73.517.000
Resultat: 12.240.000 8.544.000 9.012.000 8.698.000 7.650.000
Egenkapital: 32.653.000 24.130.000 20.164.000 16.687.000 12.947.000
Regnskap for  Drevelin Ortopedi AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 104.718.000 86.791.000 83.354.000 74.097.000 73.517.000
Driftskostnader -92.629.000 -78.150.000 -74.469.000 -65.449.000 -65.808.000
Driftsresultat 12.089.000 8.642.000 8.885.000 8.647.000 7.708.000
Finansinntekter 272.000 28.000 286.000 231.000 86.000
Finanskostnader -120.000 -127.000 -158.000 -179.000 -143.000
Finans 152.000 -99.000 128.000 52.000 -57.000
Resultat før skatt 12.240.000 8.544.000 9.012.000 8.698.000 7.650.000
Skattekostnad -2.717.000 -2.078.000 -2.235.000 -2.229.000 -2.247.000
Årsresultat 9.523.000 6.467.000 6.777.000 6.469.000 5.403.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.322.000 14.851.000 5.485.000 4.963.000 5.612.000
Sum omløpsmidler 40.982.000 38.277.000 42.410.000 36.708.000 32.864.000
Sum eiendeler 58.304.000 53.128.000 47.895.000 41.671.000 38.476.000
Sum opptjent egenkapital 31.905.000 23.382.000 19.416.000 15.939.000 12.199.000
Sum egenkapital 32.653.000 24.130.000 20.164.000 16.687.000 12.947.000
Sum langsiktig gjeld 7.080.000 6.897.000 7.149.000 7.439.000 7.755.000
Sum kortsiktig gjeld 18.571.000 22.100.000 20.581.000 17.545.000 17.774.000
Sum gjeld og egenkapital 58.304.000 53.127.000 47.894.000 41.671.000 38.476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.213.000 86.332.000 82.836.000 73.793.000 72.880.000
Andre inntekter 505.000 459.000 517.000 304.000 637.000
Driftsinntekter 104.718.000 86.791.000 83.354.000 74.097.000 73.517.000
Varekostnad -47.862.000 -31.480.000 -32.749.000 -27.853.000 -27.790.000
Lønninger -31.835.000 -31.406.000 -29.331.000 -25.914.000 -26.458.000
Avskrivning -1.248.000 -1.264.000 -1.053.000 -926.000 -868.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.309.000 -11.205.000 -10.291.000 -9.852.000 -9.855.000
Driftskostnader -92.629.000 -78.150.000 -74.469.000 -65.449.000 -65.808.000
Driftsresultat 12.089.000 8.642.000 8.885.000 8.647.000 7.708.000
Finansinntekter 272.000 28.000 286.000 231.000 86.000
Finanskostnader -120.000 -127.000 -158.000 -179.000 -143.000
Finans 152.000 -99.000 128.000 52.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 -3.300.000 -3.000.000 -2.500.000
Årsresultat 9.523.000 6.467.000 6.777.000 6.469.000 5.403.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.664.000 1.787.000 1.806.000 1.859.000 2.053.000
Fast eiendom 2.977.000 2.953.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.638.000 4.480.000 2.904.000 2.322.000 2.691.000
Sum varige driftsmidler 7.615.000 7.432.000 2.904.000 2.322.000 2.691.000
Sum finansielle anleggsmidler 8.043.000 5.632.000 775.000 781.000 869.000
Sum anleggsmidler 17.322.000 14.851.000 5.485.000 4.963.000 5.612.000
Varebeholdning 10.105.000 9.707.000 11.158.000 11.258.000 10.277.000
Kundefordringer 18.586.000 13.196.000 10.623.000 8.007.000 9.077.000
Andre fordringer 1.964.000 1.452.000 944.000 1.038.000 430.000
Sum investeringer 3.400.000 3.267.000 3.308.000 3.110.000 2.980.000
Kasse, bank 6.927.000 10.655.000 16.377.000 13.294.000 10.100.000
Sum omløpsmidler 40.982.000 38.277.000 42.410.000 36.708.000 32.864.000
Sum eiendeler 58.304.000 53.128.000 47.895.000 41.671.000 38.476.000
Sum opptjent egenkapital 31.905.000 23.382.000 19.416.000 15.939.000 12.199.000
Sum egenkapital 32.653.000 24.130.000 20.164.000 16.687.000 12.947.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.559.000 6.790.000 6.974.000 7.172.000 7.370.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.080.000 6.897.000 7.149.000 7.439.000 7.755.000
Leverandørgjeld 4.284.000 4.997.000 4.236.000 2.604.000 2.938.000
Betalbar skatt 2.594.000 2.058.000 2.182.000 2.126.000 2.016.000
Skyldig offentlige avgifter 3.846.000 4.691.000 4.339.000 3.332.000 3.991.000
Utbytte -1.000.000 -2.500.000 -3.300.000 -3.000.000 -2.500.000
Annen kortsiktig gjeld 6.847.000 7.853.000 6.524.000 6.483.000 6.330.000
Sum kortsiktig gjeld 18.571.000 22.100.000 20.581.000 17.545.000 17.774.000
Sum gjeld og egenkapital 58.304.000 53.127.000 47.894.000 41.671.000 38.476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.411.000 16.177.000 21.829.000 19.163.000 15.090.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.7 2.1 2.1 1.8
Likviditetsgrad 2 1.7 1.3 1.5 1.5 1.3
Soliditet 5 45.4 42.1 4 33.6
Resultatgrad 11.5 1 10.7 11.7 10.5
Rentedekningsgrad 100.7 6 56.2 48.3 54.5
Gjeldsgrad 0.8 1.2 1.4 1.5 2.0
Total kapitalrentabilitet 21.2 16.3 19.1 21.3 20.3
Signatur
04.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.05.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex