Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
E Berentsen AS
Juridisk navn:  E Berentsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45202330
Postboks 44 Kontinentalvegen 22 Fax:
4098 Tananger 4056 Tananger
Fylke: Kommune:
Rogaland Sola
Org.nr: 810463902
Aksjekapital: 532.000 NOK
Etableringsdato: 12/14/1944
Foretakstype: AS
Revisor: Tore Kristian Tjemsland
Regnskapsfører: Vista AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.67%
Resultat  
  
6.92%
Egenkapital  
  
6.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.078.000 2.998.000 2.962.000 2.883.000 2.781.000
Resultat: 2.116.000 1.979.000 1.907.000 1.853.000 1.166.000
Egenkapital: 11.213.000 10.562.000 10.019.000 9.573.000 9.187.000
Regnskap for  E Berentsen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.078.000 2.998.000 2.962.000 2.883.000 2.781.000
Driftskostnader -690.000 -618.000 -675.000 -633.000 -1.176.000
Driftsresultat 2.388.000 2.381.000 2.286.000 2.250.000 1.605.000
Finansinntekter 6.000 7.000 8.000 7.000 10.000
Finanskostnader -278.000 -409.000 -387.000 -404.000 -449.000
Finans -272.000 -402.000 -379.000 -397.000 -439.000
Resultat før skatt 2.116.000 1.979.000 1.907.000 1.853.000 1.166.000
Skattekostnad -466.000 -435.000 -461.000 -468.000 -315.000
Årsresultat 1.650.000 1.544.000 1.446.000 1.386.000 851.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.812.000 23.349.000 23.804.000 24.358.000 24.917.000
Sum omløpsmidler 227.000 951.000 1.317.000 1.410.000 1.557.000
Sum eiendeler 23.039.000 24.300.000 25.121.000 25.768.000 26.474.000
Sum opptjent egenkapital 7.516.000 6.866.000 6.322.000 5.876.000 5.491.000
Sum egenkapital 11.213.000 10.562.000 10.019.000 9.573.000 9.187.000
Sum langsiktig gjeld 10.181.000 12.100.000 13.475.000 14.575.000 15.675.000
Sum kortsiktig gjeld 1.646.000 1.638.000 1.627.000 1.619.000 1.611.000
Sum gjeld og egenkapital 23.040.000 24.301.000 25.121.000 25.767.000 26.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.022.000 2.974.000 2.874.000 2.829.000 2.781.000
Andre inntekter 56.000 24.000 88.000 54.000 0
Driftsinntekter 3.078.000 2.998.000 2.962.000 2.883.000 2.781.000
Varekostnad -74.000 -55.000 -109.000 -75.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -544.000 -529.000 -527.000 -527.000 -1.054.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -72.000 -34.000 -39.000 -31.000 -122.000
Driftskostnader -690.000 -618.000 -675.000 -633.000 -1.176.000
Driftsresultat 2.388.000 2.381.000 2.286.000 2.250.000 1.605.000
Finansinntekter 6.000 7.000 8.000 7.000 10.000
Finanskostnader -278.000 -409.000 -387.000 -404.000 -449.000
Finans -272.000 -402.000 -379.000 -397.000 -439.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -1.000.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.650.000 1.544.000 1.446.000 1.386.000 851.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 506.000 499.000 499.000 526.000 559.000
Fast eiendom 22.306.000 22.851.000 23.305.000 23.832.000 24.359.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 22.306.000 22.851.000 23.305.000 23.832.000 24.359.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.812.000 23.349.000 23.804.000 24.358.000 24.917.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 4.000 37.000 20.000
Andre fordringer 24.000 20.000 18.000 23.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 203.000 928.000 1.294.000 1.349.000 1.520.000
Sum omløpsmidler 227.000 951.000 1.317.000 1.410.000 1.557.000
Sum eiendeler 23.039.000 24.300.000 25.121.000 25.768.000 26.474.000
Sum opptjent egenkapital 7.516.000 6.866.000 6.322.000 5.876.000 5.491.000
Sum egenkapital 11.213.000 10.562.000 10.019.000 9.573.000 9.187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Sum langsiktig gjeld 10.181.000 12.100.000 13.475.000 14.575.000 15.675.000
Leverandørgjeld 10.000 2.000 0 0 14.000
Betalbar skatt 473.000 435.000 435.000 435.000 407.000
Skyldig offentlige avgifter 124.000 124.000 120.000 114.000 109.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39.000 76.000 72.000 71.000 1.081.000
Sum kortsiktig gjeld 1.646.000 1.638.000 1.627.000 1.619.000 1.611.000
Sum gjeld og egenkapital 23.040.000 24.301.000 25.121.000 25.767.000 26.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.419.000 -687.000 -310.000 -209.000 -54.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.6 0.8 0.9 1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.6 0.8 0.9 1
Soliditet 48.7 43.5 39.9 37.2 34.7
Resultatgrad 77.6 79.4 77.2 7 57.7
Rentedekningsgrad 8.6 5.8 5.9 5.6 3.6
Gjeldsgrad 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
Total kapitalrentabilitet 10.4 9.8 9.1 8.8 6.1
Signatur
04.08.2009
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex