Eiendom Haugesund As
Juridisk navn:  Eiendom Haugesund As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52222000
Tuhauggata 12 Tuhauggata 12 Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 917990913
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 10/21/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Haugaland Revisjon As
Regnskapsfører: Komplett Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-50.46%
Resultat  
  
20.27%
Egenkapital  
  
-110.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.779.000 3.591.000 3.391.000 3.225.000 2.363.000
Resultat: -358.000 -449.000 -697.000 -359.000 -589.000
Egenkapital: -681.000 -323.000 126.000 551.000 310.000
Regnskap for  Eiendom Haugesund As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.779.000 3.591.000 3.391.000 3.225.000 2.363.000
Driftskostnader -2.074.000 -4.006.000 -4.044.000 -3.557.000 -2.959.000
Driftsresultat -295.000 -415.000 -653.000 -331.000 -596.000
Finansinntekter 1.000 7.000 25.000 13.000 7.000
Finanskostnader -64.000 -41.000 -69.000 -42.000 -1.000
Finans -63.000 -34.000 -44.000 -29.000 6.000
Resultat før skatt -358.000 -449.000 -697.000 -359.000 -589.000
Skattekostnad 0 0 -1.000
Årsresultat -358.000 -449.000 -697.000 -359.000 -590.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 641.000 1.215.000 1.839.000 1.783.000 832.000
Sum eiendeler 641.000 1.215.000 1.839.000 1.783.000 832.000
Sum opptjent egenkapital -2.454.000 -2.096.000 -1.647.000 -949.000 -590.000
Sum egenkapital -681.000 -323.000 126.000 551.000 310.000
Sum langsiktig gjeld 407.000 133.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 915.000 1.406.000 1.713.000 1.232.000 522.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 1.215.000 1.838.000 1.783.000 832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.760.000 3.591.000 3.189.000 3.059.000 2.239.000
Andre inntekter 18.000 202.000 166.000 125.000
Driftsinntekter 1.779.000 3.591.000 3.391.000 3.225.000 2.363.000
Varekostnad -626.000 -1.356.000 -1.408.000 -789.000 -684.000
Lønninger -754.000 -1.607.000 -1.722.000 -2.049.000 -1.490.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -694.000 -1.043.000 -914.000 -719.000 -785.000
Driftskostnader -2.074.000 -4.006.000 -4.044.000 -3.557.000 -2.959.000
Driftsresultat -295.000 -415.000 -653.000 -331.000 -596.000
Finansinntekter 1.000 7.000 25.000 13.000 7.000
Finanskostnader -64.000 -41.000 -69.000 -42.000 -1.000
Finans -63.000 -34.000 -44.000 -29.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -358.000 -449.000 -697.000 -359.000 -590.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.064.000 1.320.000 1.474.000 377.000
Andre fordringer 46.000 23.000 470.000 287.000 347.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 61.000 49.000 22.000 68.000
Sum omløpsmidler 641.000 1.215.000 1.839.000 1.783.000 832.000
Sum eiendeler 641.000 1.215.000 1.839.000 1.783.000 832.000
Sum opptjent egenkapital -2.454.000 -2.096.000 -1.647.000 -949.000 -590.000
Sum egenkapital -681.000 -323.000 126.000 551.000 310.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 811.000 664.000 871.000 444.000 15.000
Sum langsiktig gjeld 407.000 133.000 0 0 0
Leverandørgjeld 71.000 138.000 235.000 121.000 100.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 255.000 96.000 136.000 87.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 30.000 348.000 511.000 532.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 915.000 1.406.000 1.713.000 1.232.000 522.000
Sum gjeld og egenkapital 640.000 1.215.000 1.838.000 1.783.000 832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -274.000 -191.000 126.000 551.000 310.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 1.1 1.4 1.6
Soliditet -106.2 -26.6 6.9 30.9 37.3
Resultatgrad -16.6 -11.6 -19.3 -10.3 -25.2
Rentedekningsgrad -4.6 -10.1 -9.5 -7.9
Gjeldsgrad -1.9 -4.8 13.6 2.2 1.7
Total kapitalrentabilitet -45.9 -33.6 -34.1 -17.8 -70.8
Signatur
13.05.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex