Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egersund Røde Kors
Juridisk navn:  Egersund Røde Kors
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95048399
Postboks 239 Maragropa 2 Fax:
4379 Egersund 4373 Egersund
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 975547701
Aksjekapital: 395.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 8/18/1941
Foretakstype: FLI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.43%
Resultat  
  
351.28%
Egenkapital  
  
8.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.086.000 1.889.000 2.276.000 1.960.000 1.800.000
Resultat: 294.000 -117.000 37.000 -30.000 -215.000
Egenkapital: 3.848.000 3.554.000 3.671.000 3.633.000 3.663.000
Regnskap for  Egersund Røde Kors
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.086.000 1.889.000 2.276.000 1.960.000 1.800.000
Driftskostnader -1.779.000 -1.980.000 -2.211.000 -1.958.000 -2.001.000
Driftsresultat 307.000 -91.000 65.000 2.000 -201.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader -16.000 -29.000 -31.000 -33.000 -17.000
Finans -13.000 -26.000 -28.000 -32.000 -14.000
Resultat før skatt 294.000 -117.000 37.000 -30.000 -215.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 294.000 -117.000 37.000 -30.000 -215.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.570.000 4.175.000 4.518.000 4.792.000 5.297.000
Sum omløpsmidler 1.724.000 1.392.000 1.163.000 1.047.000 1.053.000
Sum eiendeler 6.294.000 5.567.000 5.681.000 5.839.000 6.350.000
Sum opptjent egenkapital 3.848.000 3.554.000 3.671.000 3.633.000 3.663.000
Sum egenkapital 3.848.000 3.554.000 3.671.000 3.633.000 3.663.000
Sum langsiktig gjeld 975.000 751.000 853.000 952.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 1.471.000 1.262.000 1.157.000 1.254.000 2.186.000
Sum gjeld og egenkapital 6.294.000 5.567.000 5.681.000 5.839.000 6.349.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.408.000 1.529.000 1.982.000 1.568.000 1.566.000
Andre inntekter 678.000 360.000 293.000 392.000 233.000
Driftsinntekter 2.086.000 1.889.000 2.276.000 1.960.000 1.800.000
Varekostnad -411.000 -376.000 -428.000 -334.000 -524.000
Lønninger -134.000 -197.000 -411.000 -270.000 -156.000
Avskrivning -431.000 -401.000 -446.000 -505.000 -391.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -803.000 -1.006.000 -926.000 -849.000 -930.000
Driftskostnader -1.779.000 -1.980.000 -2.211.000 -1.958.000 -2.001.000
Driftsresultat 307.000 -91.000 65.000 2.000 -201.000
Finansinntekter 3.000 3.000 3.000 1.000 3.000
Finanskostnader -16.000 -29.000 -31.000 -33.000 -17.000
Finans -13.000 -26.000 -28.000 -32.000 -14.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 294.000 -117.000 37.000 -30.000 -215.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.689.000 3.903.000 4.179.000 4.454.000 4.728.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 881.000 272.000 339.000 339.000 569.000
Sum varige driftsmidler 4.570.000 4.175.000 4.518.000 4.792.000 5.297.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.570.000 4.175.000 4.518.000 4.792.000 5.297.000
Varebeholdning 13.000 15.000 14.000 13.000 22.000
Kundefordringer 284.000 155.000 235.000 164.000 236.000
Andre fordringer 128.000 200.000 92.000 78.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.300.000 1.022.000 822.000 791.000 749.000
Sum omløpsmidler 1.724.000 1.392.000 1.163.000 1.047.000 1.053.000
Sum eiendeler 6.294.000 5.567.000 5.681.000 5.839.000 6.350.000
Sum opptjent egenkapital 3.848.000 3.554.000 3.671.000 3.633.000 3.663.000
Sum egenkapital 3.848.000 3.554.000 3.671.000 3.633.000 3.663.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 975.000 751.000 853.000 952.000 500.000
Leverandørgjeld 143.000 280.000 168.000 159.000 898.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 63.000 44.000 78.000 44.000 37.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.265.000 938.000 910.000 1.051.000 1.251.000
Sum kortsiktig gjeld 1.471.000 1.262.000 1.157.000 1.254.000 2.186.000
Sum gjeld og egenkapital 6.294.000 5.567.000 5.681.000 5.839.000 6.349.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 253.000 130.000 6.000 -207.000 -1.133.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 1 0.8 0.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 1 0.8 0.5
Soliditet 61.1 63.8 64.6 62.2 57.7
Resultatgrad 14.7 -4.8 2.9 0.1 -11.2
Rentedekningsgrad 19.2 -3.1 2.1 0.1 -11.8
Gjeldsgrad 0.6 0.6 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 4.9 -1.6 1.2 0.1 -3.1
Signatur
11.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
REFSLAND LEIV ERNST
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
11.06.2020
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex