Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Editorial AS
Juridisk navn:  Editorial AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41365899
c/o Morten Wendel Totengata 8 Hedmarksgata 15 Fax:
0658 Oslo 658 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 890749682
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mpr Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.51%
Resultat  
  
-592.86%
Egenkapital  
  
-20.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.947.000 2.128.000 2.721.000 2.662.000 1.680.000
Resultat: -138.000 28.000 212.000 298.000 147.000
Egenkapital: 547.000 684.000 662.000 501.000 279.000
Regnskap for  Editorial AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.947.000 2.128.000 2.721.000 2.662.000 1.680.000
Driftskostnader -2.084.000 -2.099.000 -2.509.000 -2.364.000 -1.533.000
Driftsresultat -138.000 29.000 212.000 298.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt -138.000 28.000 212.000 298.000 147.000
Skattekostnad 1.000 -6.000 -51.000 -76.000 -38.000
Årsresultat -137.000 22.000 161.000 222.000 108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 53.000 62.000 0 28.000
Sum omløpsmidler 843.000 1.019.000 1.158.000 892.000 569.000
Sum eiendeler 866.000 1.072.000 1.220.000 892.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 584.000 562.000 401.000 179.000
Sum egenkapital 547.000 684.000 662.000 501.000 279.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 319.000 387.000 556.000 391.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 1.072.000 1.219.000 892.000 597.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.947.000 2.122.000 2.715.000 2.643.000 1.660.000
Andre inntekter 6.000 6.000 19.000 21.000
Driftsinntekter 1.947.000 2.128.000 2.721.000 2.662.000 1.680.000
Varekostnad -959.000 -756.000 -1.241.000 -1.111.000 -341.000
Lønninger -940.000 -1.122.000 -1.011.000 -1.038.000 -923.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -4.000 -6.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -176.000 -212.000 -253.000 -209.000 -260.000
Driftskostnader -2.084.000 -2.099.000 -2.509.000 -2.364.000 -1.533.000
Driftsresultat -138.000 29.000 212.000 298.000 147.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -137.000 22.000 161.000 222.000 108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 21.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 6.000
Driftsløsøre 23.000 32.000 41.000 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 32.000 41.000 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 53.000 62.000 0 28.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 168.000 249.000 449.000 412.000 286.000
Andre fordringer 8.000 1.000 0 0 80.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 667.000 769.000 709.000 480.000 203.000
Sum omløpsmidler 843.000 1.019.000 1.158.000 892.000 569.000
Sum eiendeler 866.000 1.072.000 1.220.000 892.000 597.000
Sum opptjent egenkapital 447.000 584.000 562.000 401.000 179.000
Sum egenkapital 547.000 684.000 662.000 501.000 279.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 0 0
Leverandørgjeld 157.000 110.000 127.000 101.000 38.000
Betalbar skatt 7.000 49.000 55.000 0
Skyldig offentlige avgifter 74.000 124.000 171.000 132.000 114.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 88.000 147.000 208.000 103.000 166.000
Sum kortsiktig gjeld 319.000 387.000 556.000 391.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 866.000 1.072.000 1.219.000 892.000 597.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 524.000 632.000 602.000 501.000 251.000
Likviditetsgrad 1 2.6 2.6 2.1 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 2.6 2.6 2.1 2.3 1.8
Soliditet 63.2 63.8 54.3 56.2 46.7
Resultatgrad -7.1 1.4 7.8 11.2 8.8
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.8 0.8 1.1
Total kapitalrentabilitet -15.9 2.7 17.4 33.4 24.6
Signatur
03.06.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex