Edda Music As
Juridisk navn:  Edda Music As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93048841
c/o: Marius Lie Sars' gate 78 c/o: Marius Lie Sars' gate 78 Fax:
0564 Oslo 564 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985684197
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/18/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Grant Thornton Revisjon AS
Regnskapsfører: Ecit Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.9%
Resultat  
  
-32.66%
Egenkapital  
  
32.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.862.000 6.668.000 6.584.000 7.023.000 4.829.000
Resultat: 637.000 946.000 12.000 -362.000 461.000
Egenkapital: 1.947.000 1.469.000 616.000 1.624.000 1.986.000
Regnskap for  Edda Music As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.862.000 6.668.000 6.584.000 7.023.000 4.829.000
Driftskostnader -8.221.000 -5.742.000 -6.571.000 -7.387.000 -4.369.000
Driftsresultat 641.000 926.000 14.000 -363.000 460.000
Finansinntekter 1.000 25.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -5.000 0 0
Finans -5.000 20.000 -2.000 2.000 1.000
Resultat før skatt 637.000 946.000 12.000 -362.000 461.000
Skattekostnad -158.000 -93.000 0 0 0
Årsresultat 479.000 853.000 12.000 -362.000 461.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 0 44.000 120.000
Sum omløpsmidler 5.044.000 3.797.000 3.101.000 3.476.000 3.018.000
Sum eiendeler 5.062.000 3.797.000 3.101.000 3.520.000 3.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.331.000 853.000 0 -1.614.000 -1.252.000
Sum egenkapital 1.947.000 1.469.000 616.000 1.624.000 1.986.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.115.000 2.328.000 2.485.000 1.896.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 5.062.000 3.797.000 3.101.000 3.520.000 3.138.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.862.000 6.668.000 6.580.000 6.662.000 3.939.000
Andre inntekter 4.000 361.000 890.000
Driftsinntekter 8.862.000 6.668.000 6.584.000 7.023.000 4.829.000
Varekostnad -7.008.000 -4.949.000 -5.441.000 -5.960.000 -2.776.000
Lønninger -610.000 -327.000 -652.000 -1.075.000 -713.000
Avskrivning -1.000 -44.000 -44.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -602.000 -466.000 -434.000 -308.000 -836.000
Driftskostnader -8.221.000 -5.742.000 -6.571.000 -7.387.000 -4.369.000
Driftsresultat 641.000 926.000 14.000 -363.000 460.000
Finansinntekter 1.000 25.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -6.000 -5.000 -5.000 0 0
Finans -5.000 20.000 -2.000 2.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.020.000 0 0
Årsresultat 479.000 853.000 12.000 -362.000 461.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 44.000 88.000
Sum Immatrielle midler 0 44.000 88.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 18.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 32.000
Sum anleggsmidler 18.000 0 44.000 120.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.056.000 227.000 2.006.000 2.048.000 1.847.000
Andre fordringer 56.000 40.000 10.000 488.000 490.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.932.000 3.531.000 1.085.000 940.000 681.000
Sum omløpsmidler 5.044.000 3.797.000 3.101.000 3.476.000 3.018.000
Sum eiendeler 5.062.000 3.797.000 3.101.000 3.520.000 3.138.000
Sum opptjent egenkapital 1.331.000 853.000 0 -1.614.000 -1.252.000
Sum egenkapital 1.947.000 1.469.000 616.000 1.624.000 1.986.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.868.000 2.194.000 2.051.000 1.694.000 802.000
Betalbar skatt 158.000 93.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 19.000 42.000 102.000 147.000
Utbytte -1.020.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 47.000 22.000 52.000 100.000 203.000
Sum kortsiktig gjeld 3.115.000 2.328.000 2.485.000 1.896.000 1.152.000
Sum gjeld og egenkapital 5.062.000 3.797.000 3.101.000 3.520.000 3.138.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.929.000 1.469.000 616.000 1.580.000 1.866.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.6 1.2 1.8 2.6
Likviditetsgrad 2 1.6 1.6 1.2 1.8 2.6
Soliditet 38.5 38.7 19.9 46.1 63.3
Resultatgrad 7.2 13.9 0.2 -5.2 9.5
Rentedekningsgrad 106.8 185.2 2.8
Gjeldsgrad 1.6 1.6 4 1.2 0.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 25.0 0.5 -10.3 14.7
Signatur
15.12.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex