Eiendom 2000 AS
Juridisk navn:  Eiendom 2000 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47331100
C/O Tommy Ullevold Stensbykroken 12B Hauersetervegen 82 Fax:
2055 Nordkisa 2055 Nordkisa
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 988889253
Aksjekapital: 1.300.000 NOK
Etableringsdato: 11/5/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Merkantilia As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.33%
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-115.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 116.000 137.000 151.000 419.000 879.000
Resultat: -50.000 -25.000 -99.000 -188.000 33.000
Egenkapital: -7.000 44.000 69.000 168.000 356.000
Regnskap for  Eiendom 2000 AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 116.000 137.000 151.000 419.000 879.000
Driftskostnader -135.000 -132.000 -190.000 -537.000 -774.000
Driftsresultat -19.000 5.000 -39.000 -118.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -31.000 -60.000 -70.000 -73.000
Finans -31.000 -31.000 -60.000 -70.000 -73.000
Resultat før skatt -50.000 -25.000 -99.000 -188.000 33.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -50.000 -25.000 -99.000 -188.000 33.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 938.000 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000
Sum omløpsmidler 73.000 61.000 25.000 29.000 175.000
Sum eiendeler 1.011.000 1.093.000 1.071.000 1.166.000 1.402.000
Sum opptjent egenkapital -1.307.000 -1.256.000 -1.231.000 -1.132.000 -944.000
Sum egenkapital -7.000 44.000 69.000 168.000 356.000
Sum langsiktig gjeld 940.000 976.000 888.000 915.000 958.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 73.000 113.000 83.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 1.011.000 1.093.000 1.070.000 1.166.000 1.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 116.000 137.000 151.000 419.000 879.000
Driftsinntekter 116.000 137.000 151.000 419.000 879.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -94.000 -93.000 -91.000 -91.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -39.000 -99.000 -446.000 -683.000
Driftskostnader -135.000 -132.000 -190.000 -537.000 -774.000
Driftsresultat -19.000 5.000 -39.000 -118.000 105.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -31.000 -31.000 -60.000 -70.000 -73.000
Finans -31.000 -31.000 -60.000 -70.000 -73.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -50.000 -25.000 -99.000 -188.000 33.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 938.000 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 938.000 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 938.000 1.032.000 1.046.000 1.137.000 1.227.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 7.000 8.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 66.000 54.000 25.000 29.000 175.000
Sum omløpsmidler 73.000 61.000 25.000 29.000 175.000
Sum eiendeler 1.011.000 1.093.000 1.071.000 1.166.000 1.402.000
Sum opptjent egenkapital -1.307.000 -1.256.000 -1.231.000 -1.132.000 -944.000
Sum egenkapital -7.000 44.000 69.000 168.000 356.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 940.000 976.000 888.000 915.000 958.000
Leverandørgjeld 3.000 1.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 73.000 110.000 82.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 73.000 113.000 83.000 88.000
Sum gjeld og egenkapital 1.011.000 1.093.000 1.070.000 1.166.000 1.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.000 -12.000 -88.000 -54.000 87.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.2 0.3 2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.2 0.3 2
Soliditet -0.7 4.0 6.4 14.4 25.4
Resultatgrad -16.4 3.6 -25.8 -28.2 11.9
Rentedekningsgrad -0.6 0.2 -0.7 -1.7 1.4
Gjeldsgrad -145.4 23.8 14.5 5.9 2.9
Total kapitalrentabilitet -1.9 0.5 -3.6 -10.1 7.5
Signatur
05.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
10.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex