Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
E.t.distribusjon AS
Juridisk navn:  E.t.distribusjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Aurveien Aurveien Fax: 63855158
1930 Aurskog 1930 Aurskog
Fylke: Kommune:
Viken Aurskog-Høland
Org.nr: 976914058
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 5/23/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aurskog Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.03%
Resultat  
  
-60.35%
Egenkapital  
  
-4.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.980.000 11.628.000 11.963.000 11.094.000 11.101.000
Resultat: 180.000 454.000 1.623.000 1.397.000 965.000
Egenkapital: 3.626.000 3.787.000 3.734.000 2.791.000 2.254.000
Regnskap for  E.t.distribusjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.980.000 11.628.000 11.963.000 11.094.000 11.101.000
Driftskostnader -11.596.000 -11.010.000 -10.298.000 -9.684.000 -10.107.000
Driftsresultat 385.000 618.000 1.666.000 1.409.000 994.000
Finansinntekter 14.000 21.000 17.000 14.000 13.000
Finanskostnader -218.000 -185.000 -60.000 -26.000 -43.000
Finans -204.000 -164.000 -43.000 -12.000 -30.000
Resultat før skatt 180.000 454.000 1.623.000 1.397.000 965.000
Skattekostnad -42.000 -101.000 -379.000 -360.000 -268.000
Årsresultat 139.000 353.000 1.243.000 1.037.000 697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.175.000 5.733.000 6.704.000 1.153.000 1.767.000
Sum omløpsmidler 5.478.000 5.387.000 5.542.000 4.540.000 4.015.000
Sum eiendeler 13.653.000 11.120.000 12.246.000 5.693.000 5.782.000
Sum opptjent egenkapital 3.526.000 3.687.000 3.634.000 2.691.000 2.154.000
Sum egenkapital 3.626.000 3.787.000 3.734.000 2.791.000 2.254.000
Sum langsiktig gjeld 7.729.000 5.019.000 6.245.000 535.000 736.000
Sum kortsiktig gjeld 2.298.000 2.314.000 2.267.000 2.367.000 2.792.000
Sum gjeld og egenkapital 13.653.000 11.120.000 12.246.000 5.693.000 5.782.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.605.000 11.628.000 11.463.000 11.094.000 11.101.000
Andre inntekter 375.000 0 500.000 0 0
Driftsinntekter 11.980.000 11.628.000 11.963.000 11.094.000 11.101.000
Varekostnad -280.000 -357.000 -256.000 -202.000 -468.000
Lønninger -5.438.000 -5.273.000 -5.156.000 -4.908.000 -4.804.000
Avskrivning -2.270.000 -1.622.000 -620.000 -595.000 -834.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.608.000 -3.758.000 -4.266.000 -3.979.000 -4.001.000
Driftskostnader -11.596.000 -11.010.000 -10.298.000 -9.684.000 -10.107.000
Driftsresultat 385.000 618.000 1.666.000 1.409.000 994.000
Finansinntekter 14.000 21.000 17.000 14.000 13.000
Finanskostnader -218.000 -185.000 -60.000 -26.000 -43.000
Finans -204.000 -164.000 -43.000 -12.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -200.000
Årsresultat 139.000 353.000 1.243.000 1.037.000 697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 30.000 381.000 417.000
Fast eiendom 7.000 13.000 19.000 24.000 0
Maskiner anlegg 54.000 38.000 48.000 0 0
Driftsløsøre 8.111.000 5.680.000 6.606.000 747.000 1.338.000
Sum varige driftsmidler 8.173.000 5.731.000 6.673.000 771.000 1.338.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000
Sum anleggsmidler 8.175.000 5.733.000 6.704.000 1.153.000 1.767.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 613.000 1.213.000 1.220.000 580.000 577.000
Andre fordringer 198.000 148.000 115.000 50.000 73.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.667.000 4.026.000 4.207.000 3.910.000 3.365.000
Sum omløpsmidler 5.478.000 5.387.000 5.542.000 4.540.000 4.015.000
Sum eiendeler 13.653.000 11.120.000 12.246.000 5.693.000 5.782.000
Sum opptjent egenkapital 3.526.000 3.687.000 3.634.000 2.691.000 2.154.000
Sum egenkapital 3.626.000 3.787.000 3.734.000 2.791.000 2.254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 49.000 7.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.729.000 5.019.000 6.245.000 535.000 736.000
Leverandørgjeld 336.000 381.000 326.000 228.000 289.000
Betalbar skatt 64.000 28.000 324.000 243.000
Skyldig offentlige avgifter 625.000 627.000 515.000 533.000 482.000
Utbytte -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 1.037.000 941.000 1.097.000 982.000 1.579.000
Sum kortsiktig gjeld 2.298.000 2.314.000 2.267.000 2.367.000 2.792.000
Sum gjeld og egenkapital 13.653.000 11.120.000 12.246.000 5.693.000 5.782.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.180.000 3.073.000 3.275.000 2.173.000 1.223.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2.3 2.4 1.9 1.4
Likviditetsgrad 2 2.4 2.3 2.4 1.9 1.4
Soliditet 26.6 34.1 30.5 4 3
Resultatgrad 3.2 5.3 13.9 12.7 9
Rentedekningsgrad 1.8 3.3 27.8 54.2 23.1
Gjeldsgrad 2.8 1.9 2.3 1 1.6
Total kapitalrentabilitet 2.9 5.7 13.7 2 17.4
Signatur
21.04.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
21.04.2016
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex