Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eide Legesenter As
Juridisk navn:  Eide Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71299720
Rådhusvegen 10 Rådhusvegen 10 Fax:
6490 Eide 6490 Eide
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hustadvika
Org.nr: 818340532
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/15/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Effektiv Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.12%
Resultat  
  
237.5%
Egenkapital  
  
21.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.550.000 2.403.000 2.105.000 2.353.000 2.270.000
Resultat: 33.000 -24.000 -190.000 45.000 8.000
Egenkapital: -118.000 -151.000 -127.000 63.000 28.000
Regnskap for  Eide Legesenter As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.550.000 2.403.000 2.105.000 2.353.000 2.270.000
Driftskostnader -2.518.000 -2.428.000 -2.295.000 -2.308.000 -2.261.000
Driftsresultat 33.000 -25.000 -190.000 45.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Resultat før skatt 33.000 -24.000 -190.000 45.000 8.000
Skattekostnad 0 -11.000 0
Årsresultat 33.000 -24.000 -190.000 35.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 22.000 27.000 4.000 12.000 20.000
Sum omløpsmidler 251.000 180.000 343.000 333.000 293.000
Sum eiendeler 273.000 207.000 347.000 345.000 313.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -171.000 -147.000 43.000 8.000
Sum egenkapital -118.000 -151.000 -127.000 63.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 359.000 460.000 267.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 208.000 348.000 345.000 314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.550.000 2.401.000 2.105.000 2.353.000 2.270.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 2.550.000 2.403.000 2.105.000 2.353.000 2.270.000
Varekostnad -121.000 -160.000 -117.000 -58.000 -21.000
Lønninger -1.516.000 -1.356.000 -1.265.000 -1.267.000 -1.224.000
Avskrivning -6.000 -4.000 -8.000 -8.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -875.000 -908.000 -905.000 -975.000 -1.008.000
Driftskostnader -2.518.000 -2.428.000 -2.295.000 -2.308.000 -2.261.000
Driftsresultat 33.000 -25.000 -190.000 45.000 8.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0
Finans -1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 33.000 -24.000 -190.000 35.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 22.000 27.000 4.000 0 0
Driftsløsøre 0 12.000 20.000
Sum varige driftsmidler 22.000 27.000 4.000 12.000 20.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 22.000 27.000 4.000 12.000 20.000
Varebeholdning 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Kundefordringer 7.000 9.000 0 0 0
Andre fordringer 2.000 23.000 65.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 220.000 144.000 295.000 243.000 255.000
Sum omløpsmidler 251.000 180.000 343.000 333.000 293.000
Sum eiendeler 273.000 207.000 347.000 345.000 313.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -171.000 -147.000 43.000 8.000
Sum egenkapital -118.000 -151.000 -127.000 63.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 39.000 27.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 15.000 15.000
Leverandørgjeld 107.000 145.000 71.000 31.000 7.000
Betalbar skatt 0 11.000 0
Skyldig offentlige avgifter 75.000 72.000 64.000 81.000 83.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 209.000 142.000 325.000 105.000 152.000
Sum kortsiktig gjeld 391.000 359.000 460.000 267.000 271.000
Sum gjeld og egenkapital 273.000 208.000 348.000 345.000 314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -140.000 -179.000 -117.000 66.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 0.7 1.2 1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.7 1.2 1
Soliditet -43.2 -72.6 -36.5 18.3 8.9
Resultatgrad 1.3 -1.0 1.9 0.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.3 -2.4 -3.7 4.5 10.2
Total kapitalrentabilitet 12.1 -12.0 -54.6 1 2.5
Signatur
21.06.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex