Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dreyers Forlag Oslo As
Juridisk navn:  Dreyers Forlag Oslo As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41574138
Postboks 461 Sentrum Dronningens Gate 16 Fax:
0105 Oslo 152 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980482553
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Baker Tilly Grimsrud & Co. Ans
Regnskapsfører: Mater As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.85%
Resultat  
  
165.12%
Egenkapital  
  
16.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.516.000 15.119.000 15.188.000 15.926.000 16.690.000
Resultat: 1.305.000 -2.004.000 -1.159.000 -1.811.000 1.135.000
Egenkapital: 7.646.000 6.561.000 5.345.000 12.876.000 12.561.000
Regnskap for  Dreyers Forlag Oslo As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.516.000 15.119.000 15.188.000 15.926.000 16.690.000
Driftskostnader -16.211.000 -17.123.000 -16.346.000 -17.738.000 -15.556.000
Driftsresultat 1.305.000 -2.004.000 -1.158.000 -1.811.000 1.134.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Resultat før skatt 1.305.000 -2.004.000 -1.159.000 -1.811.000 1.135.000
Skattekostnad -220.000 708.000 -372.000 513.000 -49.000
Årsresultat 1.085.000 -1.296.000 -1.531.000 -1.298.000 1.086.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 20.861.000 19.010.000 16.724.000 19.111.000 19.031.000
Sum eiendeler 20.861.000 19.010.000 16.724.000 19.111.000 19.031.000
Sum opptjent egenkapital 2.294.000 1.209.000 2.505.000 4.036.000 5.333.000
Sum egenkapital 7.646.000 6.561.000 5.345.000 12.876.000 12.561.000
Sum langsiktig gjeld 2.486.000 2.266.000 2.266.000 1.894.000 1.925.000
Sum kortsiktig gjeld 10.729.000 10.184.000 9.112.000 4.341.000 4.545.000
Sum gjeld og egenkapital 20.861.000 19.011.000 16.723.000 19.111.000 19.030.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.047.000 13.911.000 13.421.000 14.357.000 15.493.000
Andre inntekter 1.469.000 1.208.000 1.767.000 1.569.000 1.197.000
Driftsinntekter 17.516.000 15.119.000 15.188.000 15.926.000 16.690.000
Varekostnad -2.978.000 -3.301.000 -2.625.000 -3.205.000 -2.787.000
Lønninger -6.029.000 -5.324.000 -5.834.000 -6.158.000 -5.516.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.204.000 -8.498.000 -7.887.000 -8.375.000 -7.253.000
Driftskostnader -16.211.000 -17.123.000 -16.346.000 -17.738.000 -15.556.000
Driftsresultat 1.305.000 -2.004.000 -1.158.000 -1.811.000 1.134.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.085.000 -1.296.000 -1.531.000 -1.298.000 1.086.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 13.000.000 12.000.000 11.850.000 9.750.000 9.320.000
Kundefordringer 5.057.000 3.126.000 3.951.000 4.666.000 5.132.000
Andre fordringer 930.000 3.767.000 161.000 4.219.000 1.989.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.874.000 118.000 762.000 477.000 2.590.000
Sum omløpsmidler 20.861.000 19.010.000 16.724.000 19.111.000 19.031.000
Sum eiendeler 20.861.000 19.010.000 16.724.000 19.111.000 19.031.000
Sum opptjent egenkapital 2.294.000 1.209.000 2.505.000 4.036.000 5.333.000
Sum egenkapital 7.646.000 6.561.000 5.345.000 12.876.000 12.561.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.486.000 2.266.000 2.266.000 1.894.000 1.925.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.486.000 2.266.000 2.266.000 1.894.000 1.925.000
Leverandørgjeld 593.000 441.000 189.000 0 690.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.332.000 1.043.000 1.258.000 978.000 524.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.803.000 8.700.000 7.665.000 3.363.000 3.332.000
Sum kortsiktig gjeld 10.729.000 10.184.000 9.112.000 4.341.000 4.545.000
Sum gjeld og egenkapital 20.861.000 19.011.000 16.723.000 19.111.000 19.030.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.132.000 8.826.000 7.612.000 14.770.000 14.486.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.8 4.4 4.2
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 2.2 2.1
Soliditet 36.7 34.5 3 67.4 6
Resultatgrad 7.5 -13.3 -7.6 -11.4 6.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.7 1.9 2.1 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 6.3 -10.5 -6.9 -9.5 6
Signatur
09.03.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex