Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
E-Service Bergen AS
Juridisk navn:  E-Service Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55948550
Johan Berentsens Vei 63 Johan Berentsens Vei 63 Fax: 55948551
5160 Laksevåg 5160 Laksevåg
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 984620160
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/14/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Vest Revisjon AS
Regnskapsfører: Frekhaug Regnskap Øyvind Vaksvik
Utvikling:
Omsetning  
  
3.82%
Resultat  
  
-167.5%
Egenkapital  
  
-7.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.327.000 5.131.000 5.392.000 5.423.000 5.283.000
Resultat: -27.000 40.000 34.000 114.000 441.000
Egenkapital: 266.000 287.000 289.000 252.000 177.000
Regnskap for  E-Service Bergen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.327.000 5.131.000 5.392.000 5.423.000 5.283.000
Driftskostnader -5.357.000 -5.093.000 -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000
Driftsresultat -30.000 38.000 34.000 110.000 444.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 4.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 -3.000
Finans 3.000 3.000 -1.000 4.000 -3.000
Resultat før skatt -27.000 40.000 34.000 114.000 441.000
Skattekostnad 6.000 -9.000 3.000 -39.000 11.000
Årsresultat -21.000 31.000 37.000 75.000 452.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 11.000 11.000 0 12.000
Sum omløpsmidler 1.059.000 995.000 944.000 997.000 747.000
Sum eiendeler 1.062.000 1.006.000 955.000 997.000 759.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 221.000 189.000 152.000 77.000
Sum egenkapital 266.000 287.000 289.000 252.000 177.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 796.000 719.000 666.000 745.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 1.006.000 955.000 997.000 758.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.327.000 5.131.000 5.237.000 5.423.000 5.283.000
Andre inntekter 0 155.000 0 0
Driftsinntekter 5.327.000 5.131.000 5.392.000 5.423.000 5.283.000
Varekostnad -1.246.000 -1.145.000 -1.303.000 -1.263.000 -1.362.000
Lønninger -3.191.000 -2.977.000 -3.109.000 -3.049.000 -2.497.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -920.000 -971.000 -946.000 -1.001.000 -981.000
Driftskostnader -5.357.000 -5.093.000 -5.358.000 -5.313.000 -4.840.000
Driftsresultat -30.000 38.000 34.000 110.000 444.000
Finansinntekter 3.000 3.000 1.000 4.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 -3.000
Finans 3.000 3.000 -1.000 4.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 31.000 37.000 75.000 452.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 11.000 11.000 0 12.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 11.000 11.000 0 12.000
Varebeholdning 48.000 47.000 61.000 55.000 55.000
Kundefordringer 14.000 41.000 37.000 36.000 62.000
Andre fordringer 64.000 76.000 112.000 158.000 99.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 933.000 831.000 734.000 748.000 531.000
Sum omløpsmidler 1.059.000 995.000 944.000 997.000 747.000
Sum eiendeler 1.062.000 1.006.000 955.000 997.000 759.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 221.000 189.000 152.000 77.000
Sum egenkapital 266.000 287.000 289.000 252.000 177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 73.000 35.000 0 0 0
Betalbar skatt 9.000 8.000 27.000 1.000
Skyldig offentlige avgifter 431.000 381.000 354.000 428.000 337.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 293.000 294.000 304.000 290.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 796.000 719.000 666.000 745.000 581.000
Sum gjeld og egenkapital 1.062.000 1.006.000 955.000 997.000 758.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 263.000 276.000 278.000 252.000 166.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2
Soliditet 25.0 28.5 30.3 25.3 23.4
Resultatgrad -0.6 0.7 0.6 2 8.4
Rentedekningsgrad 1 1
Gjeldsgrad 3.0 2.5 2.3 3 3.3
Total kapitalrentabilitet -2.5 4.1 3.7 11.4 58.6
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex