Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Driv Karriere As
Juridisk navn:  Driv Karriere As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75198800
Postboks 163 Koksverksgata 1 Fax: 75198801
8601 Mo I Rana 8622 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 919864168
Aksjekapital: 2.466.000 NOK
Antall ansatte: 62
Etableringsdato: 12/12/1968
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.78%
Resultat  
  
-23.21%
Egenkapital  
  
-17.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 25.470.000 24.782.000 26.628.000 31.884.000 31.017.000
Resultat: -2.532.000 -2.055.000 -473.000 1.113.000 1.810.000
Egenkapital: 11.642.000 14.174.000 16.229.000 16.703.000 15.590.000
Regnskap for  Driv Karriere As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 25.470.000 24.782.000 26.628.000 31.884.000 31.017.000
Driftskostnader -27.170.000 -26.321.000 -26.699.000 -30.442.000 -28.923.000
Driftsresultat -1.700.000 -1.540.000 -71.000 1.442.000 2.095.000
Finansinntekter 2.000 15.000 25.000 49.000 137.000
Finanskostnader -834.000 -531.000 -427.000 -378.000 -423.000
Finans -832.000 -516.000 -402.000 -329.000 -286.000
Resultat før skatt -2.532.000 -2.055.000 -473.000 1.113.000 1.810.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.532.000 -2.055.000 -473.000 1.113.000 1.810.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.766.000 34.354.000 27.116.000 26.240.000 23.133.000
Sum omløpsmidler 4.479.000 5.961.000 8.155.000 7.291.000 10.509.000
Sum eiendeler 38.245.000 40.315.000 35.271.000 33.531.000 33.642.000
Sum opptjent egenkapital 9.176.000 11.708.000 13.763.000 14.237.000 0
Sum egenkapital 11.642.000 14.174.000 16.229.000 16.703.000 15.590.000
Sum langsiktig gjeld 21.135.000 21.109.000 15.255.000 12.874.000 14.226.000
Sum kortsiktig gjeld 5.468.000 5.031.000 3.787.000 3.954.000 3.826.000
Sum gjeld og egenkapital 38.245.000 40.314.000 35.271.000 33.531.000 33.642.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.738.000 3.783.000 4.910.000 4.776.000 5.404.000
Andre inntekter 21.732.000 20.999.000 21.718.000 27.109.000 25.613.000
Driftsinntekter 25.470.000 24.782.000 26.628.000 31.884.000 31.017.000
Varekostnad -1.359.000 -1.512.000 -1.566.000 -1.772.000 -1.850.000
Lønninger -18.814.000 -18.333.000 -18.046.000 -20.786.000 -19.218.000
Avskrivning -1.775.000 -1.597.000 -1.517.000 -1.670.000 -1.699.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.222.000 -4.879.000 -5.570.000 -6.214.000 -6.156.000
Driftskostnader -27.170.000 -26.321.000 -26.699.000 -30.442.000 -28.923.000
Driftsresultat -1.700.000 -1.540.000 -71.000 1.442.000 2.095.000
Finansinntekter 2.000 15.000 25.000 49.000 137.000
Finanskostnader -834.000 -531.000 -427.000 -378.000 -423.000
Finans -832.000 -516.000 -402.000 -329.000 -286.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.532.000 -2.055.000 -473.000 1.113.000 1.810.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 33.166.000 33.672.000 26.452.000 25.597.000 22.274.000
Maskiner anlegg 240.000 259.000 159.000 21.000 0
Driftsløsøre 345.000 392.000 475.000 612.000 849.000
Sum varige driftsmidler 33.751.000 34.323.000 27.086.000 26.230.000 23.123.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 31.000 31.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 33.766.000 34.354.000 27.116.000 26.240.000 23.133.000
Varebeholdning 1.645.000 1.325.000 1.406.000 1.478.000 1.277.000
Kundefordringer 127.000 680.000 1.070.000 1.499.000 1.360.000
Andre fordringer 2.057.000 2.422.000 2.010.000 2.067.000 2.086.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 649.000 1.533.000 3.668.000 2.248.000 5.787.000
Sum omløpsmidler 4.479.000 5.961.000 8.155.000 7.291.000 10.509.000
Sum eiendeler 38.245.000 40.315.000 35.271.000 33.531.000 33.642.000
Sum opptjent egenkapital 9.176.000 11.708.000 13.763.000 14.237.000 0
Sum egenkapital 11.642.000 14.174.000 16.229.000 16.703.000 15.590.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.715.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.135.000 21.109.000 15.255.000 12.874.000 14.226.000
Leverandørgjeld 456.000 2.209.000 1.109.000 975.000 1.041.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.152.000 906.000 869.000 989.000 937.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.145.000 1.917.000 1.809.000 1.990.000 1.848.000
Sum kortsiktig gjeld 5.468.000 5.031.000 3.787.000 3.954.000 3.826.000
Sum gjeld og egenkapital 38.245.000 40.314.000 35.271.000 33.531.000 33.642.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -989.000 930.000 4.368.000 3.337.000 6.683.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 2.2 1.8 2.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9 1.8 1.5 2.5
Soliditet 30.4 35.2 4 49.8 46.3
Resultatgrad -6.7 -6.2 -0.3 4.5 6.8
Rentedekningsgrad -2.9 -0.2 3.8 5.3
Gjeldsgrad 2.3 1.8 1.2 1 1.2
Total kapitalrentabilitet -4.4 -3.8 -0.1 4.4 6.6
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex