Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egil Olsen AS
Juridisk navn:  Egil Olsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63909905
Sandveien 9 Sandveien 9 Fax: 63997515
1923 Sørum 1923 Sørum
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 956312264
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapshuset Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
156.1%
Egenkapital  
  
-11.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.000 0 50.000 7.369.000 33.715.000
Resultat: 46.000 -82.000 -174.000 -624.000 4.337.000
Egenkapital: 3.719.000 4.183.000 4.482.000 4.917.000 5.390.000
Regnskap for  Egil Olsen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.000 50.000 7.369.000 33.715.000
Driftskostnader -14.000 -134.000 -259.000 -8.021.000 -33.730.000
Driftsresultat 5.000 -134.000 -209.000 -651.000 -16.000
Finansinntekter 40.000 52.000 36.000 28.000 3.195.000
Finanskostnader 0 -1.000 1.158.000
Finans 40.000 52.000 36.000 27.000 4.353.000
Resultat før skatt 46.000 -82.000 -174.000 -624.000 4.337.000
Skattekostnad -10.000 18.000 39.000 152.000 12.000
Årsresultat 36.000 -64.000 -135.000 -472.000 4.348.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 46.000 252.000 365.000 2.489.000
Sum omløpsmidler 4.129.000 4.264.000 4.461.000 5.890.000 7.503.000
Sum eiendeler 4.129.000 4.310.000 4.713.000 6.255.000 9.992.000
Sum opptjent egenkapital 3.619.000 4.083.000 4.382.000 4.817.000 5.290.000
Sum egenkapital 3.719.000 4.183.000 4.482.000 4.917.000 5.390.000
Sum langsiktig gjeld 124.000 126.000 144.000 183.000 335.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 1.000 87.000 1.154.000 4.267.000
Sum gjeld og egenkapital 4.129.000 4.310.000 4.713.000 6.254.000 9.992.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 7.214.000 33.093.000
Andre inntekter 19.000 0 156.000 622.000
Driftsinntekter 19.000 50.000 7.369.000 33.715.000
Varekostnad 28.000 -6.225.000 -29.199.000
Lønninger 0 -1.100.000 -2.791.000
Avskrivning -43.000 -113.000 -119.000 -96.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -91.000 -174.000 -577.000 -1.644.000
Driftskostnader -14.000 -134.000 -259.000 -8.021.000 -33.730.000
Driftsresultat 5.000 -134.000 -209.000 -651.000 -16.000
Finansinntekter 40.000 52.000 36.000 28.000 3.195.000
Finanskostnader 0 -1.000 1.158.000
Finans 40.000 52.000 36.000 27.000 4.353.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 36.000 -64.000 -135.000 -472.000 4.348.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 46.000 252.000 365.000 484.000
Sum varige driftsmidler 46.000 252.000 365.000 484.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.005.000
Sum anleggsmidler 46.000 252.000 365.000 2.489.000
Varebeholdning 0 0 892.000
Kundefordringer 0 9.000 147.000
Andre fordringer 16.000 34.000 57.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 4.129.000 4.264.000 4.445.000 5.846.000 6.407.000
Sum omløpsmidler 4.129.000 4.264.000 4.461.000 5.890.000 7.503.000
Sum eiendeler 4.129.000 4.310.000 4.713.000 6.255.000 9.992.000
Sum opptjent egenkapital 3.619.000 4.083.000 4.382.000 4.817.000 5.290.000
Sum egenkapital 3.719.000 4.183.000 4.482.000 4.917.000 5.390.000
Sum avsetninger til forpliktelser 124.000 126.000 144.000 183.000 335.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 659.000
Sum langsiktig gjeld 124.000 126.000 144.000 183.000 335.000
Leverandørgjeld 45.000 56.000 437.000
Betalbar skatt 11.000 0 0 81.000
Skyldig offentlige avgifter 0 28.000 114.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 274.000 1.000 42.000 1.070.000 2.977.000
Sum kortsiktig gjeld 286.000 1.000 87.000 1.154.000 4.267.000
Sum gjeld og egenkapital 4.129.000 4.310.000 4.713.000 6.254.000 9.992.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.843.000 4.263.000 4.374.000 4.736.000 3.236.000
Likviditetsgrad 1 14.4 4.264.0 51.3 5.1 1.8
Likviditetsgrad 2 14.4 4.264.0 51.3 5.1 1.5
Soliditet 90.1 97.1 95.1 78.6 53.9
Resultatgrad 26.3 -8.8
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 1.1 -1.9 -3.7 31.8
Signatur
08.03.2021
SIGNATUR HVER FOR SEG
OLSEN EGIL STEINAR
SIGNATUR HVER FOR SEG
OLSEN EVA SISSEL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex