Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Edland Samdrift DA
Juridisk navn:  Edland Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51617158
c/o Olav Edland Prestholen Fjermestadvegen 600 Prestholen Fjermestadvegen 600 Fax:
4334 Ålgård 4334 Ålgård
Fylke: Kommune:
Rogaland Gjesdal
Org.nr: 990399611
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 8/10/2006
Foretakstype: DA
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Jæren Rekneskapslag Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-12.95%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-18.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2018
Omsetning: 7.905.000 9.081.000
Resultat: 0 0
Egenkapital: 2.046.000 2.496.000
Regnskap for  Edland Samdrift DA
Resultat 2020 2018
Driftsinntekter 7.905.000 9.081.000
Driftskostnader -7.905.000 -9.082.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 1.000
Resultat før skatt 0
Skattekostnad 0
Årsresultat 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 42.000
Sum omløpsmidler 3.511.000 3.222.000
Sum eiendeler 3.538.000 3.264.000
Sum opptjent egenkapital 2.046.000 2.496.000
Sum egenkapital 2.046.000 2.496.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 3.538.000 3.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.012.000 7.952.000
Andre inntekter 893.000 1.129.000
Driftsinntekter 7.905.000 9.081.000
Varekostnad -2.856.000 -4.598.000
Lønninger -2.464.000 -1.532.000
Avskrivning -7.000 -10.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -2.578.000 -2.942.000
Driftskostnader -7.905.000 -9.082.000
Driftsresultat -1.000
Finansinntekter 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 42.000
Driftsløsøre 27.000 0
Sum varige driftsmidler 27.000 42.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 27.000 42.000
Varebeholdning 1.556.000 1.488.000
Kundefordringer 527.000 531.000
Andre fordringer 1.407.000 1.180.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 21.000 23.000
Sum omløpsmidler 3.511.000 3.222.000
Sum eiendeler 3.538.000 3.264.000
Sum opptjent egenkapital 2.046.000 2.496.000
Sum egenkapital 2.046.000 2.496.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 122.000 105.000
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 888.000 454.000
Betalbar skatt 21.000 0
Skyldig offentlige avgifter 390.000 135.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 1.492.000 768.000
Sum gjeld og egenkapital 3.538.000 3.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.019.000 2.454.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4.2
Likviditetsgrad 2 1.3 2.3
Soliditet 57.8 76.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 0
Signatur
18.11.2021
DELTAKERNE I FELLESSKAP.
Prokurister
18.11.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex