Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
E-B Eiendom AS
Juridisk navn:  E-B Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Verksvegen 28 Verksvegen 28 Fax:
4735 Evje 4735 Evje
Fylke: Kommune:
Agder Evje Og Hornnes
Org.nr: 893424512
Aksjekapital: 330.000 NOK
Etableringsdato: 9/12/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.49%
Resultat  
  
-109.29%
Egenkapital  
  
-0.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.019.000 948.000 930.000 1.330.000 873.000
Resultat: -64.000 689.000 45.000 1.090.000 542.000
Egenkapital: 6.921.000 6.971.000 10.934.000 10.898.000 10.056.000
Regnskap for  E-B Eiendom AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.019.000 948.000 930.000 1.330.000 873.000
Driftskostnader -1.099.000 -322.000 -982.000 -318.000 -361.000
Driftsresultat -80.000 626.000 -52.000 1.012.000 513.000
Finansinntekter 16.000 63.000 99.000 78.000 29.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 16.000 63.000 98.000 78.000 29.000
Resultat før skatt -64.000 689.000 45.000 1.090.000 542.000
Skattekostnad 14.000 -151.000 -10.000 -248.000 -127.000
Årsresultat -50.000 537.000 35.000 842.000 415.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.922.000 5.925.000 6.088.000 3.723.000 3.865.000
Sum omløpsmidler 1.420.000 1.343.000 5.092.000 7.629.000 6.783.000
Sum eiendeler 7.342.000 7.268.000 11.180.000 11.352.000 10.648.000
Sum opptjent egenkapital 6.591.000 6.641.000 10.604.000 10.568.000 9.726.000
Sum egenkapital 6.921.000 6.971.000 10.934.000 10.898.000 10.056.000
Sum langsiktig gjeld 0 64.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 297.000 247.000 388.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 7.342.000 7.268.000 11.181.000 11.350.000 10.647.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 73.000 948.000 930.000 891.000 873.000
Andre inntekter 946.000 0 439.000 0
Driftsinntekter 1.019.000 948.000 930.000 1.330.000 873.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -185.000 -173.000 -173.000 -173.000 -178.000
Nedskrivning -427.000 0 0
Andre driftskostnader -914.000 -149.000 -382.000 -145.000 -183.000
Driftskostnader -1.099.000 -322.000 -982.000 -318.000 -361.000
Driftsresultat -80.000 626.000 -52.000 1.012.000 513.000
Finansinntekter 16.000 63.000 99.000 78.000 29.000
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans 16.000 63.000 98.000 78.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -50.000 537.000 35.000 842.000 415.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 49.000 39.000 0 0
Fast eiendom 5.860.000 5.877.000 6.050.000 3.723.000 3.865.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.860.000 5.877.000 6.050.000 3.723.000 3.865.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.922.000 5.925.000 6.088.000 3.723.000 3.865.000
Varebeholdning 0 2.927.000 3.847.000
Kundefordringer 22.000 120.000 83.000 173.000 92.000
Andre fordringer 94.000 31.000 49.000 27.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.304.000 1.192.000 4.889.000 4.487.000 2.819.000
Sum omløpsmidler 1.420.000 1.343.000 5.092.000 7.629.000 6.783.000
Sum eiendeler 7.342.000 7.268.000 11.180.000 11.352.000 10.648.000
Sum opptjent egenkapital 6.591.000 6.641.000 10.604.000 10.568.000 9.726.000
Sum egenkapital 6.921.000 6.971.000 10.934.000 10.898.000 10.056.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 64.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 64.000 75.000
Leverandørgjeld 341.000 31.000 57.000 35.000 271.000
Betalbar skatt 162.000 113.000 259.000 135.000
Skyldig offentlige avgifter 37.000 0 21.000 35.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 68.000 77.000 74.000 75.000
Sum kortsiktig gjeld 421.000 297.000 247.000 388.000 516.000
Sum gjeld og egenkapital 7.342.000 7.268.000 11.181.000 11.350.000 10.647.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 999.000 1.046.000 4.845.000 7.241.000 6.267.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4.5 20.6 19.7 13.
Likviditetsgrad 2 3.4 4.5 20.6 12.1 5.7
Soliditet 94.3 95.9 97.8 9 94.4
Resultatgrad -7.9 66.0 -5.6 76.1 58.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -0.9 9.5 0.4 9.6 5.1
Signatur
04.03.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
10.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex