Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egebø Bygg As
Juridisk navn:  Egebø Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91713743
Lien 23 Lien 23 Fax:
4525 Konsmo 4525 Konsmo
Fylke: Kommune:
Agder Lyngdal
Org.nr: 916562837
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/28/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ajour Regnskap Mandal AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55.53%
Resultat  
  
3333.33%
Egenkapital  
  
607.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.350.000 1.511.000 2.471.000 1.850.000 838.000
Resultat: 97.000 -3.000 98.000 -44.000 -86.000
Egenkapital: 71.000 -14.000 -11.000 -108.000 -64.000
Regnskap for  Egebø Bygg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.350.000 1.511.000 2.471.000 1.850.000 838.000
Driftskostnader -2.253.000 -1.512.000 -2.371.000 -1.893.000 -923.000
Driftsresultat 97.000 -2.000 100.000 -44.000 -85.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Resultat før skatt 97.000 -3.000 98.000 -44.000 -86.000
Skattekostnad -12.000 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -3.000 98.000 -44.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 447.000 360.000 86.000 32.000 65.000
Sum omløpsmidler 386.000 212.000 558.000 665.000 263.000
Sum eiendeler 833.000 572.000 644.000 697.000 328.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 -35.000 -32.000 -130.000 -86.000
Sum egenkapital 71.000 -14.000 -11.000 -108.000 -64.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 750.000 586.000 655.000 806.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 833.000 572.000 644.000 697.000 328.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.350.000 1.471.000 2.520.000 1.813.000 825.000
Andre inntekter 40.000 -49.000 36.000 13.000
Driftsinntekter 2.350.000 1.511.000 2.471.000 1.850.000 838.000
Varekostnad -1.327.000 -701.000 -1.547.000 -1.024.000 -97.000
Lønninger -627.000 -567.000 -592.000 -651.000 -641.000
Avskrivning -95.000 -38.000 -32.000 -32.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -204.000 -206.000 -200.000 -186.000 -153.000
Driftskostnader -2.253.000 -1.512.000 -2.371.000 -1.893.000 -923.000
Driftsresultat 97.000 -2.000 100.000 -44.000 -85.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -3.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 85.000 -3.000 98.000 -44.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 447.000 360.000 86.000 32.000 65.000
Sum varige driftsmidler 447.000 360.000 86.000 32.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 447.000 360.000 86.000 32.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 0 353.000 49.000 13.000
Andre fordringer 0 32.000 21.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 318.000 212.000 173.000 595.000 251.000
Sum omløpsmidler 386.000 212.000 558.000 665.000 263.000
Sum eiendeler 833.000 572.000 644.000 697.000 328.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 -35.000 -32.000 -130.000 -86.000
Sum egenkapital 71.000 -14.000 -11.000 -108.000 -64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 93.000 15.000 295.000 415.000 27.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 42.000 53.000 120.000 191.000 204.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 615.000 519.000 239.000 200.000 162.000
Sum kortsiktig gjeld 750.000 586.000 655.000 806.000 393.000
Sum gjeld og egenkapital 833.000 572.000 644.000 697.000 328.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -364.000 -374.000 -97.000 -141.000 -130.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.4 0.9 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.4 0.9 0.8 0.7
Soliditet 8.5 -2.4 -1.7 -15.5 -19.5
Resultatgrad 4.1 -0.1 4 -2.4 -10.1
Rentedekningsgrad 97.0 33.3
Gjeldsgrad 10.7 -41.9 -59.5 -7.5 -6.1
Total kapitalrentabilitet 11.6 -0.3 15.5 -6.3 -25.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex