E Brørby & Sønn As
Juridisk navn:  E Brørby & Sønn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61310710
c/o Per Erik Brørby Fallaveien 198 Bergermoen Fax: 61310045
3520 Jevnaker 3520 Jevnaker
Fylke: Kommune:
Viken Jevnaker
Org.nr: 979697163
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/2/1998 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ecit Veiby Akonto As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.65%
Resultat  
  
273.15%
Egenkapital  
  
3.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.232.000 23.011.000 26.006.000 34.615.000 40.459.000
Resultat: 516.000 -298.000 -4.302.000 2.348.000 543.000
Egenkapital: 6.625.000 6.379.000 5.377.000 6.381.000 6.069.000
Regnskap for  E Brørby & Sønn As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.232.000 23.011.000 26.006.000 34.615.000 40.459.000
Driftskostnader -24.687.000 -23.280.000 -30.279.000 -34.486.000 -39.940.000
Driftsresultat 544.000 -269.000 -4.273.000 128.000 519.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 2.253.000 46.000
Finanskostnader -34.000 -29.000 -30.000 -32.000 -22.000
Finans -29.000 -28.000 -29.000 2.221.000 24.000
Resultat før skatt 516.000 -298.000 -4.302.000 2.348.000 543.000
Skattekostnad -115.000 62.000 937.000 -37.000 -146.000
Årsresultat 401.000 -235.000 -3.365.000 2.312.000 397.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.578.000 1.313.000 1.747.000 1.193.000 2.998.000
Sum omløpsmidler 16.795.000 11.137.000 11.074.000 16.404.000 13.879.000
Sum eiendeler 18.373.000 12.450.000 12.821.000 17.597.000 16.877.000
Sum opptjent egenkapital 1.864.000 1.618.000 1.854.000 5.219.000 4.907.000
Sum egenkapital 6.625.000 6.379.000 5.377.000 6.381.000 6.069.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 11.749.000 6.071.000 7.444.000 11.216.000 10.808.000
Sum gjeld og egenkapital 18.374.000 12.450.000 12.821.000 17.597.000 16.877.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.229.000 23.011.000 25.747.000 34.615.000 40.459.000
Andre inntekter 3.000 0 259.000 0 0
Driftsinntekter 25.232.000 23.011.000 26.006.000 34.615.000 40.459.000
Varekostnad -8.140.000 -6.951.000 -12.370.000 -15.202.000 -22.604.000
Lønninger -8.544.000 -8.932.000 -9.919.000 -11.443.000 -9.695.000
Avskrivning -243.000 -219.000 -178.000 -250.000 -176.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.760.000 -7.178.000 -7.812.000 -7.591.000 -7.465.000
Driftskostnader -24.687.000 -23.280.000 -30.279.000 -34.486.000 -39.940.000
Driftsresultat 544.000 -269.000 -4.273.000 128.000 519.000
Finansinntekter 5.000 1.000 1.000 2.253.000 46.000
Finanskostnader -34.000 -29.000 -30.000 -32.000 -22.000
Finans -29.000 -28.000 -29.000 2.221.000 24.000
Konsernbidrag -155.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 401.000 -235.000 -3.365.000 2.312.000 397.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 127.000 120.000 406.000 135.000 124.000
Fast eiendom 138.000 138.000 138.000 124.000 124.000
Maskiner anlegg 485.000 531.000 663.000 350.000 229.000
Driftsløsøre 41.000 14.000 30.000 44.000 55.000
Sum varige driftsmidler 664.000 683.000 831.000 518.000 407.000
Sum finansielle anleggsmidler 788.000 510.000 510.000 540.000 2.466.000
Sum anleggsmidler 1.578.000 1.313.000 1.747.000 1.193.000 2.998.000
Varebeholdning 499.000 456.000 431.000 4.535.000 4.100.000
Kundefordringer 8.033.000 3.020.000 2.372.000 2.037.000 4.031.000
Andre fordringer 3.307.000 1.777.000 2.233.000 203.000 327.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.856.000 1.802.000 2.054.000 5.615.000 3.921.000
Sum omløpsmidler 16.795.000 11.137.000 11.074.000 16.404.000 13.879.000
Sum eiendeler 18.373.000 12.450.000 12.821.000 17.597.000 16.877.000
Sum opptjent egenkapital 1.864.000 1.618.000 1.854.000 5.219.000 4.907.000
Sum egenkapital 6.625.000 6.379.000 5.377.000 6.381.000 6.069.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.713.000 808.000 0 1.737.000 1.246.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.116.000 3.099.000 3.272.000 4.599.000 5.944.000
Betalbar skatt 0 0 47.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.849.000 1.080.000 3.063.000 1.560.000 2.172.000
Utbytte 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 1.071.000 1.084.000 1.109.000 1.273.000 1.446.000
Sum kortsiktig gjeld 11.749.000 6.071.000 7.444.000 11.216.000 10.808.000
Sum gjeld og egenkapital 18.374.000 12.450.000 12.821.000 17.597.000 16.877.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.046.000 5.066.000 3.630.000 5.188.000 3.071.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.8 1.5 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.8 1.4 1.1 0.9
Soliditet 36.1 51.2 41.9 36.3 3
Resultatgrad 2.2 -1.2 -16.4 0.4 1.3
Rentedekningsgrad 16.0 -9.3 -142.4 4 23.6
Gjeldsgrad 1.8 1 1.4 1.8 1.8
Total kapitalrentabilitet 3.0 -2.2 -33.3 13.5 3.3
Signatur
25.01.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR HVER FOR SEG
Prokurister
25.01.2021
Prokura hver for seg
Brørby Dedekam Anne Christine
Prokura hver for seg
Brørby Per Erik
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex