Educatia AS
Juridisk navn:  Educatia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51731000
Postboks 6840 Ulsberget Christian August Thorings veg 7 Fax:
4079 Stavanger 4033 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 983203914
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/23/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bokholderiet Hinna AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.93%
Resultat  
  
-9.97%
Egenkapital  
  
-76.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 4.122.000 3.819.000 3.461.000 2.895.000 2.331.000
Resultat: 2.428.000 2.697.000 2.308.000 1.945.000 1.958.000
Egenkapital: 1.568.000 6.675.000 4.571.000 2.771.000 2.273.000
Regnskap for  Educatia AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.122.000 3.819.000 3.461.000 2.895.000 2.331.000
Driftskostnader -1.708.000 -1.159.000 -1.193.000 -965.000 -384.000
Driftsresultat 2.414.000 2.660.000 2.269.000 1.930.000 1.947.000
Finansinntekter 17.000 39.000 39.000 15.000 11.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 0 0
Finans 14.000 37.000 39.000 15.000 11.000
Resultat før skatt 2.428.000 2.697.000 2.308.000 1.945.000 1.958.000
Skattekostnad -534.000 -594.000 -508.000 -447.000 -470.000
Årsresultat 1.894.000 2.104.000 1.800.000 1.498.000 1.488.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 129.000 43.000 95.000 152.000 213.000
Sum omløpsmidler 2.795.000 7.558.000 5.308.000 3.355.000 2.710.000
Sum eiendeler 2.924.000 7.601.000 5.403.000 3.507.000 2.923.000
Sum opptjent egenkapital 1.468.000 6.575.000 4.471.000 2.671.000 2.173.000
Sum egenkapital 1.568.000 6.675.000 4.571.000 2.771.000 2.273.000
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 1.356.000 927.000 832.000 732.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 2.924.000 7.602.000 5.403.000 3.507.000 2.923.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.122.000 3.819.000 3.461.000 2.895.000 2.331.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 4.122.000 3.819.000 3.461.000 2.895.000 2.331.000
Varekostnad -129.000 -116.000 -93.000 0 0
Lønninger -1.303.000 -808.000 -811.000 -716.000 0
Avskrivning -31.000 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -245.000 -174.000 -228.000 -188.000 -323.000
Driftskostnader -1.708.000 -1.159.000 -1.193.000 -965.000 -384.000
Driftsresultat 2.414.000 2.660.000 2.269.000 1.930.000 1.947.000
Finansinntekter 17.000 39.000 39.000 15.000 11.000
Finanskostnader -3.000 -2.000 0 0 0
Finans 14.000 37.000 39.000 15.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -425.000 0 0 0
Årsresultat 1.894.000 2.104.000 1.800.000 1.498.000 1.488.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 12.000 4.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 31.000 91.000 152.000 213.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 31.000 91.000 152.000 213.000
Sum finansielle anleggsmidler 114.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 129.000 43.000 95.000 152.000 213.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 294.000 439.000 473.000 234.000 362.000
Andre fordringer 449.000 17.000 17.000 11.000 8.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 2.052.000 7.102.000 4.818.000 3.111.000 2.339.000
Sum omløpsmidler 2.795.000 7.558.000 5.308.000 3.355.000 2.710.000
Sum eiendeler 2.924.000 7.601.000 5.403.000 3.507.000 2.923.000
Sum opptjent egenkapital 1.468.000 6.575.000 4.471.000 2.671.000 2.173.000
Sum egenkapital 1.568.000 6.675.000 4.571.000 2.771.000 2.273.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 4.000 10.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 4.000 10.000
Leverandørgjeld 1.000 0 0 0
Betalbar skatt 537.000 602.000 515.000 454.000 474.000
Skyldig offentlige avgifter 261.000 243.000 235.000 203.000 166.000
Utbytte -425.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 82.000 82.000 75.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.356.000 927.000 832.000 732.000 640.000
Sum gjeld og egenkapital 2.924.000 7.602.000 5.403.000 3.507.000 2.923.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.439.000 6.631.000 4.476.000 2.623.000 2.070.000
Likviditetsgrad 1 2.1 8.2 6.4 4.6 4.2
Likviditetsgrad 2 2.1 8.2 6.4 4.6 4.2
Soliditet 53.6 87.8 84.6 7 77.8
Resultatgrad 58.6 69.7 65.6 66.7 83.5
Rentedekningsgrad 804.7 1.330.0
Gjeldsgrad 0.9 0.1 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 83.1 35.5 42.7 55.5 6
Signatur
24.08.2022
STYRET I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
01.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex