Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
NaviCom AS
Juridisk navn:  Eg Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33795300
Nils Hansens Vei 8 Nils Hansens Vei 8 Fax:
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 983781233
Aksjekapital: 2.400.000 NOK
Antall ansatte: 54
Etableringsdato: 8/31/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Re-visjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-27.19%
Resultat  
  
-26.22%
Egenkapital  
  
89.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 141.257.000 194.013.000 323.339.000 303.035.000 297.513.000
Resultat: 16.720.000 22.663.000 -11.866.000 -6.031.000 6.483.000
Egenkapital: 104.882.000 55.292.000 37.664.000 42.938.000 42.441.000
Regnskap for  NaviCom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 141.257.000 194.013.000 323.339.000 303.035.000 297.513.000
Driftskostnader -107.881.000 -151.056.000 -335.360.000 -309.857.000 -291.129.000
Driftsresultat 33.377.000 42.957.000 -12.021.000 -6.823.000 6.384.000
Finansinntekter 55.842.000 3.254.000 1.948.000 1.736.000 1.139.000
Finanskostnader -72.499.000 -23.549.000 -1.793.000 -944.000 -1.040.000
Finans -16.657.000 -20.295.000 155.000 792.000 99.000
Resultat før skatt 16.720.000 22.663.000 -11.866.000 -6.031.000 6.483.000
Skattekostnad -1.319.000 -5.034.000 2.557.000 1.445.000 -2.441.000
Årsresultat 15.401.000 17.628.000 -9.309.000 -4.586.000 4.042.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 614.318.000 457.737.000 21.610.000 27.601.000 32.845.000
Sum omløpsmidler 111.263.000 108.360.000 109.959.000 96.976.000 101.755.000
Sum eiendeler 725.581.000 566.097.000 131.569.000 124.577.000 134.600.000
Sum opptjent egenkapital 51.884.000 33.686.000 16.058.000 21.332.000 20.835.000
Sum egenkapital 104.882.000 55.292.000 37.664.000 42.938.000 42.441.000
Sum langsiktig gjeld 458.367.000 357.364.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 162.331.000 153.440.000 93.905.000 81.639.000 92.159.000
Sum gjeld og egenkapital 725.580.000 566.096.000 131.569.000 124.577.000 134.600.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 140.432.000 171.070.000 323.339.000 303.035.000 297.513.000
Andre inntekter 826.000 22.943.000 0 0 0
Driftsinntekter 141.257.000 194.013.000 323.339.000 303.035.000 297.513.000
Varekostnad -25.967.000 -34.184.000 -83.502.000 -67.915.000 -68.856.000
Lønninger -56.058.000 -85.849.000 -187.435.000 -186.328.000 -168.178.000
Avskrivning -2.036.000 -3.309.000 -8.589.000 -7.103.000 -8.281.000
Nedskrivning 0 0 0 -2.493.000
Andre driftskostnader -23.820.000 -27.714.000 -55.834.000 -48.511.000 -43.321.000
Driftskostnader -107.881.000 -151.056.000 -335.360.000 -309.857.000 -291.129.000
Driftsresultat 33.377.000 42.957.000 -12.021.000 -6.823.000 6.384.000
Finansinntekter 55.842.000 3.254.000 1.948.000 1.736.000 1.139.000
Finanskostnader -72.499.000 -23.549.000 -1.793.000 -944.000 -1.040.000
Finans -16.657.000 -20.295.000 155.000 792.000 99.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 15.401.000 17.628.000 -9.309.000 -4.586.000 4.042.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.070.000 2.351.000 19.691.000 25.595.000 30.342.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 1.064.000 1.257.000 1.307.000 1.065.000 1.486.000
Driftsløsøre 421.000 396.000 612.000 941.000 1.018.000
Sum varige driftsmidler 1.485.000 1.653.000 1.919.000 2.006.000 2.503.000
Sum finansielle anleggsmidler 606.762.000 453.733.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 614.318.000 457.737.000 21.610.000 27.601.000 32.845.000
Varebeholdning 395.000 123.000 170.000 236.000 83.000
Kundefordringer 18.863.000 24.092.000 47.347.000 35.384.000 52.987.000
Andre fordringer 90.120.000 81.499.000 24.983.000 23.873.000 16.411.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.885.000 1.967.000 35.565.000 32.548.000 27.639.000
Sum omløpsmidler 111.263.000 108.360.000 109.959.000 96.976.000 101.755.000
Sum eiendeler 725.581.000 566.097.000 131.569.000 124.577.000 134.600.000
Sum opptjent egenkapital 51.884.000 33.686.000 16.058.000 21.332.000 20.835.000
Sum egenkapital 104.882.000 55.292.000 37.664.000 42.938.000 42.441.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.614.000 2.101.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 458.367.000 357.364.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.679.000 11.834.000 18.317.000 18.096.000 20.884.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.455.000 8.148.000 22.312.000 19.839.000 21.835.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 21.876.000 21.251.000 48.630.000 43.164.000 47.121.000
Sum kortsiktig gjeld 162.331.000 153.440.000 93.905.000 81.639.000 92.159.000
Sum gjeld og egenkapital 725.580.000 566.096.000 131.569.000 124.577.000 134.600.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -51.068.000 -45.080.000 16.054.000 15.337.000 9.596.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.7 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 1.2 1.2 1.1
Soliditet 14.5 9.8 28.6 34.5 31.5
Resultatgrad 23.6 22.1 -3.7 -2.3 2.1
Rentedekningsgrad 0.5 1.8 -6.7 -7.2 6.1
Gjeldsgrad 5.9 9.2 2.5 1.9 2.2
Total kapitalrentabilitet 12.3 8.2 -7.7 -4.1 5.6
Signatur
05.04.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
05.04.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex