E24 Norges Viktigste Næringslivsavis As
Juridisk navn:  E24 Norges Viktigste Næringslivsavis As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22000050
Postboks 1185 Sentrum Akersgata 55 Fax: 24146399
0107 Oslo 180 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 989517627
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 63
Etableringsdato: 1/2/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.56%
Resultat  
  
-443.69%
Egenkapital  
  
-6.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 104.973.000 95.810.000 89.781.000 78.898.000 71.897.000
Resultat: -29.017.000 -5.337.000 -66.000 4.236.000 7.426.000
Egenkapital: 18.001.000 19.338.000 19.183.000 18.952.000 18.743.000
Regnskap for  E24 Norges Viktigste Næringslivsavis As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 104.973.000 95.810.000 89.781.000 78.898.000 71.897.000
Driftskostnader -134.129.000 -101.473.000 -90.153.000 -74.951.000 -64.835.000
Driftsresultat -29.155.000 -5.664.000 -373.000 3.947.000 7.062.000
Finansinntekter 204.000 350.000 332.000 316.000 400.000
Finanskostnader -66.000 -23.000 -25.000 -26.000 -36.000
Finans 138.000 327.000 307.000 290.000 364.000
Resultat før skatt -29.017.000 -5.337.000 -66.000 4.236.000 7.426.000
Skattekostnad 6.332.000 1.108.000 -66.000 -1.110.000 -1.990.000
Årsresultat -22.685.000 -4.229.000 -132.000 3.127.000 5.436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.897.000 854.000 680.000 614.000 745.000
Sum omløpsmidler 48.460.000 39.814.000 42.576.000 41.283.000 42.881.000
Sum eiendeler 51.357.000 40.668.000 43.256.000 41.897.000 43.626.000
Sum opptjent egenkapital -25.827.000 -3.142.000 1.087.000 1.219.000 999.000
Sum egenkapital 18.001.000 19.338.000 19.183.000 18.952.000 18.743.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 33.356.000 21.330.000 24.073.000 22.945.000 24.883.000
Sum gjeld og egenkapital 51.357.000 40.668.000 43.256.000 41.897.000 43.626.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.024.000 91.482.000 87.373.000 78.084.000 70.094.000
Andre inntekter 1.950.000 4.327.000 2.408.000 814.000 1.803.000
Driftsinntekter 104.973.000 95.810.000 89.781.000 78.898.000 71.897.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -55.958.000 -45.413.000 -40.105.000 -37.219.000 -32.286.000
Avskrivning -470.000 -349.000 -104.000 -14.000 -33.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -77.701.000 -55.711.000 -49.944.000 -37.718.000 -32.516.000
Driftskostnader -134.129.000 -101.473.000 -90.153.000 -74.951.000 -64.835.000
Driftsresultat -29.155.000 -5.664.000 -373.000 3.947.000 7.062.000
Finansinntekter 204.000 350.000 332.000 316.000 400.000
Finanskostnader -66.000 -23.000 -25.000 -26.000 -36.000
Finans 138.000 327.000 307.000 290.000 364.000
Konsernbidrag 0 0 -2.907.000 -5.440.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -22.685.000 -4.229.000 -132.000 3.127.000 5.436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 717.000 832.000 680.000 614.000 739.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 179.000 22.000 0 0 5.000
Sum varige driftsmidler 179.000 22.000 0 0 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.897.000 854.000 680.000 614.000 745.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 11.746.000 8.309.000 10.101.000 13.178.000 9.318.000
Andre fordringer 28.482.000 9.898.000 6.896.000 1.668.000 7.226.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 1.000 235.000 613.000
Sum omløpsmidler 48.460.000 39.814.000 42.576.000 41.283.000 42.881.000
Sum eiendeler 51.357.000 40.668.000 43.256.000 41.897.000 43.626.000
Sum opptjent egenkapital -25.827.000 -3.142.000 1.087.000 1.219.000 999.000
Sum egenkapital 18.001.000 19.338.000 19.183.000 18.952.000 18.743.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6.525.000 673.000 3.313.000 731.000 1.338.000
Betalbar skatt 0 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.163.000 2.478.000 2.203.000 2.154.000 3.407.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 23.668.000 18.179.000 18.556.000 20.059.000 20.137.000
Sum kortsiktig gjeld 33.356.000 21.330.000 24.073.000 22.945.000 24.883.000
Sum gjeld og egenkapital 51.357.000 40.668.000 43.256.000 41.897.000 43.626.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.104.000 18.484.000 18.503.000 18.338.000 17.998.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.9 1.8 1.8 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.9 1.8 1.8 1.7
Soliditet 35.1 47.6 44.3 45.2 4
Resultatgrad -27.8 -5.9 -0.4 5 9.8
Rentedekningsgrad -441.7 -246.3 -14.9 151.8 196.2
Gjeldsgrad 1.9 1.1 1.3 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -56.4 -13.1 -0.1 10.2 17.1
Signatur
20.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.04.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex