Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eidvågfisk As
Juridisk navn:  Eidvågfisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40052877
Slettnesveien 16 Eidvågeid Fax:
9602 Hammerfest 9609 Nordre Seiland
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 994092995
Aksjekapital: 2.095.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 4/30/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
36.46%
Resultat  
  
53.75%
Egenkapital  
  
-26.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.991.000 5.856.000 8.147.000 6.979.000 8.223.000
Resultat: -284.000 -614.000 0 -186.000 -191.000
Egenkapital: 807.000 1.100.000 1.725.000 1.735.000 1.921.000
Regnskap for  Eidvågfisk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.991.000 5.856.000 8.147.000 6.979.000 8.223.000
Driftskostnader -7.995.000 -6.054.000 -7.778.000 -6.750.000 -8.036.000
Driftsresultat -3.000 -198.000 369.000 227.000 187.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 1.000
Finanskostnader -282.000 -420.000 -370.000 -414.000 -378.000
Finans -281.000 -417.000 -370.000 -414.000 -377.000
Resultat før skatt -284.000 -614.000 0 -186.000 -191.000
Skattekostnad -10.000 -11.000 -10.000 0 0
Årsresultat -294.000 -625.000 -10.000 -186.000 -191.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.080.000 13.560.000 14.469.000 15.328.000 15.186.000
Sum omløpsmidler 1.115.000 974.000 1.550.000 784.000 846.000
Sum eiendeler 14.195.000 14.534.000 16.019.000 16.112.000 16.032.000
Sum opptjent egenkapital -1.288.000 -995.000 -370.000 -360.000 -174.000
Sum egenkapital 807.000 1.100.000 1.725.000 1.735.000 1.921.000
Sum langsiktig gjeld 11.727.000 11.103.000 11.751.000 12.028.000 11.992.000
Sum kortsiktig gjeld 1.662.000 2.331.000 2.543.000 2.349.000 2.120.000
Sum gjeld og egenkapital 14.196.000 14.534.000 16.019.000 16.112.000 16.033.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.991.000 5.853.000 8.043.000 6.869.000 8.082.000
Andre inntekter 3.000 103.000 110.000 141.000
Driftsinntekter 7.991.000 5.856.000 8.147.000 6.979.000 8.223.000
Varekostnad -56.000 -15.000 -26.000 -15.000 -17.000
Lønninger -3.790.000 -2.247.000 -3.314.000 -2.358.000 -3.286.000
Avskrivning -844.000 -895.000 -1.016.000 -997.000 -1.157.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.305.000 -2.897.000 -3.422.000 -3.380.000 -3.576.000
Driftskostnader -7.995.000 -6.054.000 -7.778.000 -6.750.000 -8.036.000
Driftsresultat -3.000 -198.000 369.000 227.000 187.000
Finansinntekter 1.000 3.000 0 0 1.000
Finanskostnader -282.000 -420.000 -370.000 -414.000 -378.000
Finans -281.000 -417.000 -370.000 -414.000 -377.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -294.000 -625.000 -10.000 -186.000 -191.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.582.000 7.574.000 7.566.000 7.558.000 7.550.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 784.000 640.000 731.000 846.000 164.000
Driftsløsøre 423.000 497.000 720.000 902.000 945.000
Sum varige driftsmidler 5.454.000 5.955.000 6.825.000 7.722.000 7.683.000
Sum finansielle anleggsmidler 44.000 31.000 78.000 48.000 -47.000
Sum anleggsmidler 13.080.000 13.560.000 14.469.000 15.328.000 15.186.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 205.000 282.000 291.000 142.000 49.000
Andre fordringer 169.000 373.000 405.000 172.000 174.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 742.000 319.000 854.000 469.000 623.000
Sum omløpsmidler 1.115.000 974.000 1.550.000 784.000 846.000
Sum eiendeler 14.195.000 14.534.000 16.019.000 16.112.000 16.032.000
Sum opptjent egenkapital -1.288.000 -995.000 -370.000 -360.000 -174.000
Sum egenkapital 807.000 1.100.000 1.725.000 1.735.000 1.921.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.727.000 11.103.000 11.751.000 12.028.000 11.992.000
Leverandørgjeld 419.000 583.000 728.000 1.065.000 711.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 473.000 277.000 369.000 152.000 390.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 770.000 1.471.000 1.446.000 1.132.000 1.019.000
Sum kortsiktig gjeld 1.662.000 2.331.000 2.543.000 2.349.000 2.120.000
Sum gjeld og egenkapital 14.196.000 14.534.000 16.019.000 16.112.000 16.033.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -547.000 -1.357.000 -993.000 -1.565.000 -1.274.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.4 0.6 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.7 0.4 0.6 0.3 0.4
Soliditet 5.7 7.6 10.8 10.8 1
Resultatgrad -0.0 -3.4 4.5 3.3 2.3
Rentedekningsgrad -0.0 -0.5 1 0.5 0.5
Gjeldsgrad 16.6 12.2 8.3 8.3 7.3
Total kapitalrentabilitet -0.0 -1.3 2.3 1.4 1.2
Signatur
02.02.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.02.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex