Eiendom 2020 As
Juridisk navn:  Eiendom 2020 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Holmenkollveien 109A Holmenkollveien 109A Fax:
0784 Oslo 784 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 918175008
Aksjekapital: 4.708.000 NOK
Etableringsdato: 11/29/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
88.3%
Resultat  
  
-113.29%
Egenkapital  
  
-1.62%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 9.076.000 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000
Resultat: -347.000 2.611.000 414.000 1.348.000 -614.000
Egenkapital: 16.501.000 16.772.000 14.736.000 18.432.000 7.207.000
Regnskap for  Eiendom 2020 As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 9.076.000 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000
Driftskostnader -4.379.000 -1.194.000 -3.404.000 -3.193.000 -4.487.000
Driftsresultat 4.696.000 3.625.000 1.275.000 2.158.000 288.000
Finansinntekter 172.000 123.000 3.000 0 0
Finanskostnader -5.216.000 -1.137.000 -864.000 -810.000 -902.000
Finans -5.044.000 -1.014.000 -861.000 -810.000 -902.000
Resultat før skatt -347.000 2.611.000 414.000 1.348.000 -614.000
Skattekostnad 76.000 -574.000 -91.000 -122.000 0
Årsresultat -271.000 2.036.000 323.000 1.226.000 -614.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 128.665.000 131.752.000 61.197.000 40.572.000 29.459.000
Sum omløpsmidler 7.872.000 16.943.000 683.000 1.419.000 1.413.000
Sum eiendeler 136.537.000 148.695.000 61.880.000 41.991.000 30.872.000
Sum opptjent egenkapital 2.776.000 3.047.000 1.010.000 438.000 -788.000
Sum egenkapital 16.501.000 16.772.000 14.736.000 18.432.000 7.207.000
Sum langsiktig gjeld 119.909.000 117.438.000 23.318.000 22.749.000 22.800.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 14.485.000 23.826.000 810.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 136.536.000 148.695.000 61.879.000 41.991.000 30.871.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 9.076.000 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000
Driftsinntekter 9.076.000 4.820.000 4.679.000 5.351.000 4.776.000
Varekostnad -23.000 -1.000 0 0
Lønninger -673.000 -649.000 -731.000
Avskrivning -3.181.000 -662.000 -718.000 -570.000 -2.045.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.175.000 -532.000 -2.012.000 -1.974.000 -1.711.000
Driftskostnader -4.379.000 -1.194.000 -3.404.000 -3.193.000 -4.487.000
Driftsresultat 4.696.000 3.625.000 1.275.000 2.158.000 288.000
Finansinntekter 172.000 123.000 3.000 0 0
Finanskostnader -5.216.000 -1.137.000 -864.000 -810.000 -902.000
Finans -5.044.000 -1.014.000 -861.000 -810.000 -902.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -271.000 2.036.000 323.000 1.226.000 -614.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 128.665.000 131.752.000 53.791.000 30.072.000 29.459.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 128.665.000 131.752.000 53.791.000 30.072.000 29.459.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.406.000 10.500.000 0
Sum anleggsmidler 128.665.000 131.752.000 61.197.000 40.572.000 29.459.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer -82.000 266.000 696.000 581.000
Andre fordringer 10.000 33.000 68.000 45.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.410.000 10.535.000 384.000 656.000 787.000
Sum omløpsmidler 7.872.000 16.943.000 683.000 1.419.000 1.413.000
Sum eiendeler 136.537.000 148.695.000 61.880.000 41.991.000 30.872.000
Sum opptjent egenkapital 2.776.000 3.047.000 1.010.000 438.000 -788.000
Sum egenkapital 16.501.000 16.772.000 14.736.000 18.432.000 7.207.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.823.000 3.900.000 1.918.000 122.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 4.990.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 119.909.000 117.438.000 23.318.000 22.749.000 22.800.000
Leverandørgjeld 120.000 8.720.000 396.000 118.000 289.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 109.000 220.000 104.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 703.000 51.000 473.000 472.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 14.485.000 23.826.000 810.000 865.000
Sum gjeld og egenkapital 136.536.000 148.695.000 61.879.000 41.991.000 30.871.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.746.000 2.458.000 -23.143.000 609.000 548.000
Likviditetsgrad 1 62.5 1.2 0 1.8 1.6
Likviditetsgrad 2 62.5 1.2 0 1.8 1.6
Soliditet 12.1 11.3 23.8 43.9 23.3
Resultatgrad 51.7 75.2 27.2 40.3 6
Rentedekningsgrad 0.9 3.2 1.5 2.7 0.3
Gjeldsgrad 7.3 7.9 3.2 1.3 3.3
Total kapitalrentabilitet 3.6 2.5 2.1 5.1 0.9
Signatur
02.02.2023
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex