Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eagleburgmann Norway AS
Juridisk navn:  Eagleburgmann Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64837550
Valhallavegen 10 Valhallavegen 10 Fax: 64837575
2060 Gardermoen 2060 Gardermoen
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 954608034
Aksjekapital: 700.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 12/1/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.35%
Resultat  
  
26.31%
Egenkapital  
  
4.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 151.050.000 138.129.000 118.950.000 119.539.000 108.286.000
Resultat: 39.512.000 31.281.000 21.533.000 24.548.000 16.842.000
Egenkapital: 44.194.000 42.475.000 53.080.000 36.541.000 29.924.000
Regnskap for  Eagleburgmann Norway AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 151.050.000 138.129.000 118.950.000 119.539.000 108.286.000
Driftskostnader -114.273.000 -107.905.000 -98.147.000 -95.379.000 -91.405.000
Driftsresultat 36.777.000 30.224.000 20.803.000 24.160.000 16.881.000
Finansinntekter 2.780.000 1.097.000 737.000 648.000 359.000
Finanskostnader -45.000 -40.000 -7.000 -260.000 -398.000
Finans 2.735.000 1.057.000 730.000 388.000 -39.000
Resultat før skatt 39.512.000 31.281.000 21.533.000 24.548.000 16.842.000
Skattekostnad -8.693.000 -6.886.000 -4.995.000 -5.932.000 -4.207.000
Årsresultat 30.819.000 24.395.000 16.538.000 18.616.000 12.635.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.994.000 1.485.000 1.201.000 1.493.000 1.714.000
Sum omløpsmidler 74.644.000 70.308.000 69.503.000 60.443.000 48.761.000
Sum eiendeler 76.638.000 71.793.000 70.704.000 61.936.000 50.475.000
Sum opptjent egenkapital 43.494.000 41.775.000 52.379.000 35.841.000 0
Sum egenkapital 44.194.000 42.475.000 53.080.000 36.541.000 29.924.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.444.000 29.318.000 17.624.000 25.395.000 20.550.000
Sum gjeld og egenkapital 76.638.000 71.793.000 70.704.000 61.936.000 50.474.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 150.708.000 137.215.000 118.905.000 119.473.000 108.106.000
Andre inntekter 342.000 914.000 45.000 66.000 180.000
Driftsinntekter 151.050.000 138.129.000 118.950.000 119.539.000 108.286.000
Varekostnad -71.989.000 -68.742.000 -57.110.000 -56.617.000 -48.821.000
Lønninger -22.929.000 -21.661.000 -21.124.000 -20.889.000 -21.351.000
Avskrivning -161.000 -278.000 -444.000 -437.000 -389.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.194.000 -17.224.000 -19.469.000 -17.436.000 -20.844.000
Driftskostnader -114.273.000 -107.905.000 -98.147.000 -95.379.000 -91.405.000
Driftsresultat 36.777.000 30.224.000 20.803.000 24.160.000 16.881.000
Finansinntekter 2.780.000 1.097.000 737.000 648.000 359.000
Finanskostnader -45.000 -40.000 -7.000 -260.000 -398.000
Finans 2.735.000 1.057.000 730.000 388.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 30.819.000 24.395.000 16.538.000 18.616.000 12.635.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.685.000 1.219.000 771.000 811.000 716.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 309.000 266.000 430.000 682.000 998.000
Sum varige driftsmidler 309.000 266.000 430.000 682.000 998.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.994.000 1.485.000 1.201.000 1.493.000 1.714.000
Varebeholdning 4.488.000 7.691.000 6.419.000 6.928.000 7.127.000
Kundefordringer 14.104.000 14.356.000 14.229.000 11.603.000 7.241.000
Andre fordringer 55.135.000 47.080.000 47.786.000 40.830.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 917.000 1.181.000 1.069.000 1.082.000 1.222.000
Sum omløpsmidler 74.644.000 70.308.000 69.503.000 60.443.000 48.761.000
Sum eiendeler 76.638.000 71.793.000 70.704.000 61.936.000 50.475.000
Sum opptjent egenkapital 43.494.000 41.775.000 52.379.000 35.841.000 0
Sum egenkapital 44.194.000 42.475.000 53.080.000 36.541.000 29.924.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 11.826.000 12.990.000 2.566.000 10.083.000 10.915.000
Betalbar skatt 9.140.000 7.333.000 4.955.000 6.028.000 3.948.000
Skyldig offentlige avgifter 2.953.000 4.058.000 3.956.000 4.913.000 2.031.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.525.000 4.937.000 6.147.000 4.371.000 3.656.000
Sum kortsiktig gjeld 32.444.000 29.318.000 17.624.000 25.395.000 20.550.000
Sum gjeld og egenkapital 76.638.000 71.793.000 70.704.000 61.936.000 50.474.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 42.200.000 40.990.000 51.879.000 35.048.000 28.211.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2.4 3.9 2.4 2
Likviditetsgrad 2 2.2 2.1 3.6 2.1 2
Soliditet 57.7 59.2 75.1 5 59.3
Resultatgrad 24.3 21.9 17.5 20.2 15.6
Rentedekningsgrad 817.3 755.6 2971.9 92.9 42.4
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.3 0.7 0.7
Total kapitalrentabilitet 51.6 43.6 30.5 40.1 34.2
Signatur
10.03.2021
DAGLIGLEDER ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.03.2021
Daglig leder eller styrets formann.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex