Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dvergsdal Fellesfjøs Drift Da
Juridisk navn:  Dvergsdal Fellesfjøs Drift Da
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57726954
C/O Samuel Dvergsdal Nikolai Astrups veg 1965 C/O Samuel Dvergsdal Nikolai Astrups veg 1965 Fax:
6843 Skei I Jølster 6843 Skei I Jølster
Fylke: Kommune:
Vestland Sunnfjord
Org.nr: 993088471
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/10/2008
Foretakstype: DA
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Jølster Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
18.84%
Resultat  
  
-94.31%
Egenkapital  
  
-38.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.866.000 4.936.000 5.278.000 5.521.000
Resultat: -239.000 -123.000 -192.000 559.000
Egenkapital: 375.000 614.000 736.000 928.000
Regnskap for  Dvergsdal Fellesfjøs Drift Da
Resultat 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.866.000 4.936.000 5.278.000 5.521.000
Driftskostnader -6.112.000 -5.061.000 -5.481.000 -4.964.000
Driftsresultat -245.000 -126.000 -202.000 558.000
Finansinntekter 11.000 11.000 11.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -2.000 -9.000
Finans 6.000 3.000 9.000 0
Resultat før skatt -239.000 -123.000 -192.000 559.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -239.000 -123.000 -192.000 559.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 307.000 387.000 169.000 187.000
Sum omløpsmidler 1.800.000 1.581.000 1.192.000 1.342.000
Sum eiendeler 2.107.000 1.968.000 1.361.000 1.529.000
Sum opptjent egenkapital -771.000 -550.000 -464.000 -272.000
Sum egenkapital 375.000 614.000 736.000 928.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 64.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.732.000 1.314.000 561.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 2.108.000 1.969.000 1.361.000 1.529.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.135.000 4.233.000 4.673.000 5.521.000
Andre inntekter 731.000 703.000 605.000 0
Driftsinntekter 5.866.000 4.936.000 5.278.000 5.521.000
Varekostnad -3.536.000 -2.499.000 -2.935.000 -2.758.000
Lønninger -244.000 -440.000 -131.000 -4.000
Avskrivning -80.000 -57.000 -41.000 -161.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.252.000 -2.065.000 -2.374.000 -2.049.000
Driftskostnader -6.112.000 -5.061.000 -5.481.000 -4.964.000
Driftsresultat -245.000 -126.000 -202.000 558.000
Finansinntekter 11.000 11.000 11.000 9.000
Finanskostnader -5.000 -8.000 -2.000 -9.000
Finans 6.000 3.000 9.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -239.000 -123.000 -192.000 559.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 162.000 208.000 0 28.000
Driftsløsøre 68.000 101.000 156.000 140.000
Sum varige driftsmidler 229.000 309.000 156.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 78.000 78.000 12.000 18.000
Sum anleggsmidler 307.000 387.000 169.000 187.000
Varebeholdning 1.030.000 1.079.000 873.000 925.000
Kundefordringer 652.000 319.000 153.000 347.000
Andre fordringer 117.000 184.000 167.000 71.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 0
Sum omløpsmidler 1.800.000 1.581.000 1.192.000 1.342.000
Sum eiendeler 2.107.000 1.968.000 1.361.000 1.529.000
Sum opptjent egenkapital -771.000 -550.000 -464.000 -272.000
Sum egenkapital 375.000 614.000 736.000 928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.119.000 470.000 194.000 375.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 64.000 0
Leverandørgjeld 598.000 844.000 250.000 111.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 53.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 117.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 1.732.000 1.314.000 561.000 601.000
Sum gjeld og egenkapital 2.108.000 1.969.000 1.361.000 1.529.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.000 267.000 631.000 741.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.2 2.1 2.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.4 0.6 0.7
Soliditet 17.8 31.2 54.1 60.7
Resultatgrad -4.2 -2.6 -3.8 10.1
Rentedekningsgrad -49.0 -15.8 6
Gjeldsgrad 4.6 2.2 0.8 0.6
Total kapitalrentabilitet -11.1 -5.8 37.1
Signatur
06.06.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
06.06.2013
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex