Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Educator Norway AS
Juridisk navn:  Educator Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63908990
Midgard Hvamsmovegen 186 Midgard Fax: 63908999
2165 Hvam 2165 Hvam
Fylke: Kommune:
Viken Nes
Org.nr: 990537887
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ocon Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-77.16%
Resultat  
  
-34.91%
Egenkapital  
  
-9.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 37.000 162.000 1.303.000 2.000 9.000
Resultat: -143.000 -106.000 14.000 -41.000 -84.000
Egenkapital: 1.014.000 1.126.000 1.219.000 1.208.000 854.000
Regnskap for  Educator Norway AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 37.000 162.000 1.303.000 2.000 9.000
Driftskostnader -181.000 -268.000 -1.289.000 -43.000 -92.000
Driftsresultat -143.000 -106.000 14.000 -41.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -143.000 -106.000 14.000 -41.000 -84.000
Skattekostnad 32.000 12.000 -3.000 9.000 20.000
Årsresultat -112.000 -93.000 11.000 -31.000 -63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 796.000 886.000 0 1.057.000 827.000
Sum omløpsmidler 224.000 304.000 1.756.000 526.000 322.000
Sum eiendeler 1.020.000 1.190.000 1.756.000 1.583.000 1.149.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 473.000 566.000 555.000 201.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.126.000 1.219.000 1.208.000 854.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 40.000 536.000 375.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 1.020.000 1.190.000 1.755.000 1.583.000 1.149.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.000 158.000 1.303.000 2.000 9.000
Andre inntekter -4.000 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 37.000 162.000 1.303.000 2.000 9.000
Varekostnad -31.000 -51.000 -1.244.000 -2.000 -9.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -97.000 -83.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -53.000 -134.000 -45.000 -41.000 -83.000
Driftskostnader -181.000 -268.000 -1.289.000 -43.000 -92.000
Driftsresultat -143.000 -106.000 14.000 -41.000 -83.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 385.000 228.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -112.000 -93.000 11.000 -31.000 -63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 1.057.000 827.000
Maskiner anlegg 789.000 886.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 789.000 886.000 0 1.057.000 827.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 796.000 886.000 0 1.057.000 827.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 176.000 156.000 2.000 2.000
Andre fordringer 2.000 51.000 1.500.000 19.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 222.000 76.000 100.000 5.000 20.000
Sum omløpsmidler 224.000 304.000 1.756.000 526.000 322.000
Sum eiendeler 1.020.000 1.190.000 1.756.000 1.583.000 1.149.000
Sum opptjent egenkapital 361.000 473.000 566.000 555.000 201.000
Sum egenkapital 1.014.000 1.126.000 1.219.000 1.208.000 854.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 273.000 263.000 239.000
Sum langsiktig gjeld 24.000 0 0 0
Leverandørgjeld 6.000 40.000 20.000 6.000 4.000
Betalbar skatt 0 3.000 106.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 0 240.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.000 40.000 536.000 375.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 1.020.000 1.190.000 1.755.000 1.583.000 1.149.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 218.000 264.000 1.220.000 151.000 27.000
Likviditetsgrad 1 37.3 7.6 3.3 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 37.3 7.6 3.3 1.4 1.1
Soliditet 99.4 94.6 69.5 76.3 74.3
Resultatgrad -386.5 -65.4 1.1 -922.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.4 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet -14.0 -8.9 0.8 -2.6 -7.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex