Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eggen Gardsysteri As
Juridisk navn:  Eggen Gardsysteri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91175573
c/o Marius Eggen Eggeliveien 197 c/o Marius Eggen Eggeliveien 197 Fax:
2542 Vingelen 2542 Vingelen
Fylke: Kommune:
Innlandet Tolga
Org.nr: 993427799
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/6/2008
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Vekstra Nord-Øst Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.06%
Resultat  
  
-820%
Egenkapital  
  
-39.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020
Omsetning: 2.950.000 3.393.000
Resultat: -184.000 -20.000
Egenkapital: 278.000 462.000
Regnskap for  Eggen Gardsysteri As
Resultat 2021 2020
Driftsinntekter 2.950.000 3.393.000
Driftskostnader -3.124.000 -3.404.000
Driftsresultat -175.000 -11.000
Finansinntekter
Finanskostnader -9.000 -9.000
Finans -9.000 -9.000
Resultat før skatt -184.000 -20.000
Skattekostnad
Årsresultat -184.000 -20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 106.000
Sum omløpsmidler 778.000 739.000
Sum eiendeler 889.000 845.000
Sum opptjent egenkapital -42.000
Sum egenkapital 278.000 462.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 845.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.950.000 3.293.000
Andre inntekter 100.000
Driftsinntekter 2.950.000 3.393.000
Varekostnad -650.000 -1.003.000
Lønninger -1.029.000 -1.033.000
Avskrivning -42.000 -26.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -1.403.000 -1.342.000
Driftskostnader -3.124.000 -3.404.000
Driftsresultat -175.000 -11.000
Finansinntekter
Finanskostnader -9.000 -9.000
Finans -9.000 -9.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat -184.000 -20.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 106.000 101.000
Sum varige driftsmidler 106.000 101.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 111.000 106.000
Varebeholdning 505.000 378.000
Kundefordringer 180.000 88.000
Andre fordringer 20.000 44.000
Sum investeringer
Kasse, bank 72.000 230.000
Sum omløpsmidler 778.000 739.000
Sum eiendeler 889.000 845.000
Sum opptjent egenkapital -42.000
Sum egenkapital 278.000 462.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 164.000
Sum langsiktig gjeld 59.000 109.000
Leverandørgjeld 192.000 151.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 88.000 26.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 108.000 97.000
Sum kortsiktig gjeld 552.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 889.000 845.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 226.000 465.000
Likviditetsgrad 1 1.4 2.7
Likviditetsgrad 2 0.5 1.3
Soliditet 31.3 54.7
Resultatgrad -5.9 -0.3
Rentedekningsgrad -19.4 -1.2
Gjeldsgrad 2.2 0.8
Total kapitalrentabilitet -19.7 -1.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex