Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Egil Pedersen AS
Juridisk navn:  Egil Pedersen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69148360
Borggata 8 Borggata 8 Fax: 69151058
1721 Sarpsborg 1721 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 976910702
Aksjekapital: 202.920 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 1/2/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: St Regnskaps Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.07%
Resultat  
  
-36.68%
Egenkapital  
  
-79.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 11.355.000 11.363.000 11.097.000 14.946.000 13.587.000
Resultat: 694.000 1.096.000 442.000 2.365.000 1.605.000
Egenkapital: 332.000 1.622.000 775.000 537.000 526.000
Regnskap for  Egil Pedersen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 11.355.000 11.363.000 11.097.000 14.946.000 13.587.000
Driftskostnader -10.662.000 -10.228.000 -10.659.000 -12.583.000 -11.981.000
Driftsresultat 694.000 1.136.000 439.000 2.363.000 1.606.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -41.000 0 -1.000 -4.000
Finans -40.000 2.000 1.000 0
Resultat før skatt 694.000 1.096.000 442.000 2.365.000 1.605.000
Skattekostnad -154.000 -249.000 -104.000 -553.000 -393.000
Årsresultat 540.000 847.000 338.000 1.812.000 1.212.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 460.000 562.000 533.000 757.000 544.000
Sum omløpsmidler 3.250.000 4.503.000 6.397.000 7.194.000 6.526.000
Sum eiendeler 3.710.000 5.065.000 6.930.000 7.951.000 7.070.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 1.419.000 572.000 334.000 323.000
Sum egenkapital 332.000 1.622.000 775.000 537.000 526.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 75.000
Sum kortsiktig gjeld 3.378.000 3.442.000 6.155.000 7.414.000 6.469.000
Sum gjeld og egenkapital 3.710.000 5.064.000 6.930.000 7.951.000 7.070.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.352.000 11.363.000 11.095.000 14.942.000 13.587.000
Andre inntekter 3.000 2.000 4.000 0
Driftsinntekter 11.355.000 11.363.000 11.097.000 14.946.000 13.587.000
Varekostnad -2.635.000 -2.392.000 -2.501.000 -3.681.000 -3.325.000
Lønninger -6.624.000 -6.486.000 -6.797.000 -7.713.000 -7.171.000
Avskrivning -345.000 -262.000 -240.000 -144.000 -152.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.058.000 -1.088.000 -1.121.000 -1.045.000 -1.333.000
Driftskostnader -10.662.000 -10.228.000 -10.659.000 -12.583.000 -11.981.000
Driftsresultat 694.000 1.136.000 439.000 2.363.000 1.606.000
Finansinntekter 1.000 2.000 2.000 4.000
Finanskostnader -41.000 0 -1.000 -4.000
Finans -40.000 2.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.800.000 -1.200.000
Årsresultat 540.000 847.000 338.000 1.812.000 1.212.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 78.000 63.000 47.000 31.000 66.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 332.000 449.000 446.000 686.000 438.000
Sum varige driftsmidler 332.000 449.000 446.000 686.000 438.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000 40.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 460.000 562.000 533.000 757.000 544.000
Varebeholdning 276.000 97.000 48.000 209.000 0
Kundefordringer 1.430.000 1.788.000 1.026.000 2.066.000 1.842.000
Andre fordringer 128.000 161.000 169.000 170.000 155.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.416.000 2.456.000 5.154.000 4.750.000 4.529.000
Sum omløpsmidler 3.250.000 4.503.000 6.397.000 7.194.000 6.526.000
Sum eiendeler 3.710.000 5.065.000 6.930.000 7.951.000 7.070.000
Sum opptjent egenkapital 129.000 1.419.000 572.000 334.000 323.000
Sum egenkapital 332.000 1.622.000 775.000 537.000 526.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 75.000
Leverandørgjeld 134.000 169.000 177.000 230.000 208.000
Betalbar skatt 168.000 265.000 120.000 517.000 381.000
Skyldig offentlige avgifter 601.000 796.000 656.000 891.000 859.000
Utbytte 0 -1.800.000 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 644.000 2.212.000 5.102.000 3.976.000 3.821.000
Sum kortsiktig gjeld 3.378.000 3.442.000 6.155.000 7.414.000 6.469.000
Sum gjeld og egenkapital 3.710.000 5.064.000 6.930.000 7.951.000 7.070.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -128.000 1.061.000 242.000 -220.000 57.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.3 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 1.3 1 0.9 1
Soliditet 8.9 32.0 11.2 6.8 7.4
Resultatgrad 6.1 10.0 4 15.8 11.8
Rentedekningsgrad 27.7 2 401.5
Gjeldsgrad 10.2 2.1 7.9 13.8 12.4
Total kapitalrentabilitet 18.7 22.5 6.4 29.7 22.8
Signatur
16.03.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex