Eide Auto AS
Juridisk navn:  Eide Auto AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71299966
Torvvegen 3 Torvvegen 3 Fax:
6490 Eide 6490 Eide
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 911296845
Aksjekapital: 688.000 NOK
Etableringsdato: 12/31/1952
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Kpmg Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.64%
Resultat  
  
12.51%
Egenkapital  
  
1.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 5.697.000 4.802.000 4.281.000 4.199.000 4.183.000
Resultat: 2.365.000 2.102.000 1.814.000 1.846.000 1.774.000
Egenkapital: 17.306.000 17.074.000 17.047.000 17.247.000 17.419.000
Regnskap for  Eide Auto AS
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 5.697.000 4.802.000 4.281.000 4.199.000 4.183.000
Driftskostnader -3.306.000 -2.759.000 -2.659.000 -2.547.000 -2.608.000
Driftsresultat 2.391.000 2.043.000 1.623.000 1.652.000 1.576.000
Finansinntekter 5.000 68.000 205.000 217.000 217.000
Finanskostnader -32.000 -9.000 -15.000 -23.000 -19.000
Finans -27.000 59.000 190.000 194.000 198.000
Resultat før skatt 2.365.000 2.102.000 1.814.000 1.846.000 1.774.000
Skattekostnad -519.000 -461.000 -399.000 -403.000 -401.000
Årsresultat 1.846.000 1.641.000 1.415.000 1.442.000 1.374.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.804.000 19.681.000 9.538.000 8.131.000 7.874.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 1.116.000 10.922.000 12.508.000 13.060.000
Sum eiendeler 21.003.000 20.797.000 20.460.000 20.639.000 20.934.000
Sum opptjent egenkapital 16.618.000 16.386.000 16.359.000 16.559.000 16.731.000
Sum egenkapital 17.306.000 17.074.000 17.047.000 17.247.000 17.419.000
Sum langsiktig gjeld 1.394.000 1.528.000 1.266.000 1.210.000 1.326.000
Sum kortsiktig gjeld 2.303.000 2.196.000 2.147.000 2.183.000 2.189.000
Sum gjeld og egenkapital 21.003.000 20.798.000 20.460.000 20.640.000 20.934.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.087.000 1.962.000 1.717.000 1.745.000 1.850.000
Andre inntekter 3.610.000 2.839.000 2.564.000 2.454.000 2.334.000
Driftsinntekter 5.697.000 4.802.000 4.281.000 4.199.000 4.183.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -858.000 -794.000 -783.000 -775.000 -801.000
Avskrivning -752.000 -489.000 -382.000 -338.000 -314.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.696.000 -1.476.000 -1.494.000 -1.434.000 -1.493.000
Driftskostnader -3.306.000 -2.759.000 -2.659.000 -2.547.000 -2.608.000
Driftsresultat 2.391.000 2.043.000 1.623.000 1.652.000 1.576.000
Finansinntekter 5.000 68.000 205.000 217.000 217.000
Finanskostnader -32.000 -9.000 -15.000 -23.000 -19.000
Finans -27.000 59.000 190.000 194.000 198.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -1.614.000 -1.614.000 -1.614.000 -1.614.000 -1.614.000
Årsresultat 1.846.000 1.641.000 1.415.000 1.442.000 1.374.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 18.957.000 18.749.000 8.448.000 6.868.000 7.022.000
Maskiner anlegg 386.000 444.000 573.000 829.000 417.000
Driftsløsøre 26.000 54.000 82.000 0 0
Sum varige driftsmidler 19.369.000 19.246.000 9.104.000 7.697.000 7.440.000
Sum finansielle anleggsmidler 435.000 435.000 435.000 435.000 435.000
Sum anleggsmidler 19.804.000 19.681.000 9.538.000 8.131.000 7.874.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 366.000 352.000 233.000 385.000 271.000
Andre fordringer 250.000 36.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 833.000 514.000 10.653.000 12.123.000 12.789.000
Sum omløpsmidler 1.199.000 1.116.000 10.922.000 12.508.000 13.060.000
Sum eiendeler 21.003.000 20.797.000 20.460.000 20.639.000 20.934.000
Sum opptjent egenkapital 16.618.000 16.386.000 16.359.000 16.559.000 16.731.000
Sum egenkapital 17.306.000 17.074.000 17.047.000 17.247.000 17.419.000
Sum avsetninger til forpliktelser 94.000 122.000 96.000 120.000 121.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.394.000 1.528.000 1.266.000 1.210.000 1.326.000
Leverandørgjeld 56.000 25.000 24.000 9.000
Betalbar skatt 547.000 435.000 423.000 405.000 439.000
Skyldig offentlige avgifter 43.000 0 51.000 0
Utbytte -1.614.000 -1.614.000 -1.614.000 -1.614.000 -1.614.000
Annen kortsiktig gjeld 99.000 91.000 85.000 89.000 127.000
Sum kortsiktig gjeld 2.303.000 2.196.000 2.147.000 2.183.000 2.189.000
Sum gjeld og egenkapital 21.003.000 20.798.000 20.460.000 20.640.000 20.934.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.104.000 -1.080.000 8.775.000 10.325.000 10.871.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.5 5.1 5.7 6
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 5.1 5.7 6
Soliditet 82.4 82.1 83.3 83.6 83.2
Resultatgrad 42.0 42.5 37.9 39.3 37.7
Rentedekningsgrad 74.7 227.0 108.2 71.8 82.9
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.4 10.2 8.9 9.1 8.6
Signatur
29.11.2022
STYETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.11.2022
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex