E.A. Smith As
Juridisk navn:  E.A. Smith As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72592400
Postboks 9410 Torgarden Heggstadmoen 13 Fax:
7493 Trondheim 7080 Heimdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 816051142
Aksjekapital: 39.078.300 NOK
Antall ansatte: 810
Etableringsdato: 5/12/1914
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Visma Enterprise As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.18%
Resultat  
  
-59.25%
Egenkapital  
  
8.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 4.500.547.000 4.199.210.000 3.313.876.000 3.115.390.000 3.196.498.000
Resultat: 81.896.000 200.969.000 60.627.000 39.258.000 38.454.000
Egenkapital: 671.527.000 620.734.000 525.029.000 502.055.000 488.337.000
Regnskap for  E.A. Smith As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 4.500.547.000 4.199.210.000 3.313.876.000 3.115.390.000 3.196.498.000
Driftskostnader -4.427.707.000 -4.004.998.000 -3.259.071.000 -3.082.242.000 -3.158.180.000
Driftsresultat 72.840.000 194.212.000 54.805.000 33.148.000 38.318.000
Finansinntekter 47.753.000 32.714.000 39.762.000 31.846.000 30.914.000
Finanskostnader -38.697.000 -25.957.000 -33.940.000 -25.736.000 -30.778.000
Finans 9.056.000 6.757.000 5.822.000 6.110.000 136.000
Resultat før skatt 81.896.000 200.969.000 60.627.000 39.258.000 38.454.000
Skattekostnad -18.614.000 -41.964.000 -16.412.000 -10.560.000 -12.455.000
Årsresultat 63.282.000 159.005.000 44.215.000 28.698.000 25.999.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 953.305.000 851.529.000 763.237.000 730.675.000 706.806.000
Sum omløpsmidler 1.434.000.000 1.213.853.000 857.318.000 744.912.000 763.002.000
Sum eiendeler 2.387.305.000 2.065.382.000 1.620.555.000 1.475.587.000 1.469.808.000
Sum opptjent egenkapital 590.469.000 539.676.000 443.971.000 420.997.000 0
Sum egenkapital 671.527.000 620.734.000 525.029.000 502.055.000 488.337.000
Sum langsiktig gjeld 767.986.000 499.678.000 435.647.000 393.773.000 406.557.000
Sum kortsiktig gjeld 947.792.000 944.970.000 659.879.000 579.759.000 574.914.000
Sum gjeld og egenkapital 2.387.305.000 2.065.382.000 1.620.555.000 1.475.587.000 1.469.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.467.821.000 4.168.540.000 3.245.549.000 3.049.501.000 3.128.541.000
Andre inntekter 32.726.000 30.670.000 68.327.000 65.889.000 67.957.000
Driftsinntekter 4.500.547.000 4.199.210.000 3.313.876.000 3.115.390.000 3.196.498.000
Varekostnad -3.481.519.000 -3.135.021.000 -2.515.553.000 -2.370.236.000 -2.461.068.000
Lønninger -449.550.000 -424.879.000 -357.849.000 -344.379.000 -342.735.000
Avskrivning -54.451.000 -50.576.000 -48.618.000 -45.794.000 -44.681.000
Nedskrivning -2.500.000 -7.228.000 -1.278.000 0 0
Andre driftskostnader -439.687.000 -387.294.000 -335.773.000 -321.833.000 -309.696.000
Driftskostnader -4.427.707.000 -4.004.998.000 -3.259.071.000 -3.082.242.000 -3.158.180.000
Driftsresultat 72.840.000 194.212.000 54.805.000 33.148.000 38.318.000
Finansinntekter 47.753.000 32.714.000 39.762.000 31.846.000 30.914.000
Finanskostnader -38.697.000 -25.957.000 -33.940.000 -25.736.000 -30.778.000
Finans 9.056.000 6.757.000 5.822.000 6.110.000 136.000
Konsernbidrag -356.000 1.066.000 -981.000 0
Utbytte -15.000.000 -40.241.000 -20.000.000 -12.000.000 -11.000.000
Årsresultat 63.282.000 159.005.000 44.215.000 28.698.000 25.999.000
Balanse detaljer          
Goodwill 27.268.000 80.174.000 61.725.000 51.937.000 53.714.000
Sum Immatrielle midler 126.161.000 96.458.000 74.602.000 62.875.000 63.814.000
Fast eiendom 383.664.000 342.470.000 307.894.000 290.525.000 279.536.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 57.006.000 46.860.000 45.230.000 45.883.000 44.395.000
Sum varige driftsmidler 440.670.000 389.330.000 353.124.000 336.408.000 323.931.000
Sum finansielle anleggsmidler 386.474.000 365.741.000 335.511.000 331.392.000 319.061.000
Sum anleggsmidler 953.305.000 851.529.000 763.237.000 730.675.000 706.806.000
Varebeholdning 980.136.000 800.012.000 570.571.000 484.423.000 473.814.000
Kundefordringer 357.593.000 359.018.000 231.137.000 198.313.000 233.165.000
Andre fordringer 36.413.000 15.697.000 16.146.000 21.386.000 14.819.000
Sum investeringer 696.000 696.000 0 0
Kasse, bank 3.330.000 3.979.000 488.000 12.282.000 11.378.000
Sum omløpsmidler 1.434.000.000 1.213.853.000 857.318.000 744.912.000 763.002.000
Sum eiendeler 2.387.305.000 2.065.382.000 1.620.555.000 1.475.587.000 1.469.808.000
Sum opptjent egenkapital 590.469.000 539.676.000 443.971.000 420.997.000 0
Sum egenkapital 671.527.000 620.734.000 525.029.000 502.055.000 488.337.000
Sum avsetninger til forpliktelser 37.954.000 42.295.000 44.519.000 46.416.000 48.216.000
Gjeld til kredittinstitutt 241.195.000 256.022.000 202.426.000 198.837.000 197.504.000
Sum langsiktig gjeld 767.986.000 499.678.000 435.647.000 393.773.000 406.557.000
Leverandørgjeld 492.782.000 453.151.000 319.453.000 250.706.000 255.346.000
Betalbar skatt 16.355.000 45.102.000 14.345.000 10.874.000 11.331.000
Skyldig offentlige avgifter 74.466.000 76.341.000 55.089.000 54.082.000 62.253.000
Utbytte -15.000.000 -40.241.000 -20.000.000 -12.000.000 -11.000.000
Annen kortsiktig gjeld 110.994.000 82.354.000 48.566.000 53.260.000 37.480.000
Sum kortsiktig gjeld 947.792.000 944.970.000 659.879.000 579.759.000 574.914.000
Sum gjeld og egenkapital 2.387.305.000 2.065.382.000 1.620.555.000 1.475.587.000 1.469.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 486.208.000 268.883.000 197.439.000 165.153.000 188.088.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
Soliditet 28.1 30.1 32.4 3 33.2
Resultatgrad 1.6 4.6 1.7 1.1 1.2
Rentedekningsgrad 1.9 7.5 1.6 1.3 1.2
Gjeldsgrad 2.6 2.3 2.1 1.9 2
Total kapitalrentabilitet 5.1 11.0 5.8 4.4 4.7
Signatur
14.11.2023
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex