Edland Samdrift DA
Juridisk navn:  Edland Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51617158
c/o Olav Edland Prestholen Fjermestadvegen 600 Prestholen Fjermestadvegen 600 Fax:
4334 Ålgård 4334 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 990399611
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 8/10/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
1.59%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
110.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2018
Omsetning: 10.159.000 10.000.000 7.905.000 9.081.000
Resultat: 0 0 0 0
Egenkapital: 3.787.000 1.803.000 2.046.000 2.496.000
Regnskap for  Edland Samdrift DA
Resultat 2022 2021 2020 2018
Driftsinntekter 10.159.000 10.000.000 7.905.000 9.081.000
Driftskostnader -10.183.000 -10.000.000 -7.905.000 -9.082.000
Driftsresultat -24.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 24.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 24.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 44.000 70.000 27.000 42.000
Sum omløpsmidler 4.985.000 4.441.000 3.511.000 3.222.000
Sum eiendeler 5.029.000 4.511.000 3.538.000 3.264.000
Sum opptjent egenkapital 3.787.000 1.803.000 2.046.000 2.496.000
Sum egenkapital 3.787.000 1.803.000 2.046.000 2.496.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 2.708.000 1.492.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 5.029.000 4.511.000 3.538.000 3.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.833.000 9.117.000 7.012.000 7.952.000
Andre inntekter 1.326.000 883.000 893.000 1.129.000
Driftsinntekter 10.159.000 10.000.000 7.905.000 9.081.000
Varekostnad -2.699.000 -3.581.000 -2.856.000 -4.598.000
Lønninger -2.520.000 -3.407.000 -2.464.000 -1.532.000
Avskrivning -11.000 -14.000 -7.000 -10.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -4.953.000 -2.998.000 -2.578.000 -2.942.000
Driftskostnader -10.183.000 -10.000.000 -7.905.000 -9.082.000
Driftsresultat -24.000 -1.000 -1.000
Finansinntekter 24.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 24.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 42.000
Driftsløsøre 44.000 55.000 27.000 0
Sum varige driftsmidler 44.000 55.000 27.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 0
Sum anleggsmidler 44.000 70.000 27.000 42.000
Varebeholdning 2.435.000 1.696.000 1.556.000 1.488.000
Kundefordringer 485.000 615.000 527.000 531.000
Andre fordringer 962.000 940.000 1.407.000 1.180.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.103.000 1.190.000 21.000 23.000
Sum omløpsmidler 4.985.000 4.441.000 3.511.000 3.222.000
Sum eiendeler 5.029.000 4.511.000 3.538.000 3.264.000
Sum opptjent egenkapital 3.787.000 1.803.000 2.046.000 2.496.000
Sum egenkapital 3.787.000 1.803.000 2.046.000 2.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 122.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.035.000 1.866.000 888.000 454.000
Betalbar skatt 49.000 44.000 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 56.000 622.000 390.000 135.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 103.000 176.000 70.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.242.000 2.708.000 1.492.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 5.029.000 4.511.000 3.538.000 3.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.743.000 1.733.000 2.019.000 2.454.000
Likviditetsgrad 1 4.0 1.6 2.4 4.2
Likviditetsgrad 2 2.1 1.0 1.3 2.3
Soliditet 75.3 40.0 57.8 76.5
Resultatgrad -0.2 -0.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 1.5 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
18.11.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
18.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex