Eiendom Innlandet As
Juridisk navn:  Eiendom Innlandet As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Industrigata 52B Industrigata 52B Fax:
2619 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 923743464
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/28/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kantall As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
76%
Egenkapital  
  
-46.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 3.500.000 0 0
Resultat: -12.000 -50.000 -8.000
Egenkapital: -41.000 -28.000 22.000
Regnskap for  Eiendom Innlandet As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 3.500.000 0
Driftskostnader -3.340.000 -49.000 -6.000
Driftsresultat 159.000 -49.000 -6.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -174.000 -1.000 -2.000
Finans -171.000 -1.000 -2.000
Resultat før skatt -12.000 -50.000 -8.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -12.000 -50.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.949.000
Sum omløpsmidler 59.000 2.808.000 25.000
Sum eiendeler 59.000 2.808.000 1.974.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -58.000 -8.000
Sum egenkapital -41.000 -28.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 2.053.000 1.202.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 783.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000 2.808.000 1.974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.500.000 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.500.000 0
Varekostnad -3.323.000 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -17.000 -49.000 -6.000
Driftskostnader -3.340.000 -49.000 -6.000
Driftsresultat 159.000 -49.000 -6.000
Finansinntekter 3.000 0
Finanskostnader -174.000 -1.000 -2.000
Finans -171.000 -1.000 -2.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -12.000 -50.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.949.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.949.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.949.000
Varebeholdning 2.804.000 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 59.000 4.000 25.000
Sum omløpsmidler 59.000 2.808.000 25.000
Sum eiendeler 59.000 2.808.000 1.974.000
Sum opptjent egenkapital -71.000 -58.000 -8.000
Sum egenkapital -41.000 -28.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 2.053.000 1.202.000
Leverandørgjeld 8.000 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 100.000 775.000 750.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 783.000 750.000
Sum gjeld og egenkapital 59.000 2.808.000 1.974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -41.000 2.025.000 -725.000
Likviditetsgrad 1 0.6 3.6 0
Likviditetsgrad 2 0.6 0
Soliditet -69.5 -1.0 1.1
Resultatgrad 4.5
Rentedekningsgrad 0.9 -49.0
Gjeldsgrad -2.4 -101.3 88.7
Total kapitalrentabilitet 274.6 -1.7 -0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex