Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drivdalen Idrettslag
Juridisk navn:  Drivdalen Idrettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47820049
c/o Jenny Kristin Heggvold Losråket 85 c/o Jenny Kristin Heggvold Losråket 85 Fax:
7345 Driva 7345 Driva
Fylke: Kommune:
Trøndelag Oppdal
Org.nr: 984020368
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 7/4/1945 1
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2009
Omsetning: 142.000
Resultat: -7.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Drivdalen Idrettslag
Resultat 2009
Driftsinntekter 142.000
Driftskostnader -149.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 131.000
Sum eiendeler 131.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 131.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 142.000
Varekostnad -149.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader 0
Driftskostnader -149.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 131.000
Sum omløpsmidler 131.000
Sum eiendeler 131.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000
Sum kortsiktig gjeld 131.000
Sum gjeld og egenkapital 131.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 0.0
Resultatgrad -4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -5.3
Signatur
15.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex