Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidsvoll Verk Bensin Og Service As
Juridisk navn:  Eidsvoll Verk Bensin Og Service As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63951441
Trondheimsvegen 336 Trondheimsvegen 336 Fax:
2074 Eidsvoll Verk 2074 Eidsvoll Verk
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 921736738
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/24/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Per Amund Brenno
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.31%
Resultat  
  
172.33%
Egenkapital  
  
130.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 9.354.000 8.480.000 0
Resultat: 561.000 206.000 -6.000
Egenkapital: 375.000 163.000 18.000
Regnskap for  Eidsvoll Verk Bensin Og Service As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 9.354.000 8.480.000 0
Driftskostnader -8.755.000 -8.228.000 -6.000
Driftsresultat 599.000 252.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0
Finanskostnader -39.000 -49.000 0
Finans -38.000 -47.000 0
Resultat før skatt 561.000 206.000 -6.000
Skattekostnad -149.000 -61.000 0
Årsresultat 412.000 145.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 499.000 0
Sum omløpsmidler 2.185.000 1.598.000 24.000
Sum eiendeler 2.474.000 2.097.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 351.000 139.000 -6.000
Sum egenkapital 375.000 163.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 789.000 975.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 1.309.000 959.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 2.097.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.316.000 7.620.000 0
Andre inntekter 1.038.000 859.000 0
Driftsinntekter 9.354.000 8.480.000 0
Varekostnad -4.308.000 -4.019.000 0
Lønninger -2.175.000 -2.064.000 0
Avskrivning -226.000 -215.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -2.046.000 -1.930.000 -6.000
Driftskostnader -8.755.000 -8.228.000 -6.000
Driftsresultat 599.000 252.000 -6.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0
Finanskostnader -39.000 -49.000 0
Finans -38.000 -47.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -200.000 0 0
Årsresultat 412.000 145.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 34.000 69.000 0
Sum Immatrielle midler 34.000 69.000 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 254.000 431.000 0
Sum varige driftsmidler 254.000 431.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 289.000 499.000 0
Varebeholdning 452.000 367.000 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 101.000 41.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.631.000 1.190.000 24.000
Sum omløpsmidler 2.185.000 1.598.000 24.000
Sum eiendeler 2.474.000 2.097.000 24.000
Sum opptjent egenkapital 351.000 139.000 -6.000
Sum egenkapital 375.000 163.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 789.000 975.000 6.000
Leverandørgjeld 424.000 337.000 0
Betalbar skatt 149.000 61.000 0
Skyldig offentlige avgifter 179.000 170.000 0
Utbytte -200.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 456.000 392.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.309.000 959.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.473.000 2.097.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 876.000 639.000 24.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.3 0
Soliditet 15.2 7.8 7
Resultatgrad 6.4 3
Rentedekningsgrad 15.4 5.1
Gjeldsgrad 5.6 11.9 0.3
Total kapitalrentabilitet 24.3 12.1 -
Signatur
16.11.2018
SIGNATUR
NORMANN OLSEN LILLIAN
Prokurister
16.11.2018
Prokura
Normann Olsen Lillian
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex