Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Drivhuset Stiftelsen For Musikalsk Verkstedsarbeid
Juridisk navn:  Drivhuset Stiftelsen For Musikalsk Verkstedsarbeid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22351020
Maridalsveien 78 Maridalsveien 78 Fax: 22351020
0458 Oslo 458 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979670974
Aksjekapital: 1 NOK
Etableringsdato: 1/20/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Vekst Revisjon AS
Regnskapsfører: Enimente As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.01%
Resultat  
  
173.24%
Egenkapital  
  
107.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.370.000 1.903.000 1.855.000 1.942.000 1.583.000
Resultat: 104.000 -142.000 39.000 46.000 36.000
Egenkapital: 201.000 97.000 239.000 201.000 155.000
Regnskap for  Drivhuset Stiftelsen For Musikalsk Verkstedsarbeid
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.370.000 1.903.000 1.855.000 1.942.000 1.583.000
Driftskostnader -1.263.000 -2.044.000 -1.813.000 -1.895.000 -1.548.000
Driftsresultat 107.000 -142.000 42.000 46.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -3.000 0 0
Finans -3.000 0 -3.000 0 0
Resultat før skatt 104.000 -142.000 39.000 46.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 -142.000 39.000 46.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.000 35.000 41.000 47.000 53.000
Sum omløpsmidler 298.000 231.000 342.000 427.000 252.000
Sum eiendeler 327.000 266.000 383.000 474.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 96.000 238.000 199.000 153.000
Sum egenkapital 201.000 97.000 239.000 201.000 155.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 168.000 143.000 273.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 265.000 382.000 473.000 304.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.015.000 1.284.000 1.058.000 1.150.000 815.000
Andre inntekter 355.000 618.000 797.000 791.000 768.000
Driftsinntekter 1.370.000 1.903.000 1.855.000 1.942.000 1.583.000
Varekostnad -993.000 -1.520.000 -1.234.000 -1.470.000 -1.167.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 -6.000 -6.000 -6.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -264.000 -518.000 -573.000 -419.000 -372.000
Driftskostnader -1.263.000 -2.044.000 -1.813.000 -1.895.000 -1.548.000
Driftsresultat 107.000 -142.000 42.000 46.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 -3.000 0 0
Finans -3.000 0 -3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 104.000 -142.000 39.000 46.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 29.000 35.000 41.000 47.000 53.000
Sum varige driftsmidler 29.000 35.000 41.000 47.000 53.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.000 35.000 41.000 47.000 53.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 126.000 108.000 158.000 84.000 173.000
Andre fordringer 0 17.000 25.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 173.000 106.000 159.000 343.000 79.000
Sum omløpsmidler 298.000 231.000 342.000 427.000 252.000
Sum eiendeler 327.000 266.000 383.000 474.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 96.000 238.000 199.000 153.000
Sum egenkapital 201.000 97.000 239.000 201.000 155.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 16.000 0 39.000 0 44.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 168.000 104.000 273.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 168.000 143.000 273.000 150.000
Sum gjeld og egenkapital 327.000 265.000 382.000 473.000 304.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 172.000 63.000 199.000 154.000 102.000
Likviditetsgrad 1 2.4 1.4 2.4 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 2.4 1.4 2.4 1.6 1.7
Soliditet 61.5 36.6 62.6 42.4 50.8
Resultatgrad 7.8 -7.5 2.3 2.4 2.3
Rentedekningsgrad 35.7 1
Gjeldsgrad 0.6 1.7 0.6 1.4 1.0
Total kapitalrentabilitet 32.7 -53.6 1 9.7 11.8
Signatur
02.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.04.2020
STYRETS LEDER OG KASSERER TEGNER.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex