Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidemsmoen Samdrift DA
Juridisk navn:  Eidemsmoen Samdrift DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75036154
Eidem Eidem Fax:
8986 Vega 8986 Vega
Fylke: Kommune:
Nordland Vega
Org.nr: 991461868
Aksjekapital: 926 NOK
Etableringsdato: 2/13/2007
Foretakstype: DA
Revisor: Statsautorisert Revisor Kai Rande AS
Regnskapsfører: Berg Vekstra Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
8.98%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
3.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.632.000 5.168.000 4.780.000 5.431.000 5.092.000
Resultat: 0 0 0 0 196.000
Egenkapital: 2.050.000 1.978.000 1.578.000 1.578.000 1.578.000
Regnskap for  Eidemsmoen Samdrift DA
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.632.000 5.168.000 4.780.000 5.431.000 5.092.000
Driftskostnader -5.386.000 -4.931.000 -4.576.000 -5.213.000 -4.610.000
Driftsresultat 246.000 237.000 204.000 219.000 482.000
Finansinntekter 15.000 9.000 7.000 9.000 5.000
Finanskostnader -261.000 -246.000 -211.000 -228.000 -291.000
Finans -246.000 -237.000 -204.000 -219.000 -286.000
Resultat før skatt 0 0 0 196.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 196.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.353.000 7.763.000 6.539.000 7.134.000 7.333.000
Sum omløpsmidler 1.720.000 1.675.000 1.402.000 1.443.000 2.128.000
Sum eiendeler 9.073.000 9.438.000 7.941.000 8.577.000 9.461.000
Sum opptjent egenkapital 1.123.000 0 651.000 651.000 700.000
Sum egenkapital 2.050.000 1.978.000 1.578.000 1.578.000 1.578.000
Sum langsiktig gjeld 6.668.000 6.862.000 6.122.000 6.761.000 7.397.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 598.000 241.000 239.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 9.073.000 9.438.000 7.940.000 8.577.000 9.460.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.590.000 4.108.000 3.822.000 4.567.000 4.218.000
Andre inntekter 1.042.000 1.060.000 959.000 864.000 874.000
Driftsinntekter 5.632.000 5.168.000 4.780.000 5.431.000 5.092.000
Varekostnad -2.483.000 -2.391.000 -1.951.000 -1.995.000 -1.721.000
Lønninger -751.000 -810.000 -984.000 -1.840.000 -1.100.000
Avskrivning -1.048.000 -728.000 -677.000 -486.000 -776.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.104.000 -1.002.000 -964.000 -892.000 -1.013.000
Driftskostnader -5.386.000 -4.931.000 -4.576.000 -5.213.000 -4.610.000
Driftsresultat 246.000 237.000 204.000 219.000 482.000
Finansinntekter 15.000 9.000 7.000 9.000 5.000
Finanskostnader -261.000 -246.000 -211.000 -228.000 -291.000
Finans -246.000 -237.000 -204.000 -219.000 -286.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 196.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.543.000 4.882.000 5.249.000 5.721.000 6.146.000
Maskiner anlegg 2.868.000 1.277.000 0 0
Driftsløsøre 2.797.000 0 0 1.400.000 1.174.000
Sum varige driftsmidler 7.340.000 7.750.000 6.526.000 7.121.000 7.320.000
Sum finansielle anleggsmidler 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 7.353.000 7.763.000 6.539.000 7.134.000 7.333.000
Varebeholdning 1.402.000 1.394.000 1.133.000 1.135.000 1.298.000
Kundefordringer 284.000 276.000 244.000 222.000 746.000
Andre fordringer 34.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.000 26.000 85.000 84.000
Sum omløpsmidler 1.720.000 1.675.000 1.402.000 1.443.000 2.128.000
Sum eiendeler 9.073.000 9.438.000 7.941.000 8.577.000 9.461.000
Sum opptjent egenkapital 1.123.000 0 651.000 651.000 700.000
Sum egenkapital 2.050.000 1.978.000 1.578.000 1.578.000 1.578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 278.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.668.000 6.862.000 6.122.000 6.761.000 7.397.000
Leverandørgjeld 203.000 579.000 101.000 143.000 218.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -149.000 -37.000 28.000 14.000 -42.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 24.000 56.000 112.000 81.000 311.000
Sum kortsiktig gjeld 356.000 598.000 241.000 239.000 486.000
Sum gjeld og egenkapital 9.073.000 9.438.000 7.940.000 8.577.000 9.460.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.364.000 1.077.000 1.161.000 1.204.000 1.642.000
Likviditetsgrad 1 4.8 2.8 5.8 6 4.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.5 1.1 1.3 1.7
Soliditet 22.6 2 19.9 18.4 16.7
Resultatgrad 4.4 4.6 4.3 4 9.5
Rentedekningsgrad 0.9 1 1 1 1.7
Gjeldsgrad 3.4 3.8 4 4.4 5
Total kapitalrentabilitet 2.9 2.6 2.7 2.7 5.1
Signatur
01.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.11.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex