Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eggedal Handelslag As
Juridisk navn:  Eggedal Handelslag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32714603
Eggedalsveien 1500 Eggedalsveien 1500 Fax: 32714663
3359 Eggedal 3359 Eggedal
Fylke: Kommune:
Viken Sigdal
Org.nr: 954023605
Aksjekapital: 283.000 NOK
Antall ansatte: 19
Etableringsdato: 1/1/1901 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Aasand Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
21.28%
Resultat  
  
56.6%
Egenkapital  
  
25.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 14.389.000 11.864.000 12.511.000 11.914.000 11.399.000
Resultat: 2.966.000 1.894.000 2.103.000 453.000 191.000
Egenkapital: 14.224.000 11.290.000 9.395.000 7.293.000 6.840.000
Regnskap for  Eggedal Handelslag As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 14.389.000 11.864.000 12.511.000 11.914.000 11.399.000
Driftskostnader -13.368.000 -11.645.000 -12.138.000 -12.287.000 -11.418.000
Driftsresultat 1.020.000 219.000 374.000 -373.000 -18.000
Finansinntekter 3.032.000 2.839.000 2.975.000 2.134.000 1.617.000
Finanskostnader -1.087.000 -1.163.000 -1.246.000 -1.307.000 -1.407.000
Finans 1.945.000 1.676.000 1.729.000 827.000 210.000
Resultat før skatt 2.966.000 1.894.000 2.103.000 453.000 191.000
Skattekostnad -31.000 0 0 0 0
Årsresultat 2.935.000 1.894.000 2.103.000 453.000 191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.773.000 19.428.000 20.027.000 20.696.000 21.262.000
Sum omløpsmidler 14.039.000 12.550.000 11.658.000 9.772.000 10.091.000
Sum eiendeler 33.812.000 31.978.000 31.685.000 30.468.000 31.353.000
Sum opptjent egenkapital 13.942.000 11.008.000 9.113.000 7.011.000 6.558.000
Sum egenkapital 14.224.000 11.290.000 9.395.000 7.293.000 6.840.000
Sum langsiktig gjeld 16.875.000 18.125.000 19.375.000 20.625.000 21.875.000
Sum kortsiktig gjeld 2.713.000 2.563.000 2.914.000 2.549.000 2.638.000
Sum gjeld og egenkapital 33.812.000 31.978.000 31.684.000 30.467.000 31.353.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.903.000 11.392.000 11.981.000 11.399.000 8.829.000
Andre inntekter 486.000 471.000 530.000 515.000 2.571.000
Driftsinntekter 14.389.000 11.864.000 12.511.000 11.914.000 11.399.000
Varekostnad -7.148.000 -5.431.000 -5.923.000 -6.142.000 -5.250.000
Lønninger -3.298.000 -3.478.000 -3.499.000 -3.664.000 -2.946.000
Avskrivning -689.000 -649.000 -674.000 -687.000 -896.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.233.000 -2.087.000 -2.042.000 -1.794.000 -2.326.000
Driftskostnader -13.368.000 -11.645.000 -12.138.000 -12.287.000 -11.418.000
Driftsresultat 1.020.000 219.000 374.000 -373.000 -18.000
Finansinntekter 3.032.000 2.839.000 2.975.000 2.134.000 1.617.000
Finanskostnader -1.087.000 -1.163.000 -1.246.000 -1.307.000 -1.407.000
Finans 1.945.000 1.676.000 1.729.000 827.000 210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 2.935.000 1.894.000 2.103.000 453.000 191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.525.000 2.692.000 2.825.000 2.957.000 19.996.000
Maskiner anlegg 1.409.000 1.409.000 1.409.000 1.409.000 0
Driftsløsøre 58.000 43.000 58.000 97.000 88.000
Sum varige driftsmidler 18.540.000 18.195.000 18.844.000 19.518.000 20.084.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.233.000 1.233.000 1.183.000 1.178.000 1.178.000
Sum anleggsmidler 19.773.000 19.428.000 20.027.000 20.696.000 21.262.000
Varebeholdning 3.323.000 3.099.000 2.663.000 2.401.000 2.957.000
Kundefordringer 354.000 261.000 241.000 429.000 300.000
Andre fordringer 125.000 156.000 191.000 199.000 210.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.310.000 4.528.000 3.018.000 2.210.000 3.297.000
Sum omløpsmidler 14.039.000 12.550.000 11.658.000 9.772.000 10.091.000
Sum eiendeler 33.812.000 31.978.000 31.685.000 30.468.000 31.353.000
Sum opptjent egenkapital 13.942.000 11.008.000 9.113.000 7.011.000 6.558.000
Sum egenkapital 14.224.000 11.290.000 9.395.000 7.293.000 6.840.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 151.000 674.000 0 479.000
Sum langsiktig gjeld 16.875.000 18.125.000 19.375.000 20.625.000 21.875.000
Leverandørgjeld 1.072.000 863.000 864.000 773.000 1.008.000
Betalbar skatt 31.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 591.000 410.000 372.000 487.000 237.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.018.000 1.137.000 1.005.000 1.290.000 913.000
Sum kortsiktig gjeld 2.713.000 2.563.000 2.914.000 2.549.000 2.638.000
Sum gjeld og egenkapital 33.812.000 31.978.000 31.684.000 30.467.000 31.353.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.326.000 9.987.000 8.744.000 7.223.000 7.453.000
Likviditetsgrad 1 5.2 4.9 4 3.8 3.8
Likviditetsgrad 2 3.9 3.7 3.1 2.9 2.7
Soliditet 42.1 35.3 29.7 23.9 21.8
Resultatgrad 7.1 1.8 3 -3.1 -0.2
Rentedekningsgrad 0.9 0.2 0.3 -0.3
Gjeldsgrad 1.4 1.8 2.4 3.2 3.6
Total kapitalrentabilitet 12.0 9.6 10.6 5.8 5.1
Signatur
14.09.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
14.09.2021
Prokura
Bergan Hjertholm Ida Kristine
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex