Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eccentric Music As
Juridisk navn:  Eccentric Music As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bygdøy allé 69A Bygdøy allé 69A Fax:
0265 Oslo 265 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 990251754
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/15/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Systemrevisjon As
Regnskapsfører: Pso Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.73%
Resultat  
  
3870%
Egenkapital  
  
1157.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.569.000 7.297.000 8.800.000 7.916.000 11.334.000
Resultat: 1.985.000 50.000 -203.000 524.000 1.020.000
Egenkapital: 931.000 -88.000 -44.000 134.000 120.000
Regnskap for  Eccentric Music As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.569.000 7.297.000 8.800.000 7.916.000 11.334.000
Driftskostnader -5.585.000 -7.232.000 -8.998.000 -7.350.000 -10.262.000
Driftsresultat 1.983.000 66.000 -198.000 566.000 1.070.000
Finansinntekter 4.000 10.000 5.000 5.000
Finanskostnader 2.000 -20.000 -15.000 -47.000 -56.000
Finans 2.000 -16.000 -5.000 -42.000 -51.000
Resultat før skatt 1.985.000 50.000 -203.000 524.000 1.020.000
Skattekostnad -603.000 -94.000 25.000 -181.000 -92.000
Årsresultat 1.382.000 -44.000 -178.000 344.000 928.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 393.000 208.000 289.000 162.000 217.000
Sum omløpsmidler 2.246.000 1.342.000 1.479.000 1.452.000 2.604.000
Sum eiendeler 2.639.000 1.550.000 1.768.000 1.614.000 2.821.000
Sum opptjent egenkapital 831.000 -188.000 -144.000 34.000 20.000
Sum egenkapital 931.000 -88.000 -44.000 134.000 120.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 1.638.000 1.812.000 1.480.000 2.701.000
Sum gjeld og egenkapital 2.640.000 1.550.000 1.768.000 1.614.000 2.821.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.568.000 7.297.000 8.800.000 7.916.000 11.334.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 7.569.000 7.297.000 8.800.000 7.916.000 11.334.000
Varekostnad -2.829.000 -3.640.000 -5.524.000 -2.666.000 -5.908.000
Lønninger -1.273.000 -1.705.000 -1.883.000 -1.754.000 -1.348.000
Avskrivning -40.000 -39.000 -39.000 -56.000 -174.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.443.000 -1.848.000 -1.552.000 -2.874.000 -2.832.000
Driftskostnader -5.585.000 -7.232.000 -8.998.000 -7.350.000 -10.262.000
Driftsresultat 1.983.000 66.000 -198.000 566.000 1.070.000
Finansinntekter 4.000 10.000 5.000 5.000
Finanskostnader 2.000 -20.000 -15.000 -47.000 -56.000
Finans 2.000 -16.000 -5.000 -42.000 -51.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -330.000 -200.000
Årsresultat 1.382.000 -44.000 -178.000 344.000 928.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 63.000 126.000 100.000 99.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 393.000 145.000 164.000 62.000 118.000
Sum varige driftsmidler 393.000 145.000 164.000 62.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 393.000 208.000 289.000 162.000 217.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 467.000 304.000 635.000 238.000 1.390.000
Andre fordringer 110.000 183.000 465.000 916.000 799.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.669.000 855.000 378.000 298.000 416.000
Sum omløpsmidler 2.246.000 1.342.000 1.479.000 1.452.000 2.604.000
Sum eiendeler 2.639.000 1.550.000 1.768.000 1.614.000 2.821.000
Sum opptjent egenkapital 831.000 -188.000 -144.000 34.000 20.000
Sum egenkapital 931.000 -88.000 -44.000 134.000 120.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 975.000 990.000 1.380.000 711.000 939.000
Betalbar skatt 540.000 31.000 0 181.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 17.000 442.000 214.000 107.000 241.000
Utbytte 0 0 -330.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 177.000 175.000 218.000 150.000 1.131.000
Sum kortsiktig gjeld 1.709.000 1.638.000 1.812.000 1.480.000 2.701.000
Sum gjeld og egenkapital 2.640.000 1.550.000 1.768.000 1.614.000 2.821.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 537.000 -296.000 -333.000 -28.000 -97.000
Likviditetsgrad 1 1.3 0.8 0.8 1 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.8 0.8 1 1
Soliditet 35.3 -5.7 -2.5 8.3 4.3
Resultatgrad 26.2 0.9 -2.3 7.2 9.4
Rentedekningsgrad -991.5 3.3 -13.2 1 19.1
Gjeldsgrad 1.8 -18.6 -41.2 1 22.5
Total kapitalrentabilitet 75.1 4.5 -10.6 35.4 38.1
Signatur
21.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex