E D Service As
Juridisk navn:  E D Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Trond Strandvoll Skogbrynet 17 c/o Trond Strandvoll Skogbrynet 17 Fax:
8618 Mo I Rana 8618 Mo I Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 927837269
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/9/2021 1
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2021
Omsetning: 21.000
Resultat: -1.000
Egenkapital: 29.000
Regnskap for  E D Service As
Resultat 2021
Driftsinntekter 21.000
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Resultat før skatt -1.000
Skattekostnad
Årsresultat -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000
Sum omløpsmidler 198.000
Sum eiendeler 215.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 29.000
Sum langsiktig gjeld 165.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000
Sum gjeld og egenkapital 216.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000
Andre inntekter
Driftsinntekter 21.000
Varekostnad -7.000
Lønninger
Avskrivning
Nedskrivning
Andre driftskostnader -15.000
Driftskostnader -22.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter
Finanskostnader
Finans
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler 17.000
Sum anleggsmidler 17.000
Varebeholdning
Kundefordringer 2.000
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 175.000
Kasse, bank 21.000
Sum omløpsmidler 198.000
Sum eiendeler 215.000
Sum opptjent egenkapital -1.000
Sum egenkapital 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 165.000
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 19.000
Sum kortsiktig gjeld 22.000
Sum gjeld og egenkapital 216.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 176.000
Likviditetsgrad 1 9.0
Likviditetsgrad 2 9.0
Soliditet 13.4
Resultatgrad -4.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 6.4
Total kapitalrentabilitet -0.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex