Eiendom & Element As
Juridisk navn:  Eiendom & Element As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Østre Aker vei 17 Østre Aker vei 17 Fax:
0581 Oslo 581 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917565600
Aksjekapital: 225.485 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 7/4/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Axano Oslo As
Utvikling:
Omsetning  
  
1708.74%
Resultat  
  
-3314.29%
Egenkapital  
  
-34.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 8.899.000 492.000 529.000 0 0
Resultat: -225.000 7.000 527.000 6.000 -308.000
Egenkapital: 428.000 652.000 645.000 119.000 113.000
Regnskap for  Eiendom & Element As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 8.899.000 492.000 529.000 0 0
Driftskostnader -9.110.000 -485.000 -2.000 7.000 -309.000
Driftsresultat -211.000 7.000 527.000 6.000 -309.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -14.000 0 0 -1.000
Finans -14.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -225.000 7.000 527.000 6.000 -308.000
Skattekostnad 1.000 -1.000 0 0
Årsresultat -224.000 6.000 526.000 6.000 -308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.346.000 647.000 461.000 111.000 3.000
Sum omløpsmidler 3.229.000 288.000 267.000 8.000 119.000
Sum eiendeler 4.575.000 935.000 728.000 119.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 3.000 -4.000 -529.000 -535.000
Sum egenkapital 428.000 652.000 645.000 119.000 113.000
Sum langsiktig gjeld 379.000 376.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.768.000 -93.000 83.000 0 9.000
Sum gjeld og egenkapital 4.575.000 935.000 728.000 120.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.899.000 492.000 529.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 8.899.000 492.000 529.000 0 0
Varekostnad -6.888.000 -442.000 0 0 -93.000
Lønninger -1.324.000 0 7.000 -61.000
Avskrivning -24.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -874.000 -43.000 -2.000 0 -155.000
Driftskostnader -9.110.000 -485.000 -2.000 7.000 -309.000
Driftsresultat -211.000 7.000 527.000 6.000 -309.000
Finansinntekter 0 0 2.000
Finanskostnader -14.000 0 0 -1.000
Finans -14.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -224.000 6.000 526.000 6.000 -308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 530.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 530.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 816.000 647.000 461.000 111.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.346.000 647.000 461.000 111.000 3.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 2.364.000 169.000 230.000 0 0
Andre fordringer 456.000 47.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 409.000 72.000 37.000 8.000 119.000
Sum omløpsmidler 3.229.000 288.000 267.000 8.000 119.000
Sum eiendeler 4.575.000 935.000 728.000 119.000 122.000
Sum opptjent egenkapital -221.000 3.000 -4.000 -529.000 -535.000
Sum egenkapital 428.000 652.000 645.000 119.000 113.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 1.000
Sum langsiktig gjeld 379.000 376.000 0 0 0
Leverandørgjeld 2.623.000 205.000 0 0 1.000
Betalbar skatt 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 562.000 81.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 584.000 -298.000 0 0 6.000
Sum kortsiktig gjeld 3.768.000 -93.000 83.000 0 9.000
Sum gjeld og egenkapital 4.575.000 935.000 728.000 120.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -539.000 381.000 184.000 8.000 110.000
Likviditetsgrad 1 0.9 -3.1 3.2 13.2
Likviditetsgrad 2 0.9 -3.1 3.2 0 13.2
Soliditet 9.4 69.7 88.6 1 92.6
Resultatgrad -2.4 1.4 99.6
Rentedekningsgrad -15.1
Gjeldsgrad 9.7 0.4 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet -4.6 0.7 72.4 5 -251.6
Signatur
09.11.2022
STYRETS LEDER ALENE
Prokurister
11.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex