Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Dyreparken Overnatting As
Juridisk navn:  Dyreparken Overnatting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97059700
Dyreparkveien 3 Dyreparkveien 3 Fax: 38146401
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 990446490
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 176
Etableringsdato: 9/26/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.62%
Resultat  
  
1665.97%
Egenkapital  
  
-20.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 113.759.000 113.060.000 100.426.000 50.790.000 50.574.000
Resultat: 10.492.000 -670.000 3.016.000 -4.504.000 124.000
Egenkapital: 1.446.000 1.820.000 2.096.000 863.000 4.141.000
Regnskap for  Dyreparken Overnatting As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 113.759.000 113.060.000 100.426.000 50.790.000 50.574.000
Driftskostnader -102.095.000 -112.518.000 -96.944.000 -55.115.000 -50.353.000
Driftsresultat 11.664.000 542.000 3.482.000 -4.325.000 220.000
Finansinntekter 13.000 24.000 45.000 3.000 11.000
Finanskostnader -1.185.000 -1.236.000 -511.000 -182.000 -107.000
Finans -1.172.000 -1.212.000 -466.000 -179.000 -96.000
Resultat før skatt 10.492.000 -670.000 3.016.000 -4.504.000 124.000
Skattekostnad -2.385.000 114.000 -707.000 1.059.000 11.000
Årsresultat 8.107.000 -556.000 2.309.000 -3.445.000 135.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 39.112.000 37.882.000 23.805.000 16.823.000 10.097.000
Sum omløpsmidler 12.214.000 8.043.000 9.313.000 4.448.000 3.302.000
Sum eiendeler 51.326.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000 13.399.000
Sum opptjent egenkapital -1.834.000 -1.460.000 -904.000 -2.137.000 1.037.000
Sum egenkapital 1.446.000 1.820.000 2.096.000 863.000 4.141.000
Sum langsiktig gjeld 20.159.000 166.000 201.000 300.000 1.307.000
Sum kortsiktig gjeld 29.719.000 43.939.000 30.821.000 20.108.000 7.951.000
Sum gjeld og egenkapital 51.324.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000 13.399.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 109.542.000 112.894.000 100.256.000 50.682.000 50.574.000
Andre inntekter 4.217.000 166.000 170.000 108.000 0
Driftsinntekter 113.759.000 113.060.000 100.426.000 50.790.000 50.574.000
Varekostnad -7.987.000 -10.621.000 -8.309.000 -6.817.000 -5.901.000
Lønninger -33.287.000 -38.577.000 -32.608.000 -20.320.000 -18.926.000
Avskrivning -5.054.000 -4.718.000 -4.262.000 -3.090.000 -2.078.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -55.767.000 -58.602.000 -51.765.000 -24.888.000 -23.448.000
Driftskostnader -102.095.000 -112.518.000 -96.944.000 -55.115.000 -50.353.000
Driftsresultat 11.664.000 542.000 3.482.000 -4.325.000 220.000
Finansinntekter 13.000 24.000 45.000 3.000 11.000
Finanskostnader -1.185.000 -1.236.000 -511.000 -182.000 -107.000
Finans -1.172.000 -1.212.000 -466.000 -179.000 -96.000
Konsernbidrag -8.481.000 0 -2.333.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.107.000 -556.000 2.309.000 -3.445.000 135.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.330.000 2.109.000 801.000 7.212.000 1.426.000
Maskiner anlegg 9.942.000 9.265.000 4.764.000 6.162.000 5.209.000
Driftsløsøre 25.840.000 26.508.000 18.240.000 3.449.000 3.462.000
Sum varige driftsmidler 39.112.000 37.882.000 23.805.000 16.823.000 10.097.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 39.112.000 37.882.000 23.805.000 16.823.000 10.097.000
Varebeholdning 624.000 774.000 672.000 324.000 377.000
Kundefordringer 447.000 1.496.000 627.000 1.076.000 1.800.000
Andre fordringer 732.000 198.000 454.000 761.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.365.000 1.086.000 1.016.000 502.000 583.000
Sum omløpsmidler 12.214.000 8.043.000 9.313.000 4.448.000 3.302.000
Sum eiendeler 51.326.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000 13.399.000
Sum opptjent egenkapital -1.834.000 -1.460.000 -904.000 -2.137.000 1.037.000
Sum egenkapital 1.446.000 1.820.000 2.096.000 863.000 4.141.000
Sum avsetninger til forpliktelser 159.000 166.000 201.000 300.000 1.307.000
Gjeld til kredittinstitutt 12.513.000 26.328.000 15.110.000 10.931.000 1.579.000
Sum langsiktig gjeld 20.159.000 166.000 201.000 300.000 1.307.000
Leverandørgjeld 860.000 419.000 608.000 4.772.000 2.400.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.345.000 2.081.000 1.917.000 842.000 144.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.001.000 15.111.000 13.186.000 3.563.000 3.828.000
Sum kortsiktig gjeld 29.719.000 43.939.000 30.821.000 20.108.000 7.951.000
Sum gjeld og egenkapital 51.324.000 45.925.000 33.118.000 21.271.000 13.399.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -17.505.000 -35.896.000 -21.508.000 -15.660.000 -4.649.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.2 0.4
Soliditet 2.8 4 6.3 4.1 30.9
Resultatgrad 10.3 0.5 3.5 -8.5 0.4
Rentedekningsgrad 9.8 0.4 6.8 -23.8 2.1
Gjeldsgrad 34.5 24.2 14.8 23.6 2.2
Total kapitalrentabilitet 22.8 1.2 10.6 -20.3 1.7
Signatur
05.03.2021
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
16.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex