Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dypfjord AS
Juridisk navn:  Dypfjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94170278
Postboks 147 Samfunnsgata 32 Fax:
9981 Berlevåg 9980 Berlevåg
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Berlevåg
Org.nr: 979710267
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/10/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Bjørn Gundersen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.22%
Resultat  
  
-6.6%
Egenkapital  
  
17.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 21.919.000 23.126.000 21.383.000 24.004.000 19.185.000
Resultat: 7.488.000 8.017.000 6.774.000 7.756.000 4.227.000
Egenkapital: 39.285.000 33.446.000 27.224.000 21.930.000 16.064.000
Regnskap for  Dypfjord AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 21.919.000 23.126.000 21.383.000 24.004.000 19.185.000
Driftskostnader -14.211.000 -14.819.000 -14.029.000 -15.490.000 -14.102.000
Driftsresultat 7.707.000 8.308.000 7.354.000 8.514.000 5.084.000
Finansinntekter 261.000 259.000 14.000 10.000 10.000
Finanskostnader -479.000 -549.000 -594.000 -768.000 -866.000
Finans -218.000 -290.000 -580.000 -758.000 -856.000
Resultat før skatt 7.488.000 8.017.000 6.774.000 7.756.000 4.227.000
Skattekostnad -1.649.000 -1.795.000 -1.480.000 -1.890.000 -1.068.000
Årsresultat 5.839.000 6.222.000 5.294.000 5.866.000 3.159.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.640.000 27.891.000 29.552.000 31.196.000 29.598.000
Sum omløpsmidler 30.890.000 27.075.000 20.700.000 16.597.000 13.406.000
Sum eiendeler 58.530.000 54.966.000 50.252.000 47.793.000 43.004.000
Sum opptjent egenkapital 39.185.000 33.346.000 27.124.000 21.830.000 15.964.000
Sum egenkapital 39.285.000 33.446.000 27.224.000 21.930.000 16.064.000
Sum langsiktig gjeld 15.257.000 17.457.000 19.657.000 21.937.000 24.081.000
Sum kortsiktig gjeld 3.988.000 4.064.000 3.370.000 3.926.000 2.858.000
Sum gjeld og egenkapital 58.530.000 54.967.000 50.251.000 47.793.000 43.003.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.916.000 23.126.000 21.383.000 23.985.000 19.116.000
Andre inntekter 2.000 0 0 19.000 69.000
Driftsinntekter 21.919.000 23.126.000 21.383.000 24.004.000 19.185.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -9.535.000 -10.156.000 -9.050.000 -10.073.000 -8.427.000
Avskrivning -2.076.000 -1.967.000 -2.122.000 -2.310.000 -2.284.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.600.000 -2.696.000 -2.857.000 -3.107.000 -3.391.000
Driftskostnader -14.211.000 -14.819.000 -14.029.000 -15.490.000 -14.102.000
Driftsresultat 7.707.000 8.308.000 7.354.000 8.514.000 5.084.000
Finansinntekter 261.000 259.000 14.000 10.000 10.000
Finanskostnader -479.000 -549.000 -594.000 -768.000 -866.000
Finans -218.000 -290.000 -580.000 -758.000 -856.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 5.839.000 6.222.000 5.294.000 5.866.000 3.159.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.360.000 22.534.000 23.707.000 24.881.000 22.405.000
Fast eiendom 1.330.000 861.000 554.000 340.000 206.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.602.000 1.198.000 1.497.000 1.871.000 2.304.000
Sum varige driftsmidler 6.016.000 5.094.000 5.581.000 6.315.000 7.193.000
Sum finansielle anleggsmidler 264.000 264.000 264.000 0 0
Sum anleggsmidler 27.640.000 27.891.000 29.552.000 31.196.000 29.598.000
Varebeholdning 97.000 0 0 0 0
Kundefordringer 45.000 22.000 45.000 35.000 12.000
Andre fordringer 12.018.000 45.000 103.000 154.000 86.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 18.730.000 27.009.000 20.551.000 16.408.000 13.308.000
Sum omløpsmidler 30.890.000 27.075.000 20.700.000 16.597.000 13.406.000
Sum eiendeler 58.530.000 54.966.000 50.252.000 47.793.000 43.004.000
Sum opptjent egenkapital 39.185.000 33.346.000 27.124.000 21.830.000 15.964.000
Sum egenkapital 39.285.000 33.446.000 27.224.000 21.930.000 16.064.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 30.000 37.000 123.000 73.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 15.257.000 17.457.000 19.657.000 21.937.000 24.081.000
Leverandørgjeld 158.000 209.000 186.000 285.000 255.000
Betalbar skatt 1.655.000 1.770.000 1.566.000 1.840.000 1.068.000
Skyldig offentlige avgifter 783.000 801.000 859.000 1.063.000 618.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.392.000 1.284.000 759.000 738.000 917.000
Sum kortsiktig gjeld 3.988.000 4.064.000 3.370.000 3.926.000 2.858.000
Sum gjeld og egenkapital 58.530.000 54.967.000 50.251.000 47.793.000 43.003.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.902.000 23.011.000 17.330.000 12.671.000 10.548.000
Likviditetsgrad 1 7.7 6.7 6.1 4.2 4.7
Likviditetsgrad 2 7.7 6.7 6.1 4.2 4.7
Soliditet 67.1 60.8 54.2 45.9 37.4
Resultatgrad 35.2 35.9 34.4 35.5 26.5
Rentedekningsgrad 16.1 15.1 12.4 11.1 5.9
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.8 1.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 13.6 15.6 14.7 17.8 11.8
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
07.06.2006
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex