Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eie Maskin As
Juridisk navn:  Eie Maskin As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22755100
Tvetenveien 164 Tvetenveien 164 Fax:
0671 Oslo 671 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 959207925
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 11/22/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.21%
Resultat  
  
-0.49%
Egenkapital  
  
-4.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 40.013.000 37.322.000 45.645.000 37.259.000 38.652.000
Resultat: 9.107.000 9.152.000 11.240.000 8.377.000 7.817.000
Egenkapital: 6.354.000 6.652.000 7.714.000 6.149.000 5.711.000
Regnskap for  Eie Maskin As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 40.013.000 37.322.000 45.645.000 37.259.000 38.652.000
Driftskostnader -30.509.000 -28.448.000 -34.440.000 -29.033.000 -30.884.000
Driftsresultat 9.504.000 8.874.000 11.205.000 8.226.000 7.768.000
Finansinntekter 27.000 278.000 39.000 150.000 49.000
Finanskostnader -424.000 -3.000 0 0
Finans -397.000 278.000 36.000 150.000 49.000
Resultat før skatt 9.107.000 9.152.000 11.240.000 8.377.000 7.817.000
Skattekostnad -2.005.000 -2.014.000 -2.475.000 -1.940.000 -1.890.000
Årsresultat 7.102.000 7.138.000 8.766.000 6.437.000 5.927.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 993.000 953.000 1.122.000 1.129.000 1.208.000
Sum omløpsmidler 20.192.000 21.311.000 24.511.000 19.798.000 17.908.000
Sum eiendeler 21.185.000 22.264.000 25.633.000 20.927.000 19.116.000
Sum opptjent egenkapital 6.154.000 6.452.000 7.514.000 5.949.000 5.511.000
Sum egenkapital 6.354.000 6.652.000 7.714.000 6.149.000 5.711.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.831.000 15.613.000 17.919.000 14.779.000 13.404.000
Sum gjeld og egenkapital 21.185.000 22.265.000 25.633.000 20.928.000 19.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.013.000 37.322.000 45.645.000 37.233.000 38.652.000
Andre inntekter 0 26.000 0
Driftsinntekter 40.013.000 37.322.000 45.645.000 37.259.000 38.652.000
Varekostnad -23.667.000 -22.165.000 -27.472.000 -22.239.000 -24.050.000
Lønninger -5.533.000 -5.070.000 -4.903.000 -4.985.000 -4.981.000
Avskrivning -52.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.257.000 -1.163.000 -2.015.000 -1.759.000 -1.803.000
Driftskostnader -30.509.000 -28.448.000 -34.440.000 -29.033.000 -30.884.000
Driftsresultat 9.504.000 8.874.000 11.205.000 8.226.000 7.768.000
Finansinntekter 27.000 278.000 39.000 150.000 49.000
Finanskostnader -424.000 -3.000 0 0
Finans -397.000 278.000 36.000 150.000 49.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -7.400.000 -8.200.000 -7.200.000 -6.000.000 -4.900.000
Årsresultat 7.102.000 7.138.000 8.766.000 6.437.000 5.927.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 221.000 234.000 251.000 230.000 227.000
Fast eiendom 533.000 550.000 600.000 650.000 700.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 533.000 550.000 600.000 650.000 700.000
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 169.000 271.000 249.000 282.000
Sum anleggsmidler 993.000 953.000 1.122.000 1.129.000 1.208.000
Varebeholdning 3.101.000 3.006.000 2.759.000 3.193.000 2.753.000
Kundefordringer 5.298.000 4.743.000 9.579.000 7.150.000 6.268.000
Andre fordringer 514.000 498.000 643.000 377.000 374.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 194.000 153.000 140.000 154.000 166.000
Sum omløpsmidler 20.192.000 21.311.000 24.511.000 19.798.000 17.908.000
Sum eiendeler 21.185.000 22.264.000 25.633.000 20.927.000 19.116.000
Sum opptjent egenkapital 6.154.000 6.452.000 7.514.000 5.949.000 5.511.000
Sum egenkapital 6.354.000 6.652.000 7.714.000 6.149.000 5.711.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 2.766.000 2.855.000 4.398.000 3.914.000 4.036.000
Betalbar skatt 1.991.000 1.998.000 2.495.000 1.943.000 1.910.000
Skyldig offentlige avgifter 1.772.000 1.454.000 2.272.000 1.911.000 1.600.000
Utbytte -7.400.000 -8.200.000 -7.200.000 -6.000.000 -4.900.000
Annen kortsiktig gjeld 902.000 1.106.000 1.554.000 1.010.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 14.831.000 15.613.000 17.919.000 14.779.000 13.404.000
Sum gjeld og egenkapital 21.185.000 22.265.000 25.633.000 20.928.000 19.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.361.000 5.698.000 6.592.000 5.019.000 4.504.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1
Soliditet 30.0 29.9 30.1 29.4 29.9
Resultatgrad 23.8 23.8 24.5 22.1 20.1
Rentedekningsgrad 22.4 3
Gjeldsgrad 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3
Total kapitalrentabilitet 45.0 41.1 43.9 4 40.9
Signatur
07.05.2013
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
07.05.2013
Prokura ikke tildelt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex