Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eco Renhold As
Juridisk navn:  Eco Renhold As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41180829
c/o Alle Tall AS Postboks 6339 Etterstad c/o Dag Mo Eriksen Elias Hofgaards gate 45 Fax:
0604 Oslo 2318 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 916530226
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/10/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Alle Tall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.71%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
4.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 650.000 728.000 929.000 969.000 1.031.000
Resultat: 4.000 1.000 4.000 26.000 26.000
Egenkapital: 67.000 64.000 63.000 60.000 38.000
Regnskap for  Eco Renhold As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 650.000 728.000 929.000 969.000 1.031.000
Driftskostnader -645.000 -728.000 -925.000 -944.000 -1.002.000
Driftsresultat 4.000 1.000 4.000 26.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Resultat før skatt 4.000 1.000 4.000 26.000 26.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -4.000 0
Årsresultat 3.000 1.000 3.000 22.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 193.000 188.000 237.000 217.000 256.000
Sum eiendeler 193.000 188.000 237.000 217.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 4.000 3.000 0 -22.000
Sum egenkapital 67.000 64.000 63.000 60.000 38.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 126.000 124.000 174.000 156.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 188.000 237.000 216.000 256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 650.000 728.000 929.000 969.000 1.031.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 650.000 728.000 929.000 969.000 1.031.000
Varekostnad -22.000 -26.000 -63.000 -28.000 -9.000
Lønninger -253.000 -461.000 -620.000 -743.000 -709.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -370.000 -241.000 -242.000 -173.000 -284.000
Driftskostnader -645.000 -728.000 -925.000 -944.000 -1.002.000
Driftsresultat 4.000 1.000 4.000 26.000 30.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -3.000
Finans 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.000 1.000 3.000 22.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 60.000 49.000 96.000 99.000 111.000
Andre fordringer 99.000 125.000 111.000 92.000 118.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 34.000 15.000 30.000 26.000 28.000
Sum omløpsmidler 193.000 188.000 237.000 217.000 256.000
Sum eiendeler 193.000 188.000 237.000 217.000 256.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 4.000 3.000 0 -22.000
Sum egenkapital 67.000 64.000 63.000 60.000 38.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 69.000 39.000 22.000 19.000 88.000
Betalbar skatt 1.000 1.000 4.000 0
Skyldig offentlige avgifter 38.000 45.000 56.000 75.000 92.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 40.000 95.000 58.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 124.000 174.000 156.000 218.000
Sum gjeld og egenkapital 193.000 188.000 237.000 216.000 256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 67.000 64.000 63.000 61.000 38.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.5 1.4 1.4 1.2
Soliditet 34.7 34.0 26.6 27.8 14.8
Resultatgrad 0.6 0.1 0.4 2.7 2.9
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 1.9 1.9 2.8 2.6 5.7
Total kapitalrentabilitet 2.1 0.5 1.7 1 11.7
Signatur
12.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.03.2021
Prokura
Eriksen Mo Dag
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex