DSV Solutions AS
Juridisk navn:  Dsv Solutions AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40403600
Postboks 564 Toveien 37 Fax: 22652995
1411 Kolbotn 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 984054548
Aksjekapital: 297.000 NOK
Antall ansatte: 114
Etableringsdato: 11/12/2001
Foretakstype: AS
Tidligere navn: dfds transport solutions as
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
27.12%
Resultat  
  
-110.34%
Egenkapital  
  
-18.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 304.542.000 239.579.000 235.861.000 241.205.000 247.664.000
Resultat: -24.013.000 232.208.000 -1.863.000 2.951.000 -1.525.000
Egenkapital: 78.247.000 95.435.000 4.710.000 7.389.000 9.142.000
Regnskap for  DSV Solutions AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 304.542.000 239.579.000 235.861.000 241.205.000 247.664.000
Driftskostnader -328.225.000 -277.401.000 -235.734.000 -237.773.000 -248.646.000
Driftsresultat -23.683.000 -37.822.000 127.000 3.433.000 -983.000
Finansinntekter 498.000 271.844.000 423.000 164.000 356.000
Finanskostnader -828.000 -1.814.000 -2.413.000 -646.000 -897.000
Finans -330.000 270.030.000 -1.990.000 -482.000 -541.000
Resultat før skatt -24.013.000 232.208.000 -1.863.000 2.951.000 -1.525.000
Skattekostnad 4.601.000 8.052.000 -34.000 -1.049.000 -75.000
Årsresultat -19.411.000 240.259.000 -1.897.000 1.902.000 -1.599.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 114.251.000 98.310.000 89.756.000 20.970.000 24.572.000
Sum omløpsmidler 70.845.000 203.053.000 77.982.000 40.306.000 38.424.000
Sum eiendeler 185.096.000 301.363.000 167.738.000 61.276.000 62.996.000
Sum opptjent egenkapital 77.950.000 95.138.000 4.413.000 7.092.000 8.845.000
Sum egenkapital 78.247.000 95.435.000 4.710.000 7.389.000 9.142.000
Sum langsiktig gjeld 3.775.000 3.986.000 2.633.000 1.403.000 1.610.000
Sum kortsiktig gjeld 103.075.000 201.942.000 160.395.000 52.483.000 52.244.000
Sum gjeld og egenkapital 185.097.000 301.363.000 167.738.000 61.275.000 62.996.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 293.716.000 237.082.000 235.824.000 241.131.000 247.586.000
Andre inntekter 10.825.000 2.497.000 37.000 74.000 78.000
Driftsinntekter 304.542.000 239.579.000 235.861.000 241.205.000 247.664.000
Varekostnad -178.381.000 -184.050.000 -147.376.000 -149.261.000 -158.030.000
Lønninger -110.696.000 -73.092.000 -65.719.000 -66.801.000 -70.525.000
Avskrivning -11.637.000 -5.164.000 -4.038.000 -4.615.000 -4.394.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -27.511.000 -15.095.000 -18.601.000 -17.096.000 -15.697.000
Driftskostnader -328.225.000 -277.401.000 -235.734.000 -237.773.000 -248.646.000
Driftsresultat -23.683.000 -37.822.000 127.000 3.433.000 -983.000
Finansinntekter 498.000 271.844.000 423.000 164.000 356.000
Finanskostnader -828.000 -1.814.000 -2.413.000 -646.000 -897.000
Finans -330.000 270.030.000 -1.990.000 -482.000 -541.000
Konsernbidrag -150.000.000 -1.889.000 -3.890.000 -1.471.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -19.411.000 240.259.000 -1.897.000 1.902.000 -1.599.000
Balanse detaljer          
Goodwill 3.297.000 4.521.000 5.745.000 6.969.000 8.192.000
Sum Immatrielle midler 16.979.000 13.765.000 7.175.000 7.552.000 8.192.000
Fast eiendom 4.475.000 6.230.000 7.985.000 9.768.000 11.585.000
Maskiner anlegg 32.531.000 5.000 20.000 200.000
Driftsløsøre 92.797.000 45.784.000 3.198.000 3.629.000 4.595.000
Sum varige driftsmidler 97.272.000 84.545.000 11.188.000 13.417.000 16.380.000
Sum finansielle anleggsmidler 71.393.000 0 0
Sum anleggsmidler 114.251.000 98.310.000 89.756.000 20.970.000 24.572.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 64.596.000 49.322.000 32.322.000 37.394.000 35.227.000
Andre fordringer 6.249.000 153.730.000 45.660.000 2.912.000 3.197.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 70.845.000 203.053.000 77.982.000 40.306.000 38.424.000
Sum eiendeler 185.096.000 301.363.000 167.738.000 61.276.000 62.996.000
Sum opptjent egenkapital 77.950.000 95.138.000 4.413.000 7.092.000 8.845.000
Sum egenkapital 78.247.000 95.435.000 4.710.000 7.389.000 9.142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.775.000 3.986.000 2.633.000 1.403.000 1.610.000
Gjeld til kredittinstitutt 117.456.000 9.235.000 12.898.000
Sum langsiktig gjeld 3.775.000 3.986.000 2.633.000 1.403.000 1.610.000
Leverandørgjeld 19.894.000 26.632.000 16.823.000 16.756.000 18.409.000
Betalbar skatt -2.000 -2.000 -2.000
Skyldig offentlige avgifter 5.567.000 4.588.000 4.272.000 4.485.000 4.019.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 77.614.000 170.721.000 21.846.000 22.010.000 16.920.000
Sum kortsiktig gjeld 103.075.000 201.942.000 160.395.000 52.483.000 52.244.000
Sum gjeld og egenkapital 185.097.000 301.363.000 167.738.000 61.275.000 62.996.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -32.230.000 1.111.000 -82.413.000 -12.177.000 -13.820.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1.0 0.5 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.7 1.0 0.5 0.8 0.7
Soliditet 42.3 31.7 2.8 12.1 14.5
Resultatgrad -7.8 -15.8 0.1 1.4 -0.4
Rentedekningsgrad -28.6 -20.9 0.1 5.3 -1.1
Gjeldsgrad 1.4 2.2 34.6 7.3 5.9
Total kapitalrentabilitet -12.5 77.7 0.3 5.9
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER I FELLESSKAP MED ENTEN ETT AKSJONÆRVALGT STYREMEDLEM
ELLER DAGLIG LEDER.
Prokurister
22.10.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex