E-Verket Elektroinstallasjon AS
Juridisk navn:  E-Verket Elektroinstallasjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90036551
Johan Scharffenbergs Vei 91 Johan Scharffenbergs Vei 91 Fax: 22742541
0694 Oslo 694 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980177084
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 9/21/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Unic Revisjon As
Regnskapsfører: Webøkonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.03%
Resultat  
  
-9.32%
Egenkapital  
  
-1.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.491.000 17.312.000 16.864.000 14.433.000 12.031.000
Resultat: 2.258.000 2.490.000 1.683.000 1.171.000 1.346.000
Egenkapital: 2.191.000 2.232.000 1.492.000 1.132.000 1.247.000
Regnskap for  E-Verket Elektroinstallasjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.491.000 17.312.000 16.864.000 14.433.000 12.031.000
Driftskostnader -15.217.000 -14.805.000 -15.182.000 -13.237.000 -10.645.000
Driftsresultat 2.274.000 2.507.000 1.683.000 1.195.000 1.385.000
Finansinntekter 14.000 8.000 12.000 12.000 3.000
Finanskostnader -31.000 -24.000 -13.000 -36.000 -41.000
Finans -17.000 -16.000 -1.000 -24.000 -38.000
Resultat før skatt 2.258.000 2.490.000 1.683.000 1.171.000 1.346.000
Skattekostnad -498.000 -550.000 -392.000 -287.000 -299.000
Årsresultat 1.759.000 1.940.000 1.291.000 884.000 1.047.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 739.000 902.000 307.000 342.000 271.000
Sum omløpsmidler 5.056.000 4.978.000 4.919.000 4.326.000 3.461.000
Sum eiendeler 5.795.000 5.880.000 5.226.000 4.668.000 3.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.991.000 2.032.000 1.292.000 932.000 1.047.000
Sum egenkapital 2.191.000 2.232.000 1.492.000 1.132.000 1.247.000
Sum langsiktig gjeld 309.000 449.000 89.000 192.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 3.295.000 3.199.000 3.646.000 3.344.000 2.241.000
Sum gjeld og egenkapital 5.795.000 5.880.000 5.227.000 4.668.000 3.731.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.491.000 17.312.000 16.825.000 14.433.000 11.666.000
Andre inntekter 0 39.000 0 364.000
Driftsinntekter 17.491.000 17.312.000 16.864.000 14.433.000 12.031.000
Varekostnad -4.345.000 -4.116.000 -4.813.000 -3.848.000 -2.890.000
Lønninger -8.255.000 -8.119.000 -7.834.000 -7.262.000 -5.871.000
Avskrivning -232.000 -203.000 -109.000 -115.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.385.000 -2.367.000 -2.426.000 -2.012.000 -1.792.000
Driftskostnader -15.217.000 -14.805.000 -15.182.000 -13.237.000 -10.645.000
Driftsresultat 2.274.000 2.507.000 1.683.000 1.195.000 1.385.000
Finansinntekter 14.000 8.000 12.000 12.000 3.000
Finanskostnader -31.000 -24.000 -13.000 -36.000 -41.000
Finans -17.000 -16.000 -1.000 -24.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.759.000 1.940.000 1.291.000 884.000 1.047.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 739.000 902.000 307.000 342.000 271.000
Sum varige driftsmidler 739.000 902.000 307.000 342.000 271.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 739.000 902.000 307.000 342.000 271.000
Varebeholdning 371.000 763.000 753.000 808.000 995.000
Kundefordringer 2.289.000 2.375.000 2.938.000 2.242.000 2.157.000
Andre fordringer 225.000 113.000 196.000 134.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.170.000 2.108.000 1.408.000 1.546.000 662.000
Sum omløpsmidler 5.056.000 4.978.000 4.919.000 4.326.000 3.461.000
Sum eiendeler 5.795.000 5.880.000 5.226.000 4.668.000 3.732.000
Sum opptjent egenkapital 1.991.000 2.032.000 1.292.000 932.000 1.047.000
Sum egenkapital 2.191.000 2.232.000 1.492.000 1.132.000 1.247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 15.000 66.000 36.000 15.000 47.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 309.000 449.000 89.000 192.000 243.000
Leverandørgjeld 713.000 559.000 1.160.000 1.002.000 319.000
Betalbar skatt 549.000 520.000 371.000 319.000 252.000
Skyldig offentlige avgifter 1.268.000 1.101.000 1.075.000 1.067.000 862.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 764.000 1.019.000 1.039.000 957.000 809.000
Sum kortsiktig gjeld 3.295.000 3.199.000 3.646.000 3.344.000 2.241.000
Sum gjeld og egenkapital 5.795.000 5.880.000 5.227.000 4.668.000 3.731.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.761.000 1.779.000 1.273.000 982.000 1.220.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.3 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1
Soliditet 37.8 3 28.5 24.3 33.4
Resultatgrad 13.0 14.5 1 8.3 11.5
Rentedekningsgrad 73.4 104.5 129.5 33.2 33.8
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2.5 3.1 2
Total kapitalrentabilitet 39.5 42.8 32.4 25.9 37.2
Signatur
11.05.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex