Eiendom & Finans AS
Juridisk navn:  Eiendom & Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57678515
Postboks 260 Rutlinslid 4 Fax: 57671683
6852 Sogndal 6856 Sogndal
Fylke: Kommune:
Vestland Sogndal
Org.nr: 947422286
Aksjekapital: 320.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/13/1988
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ellingsen Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.91%
Resultat  
  
394.31%
Egenkapital  
  
38.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.368.000 1.409.000 1.740.000 1.505.000 1.477.000
Resultat: 2.170.000 439.000 628.000 379.000 343.000
Egenkapital: 7.322.000 5.287.000 5.650.000 5.198.000 4.956.000
Regnskap for  Eiendom & Finans AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.368.000 1.409.000 1.740.000 1.505.000 1.477.000
Driftskostnader -981.000 -989.000 -1.037.000 -1.007.000 -1.012.000
Driftsresultat 387.000 420.000 703.000 498.000 465.000
Finansinntekter 1.933.000 185.000 63.000 5.000 5.000
Finanskostnader -150.000 -166.000 -139.000 -124.000 -128.000
Finans 1.783.000 19.000 -76.000 -119.000 -123.000
Resultat før skatt 2.170.000 439.000 628.000 379.000 343.000
Skattekostnad -64.000 -65.000 -126.000 -86.000 -81.000
Årsresultat 2.105.000 374.000 502.000 292.000 262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.515.000 5.528.000 5.540.000 8.260.000 8.387.000
Sum omløpsmidler 5.592.000 3.740.000 3.844.000 799.000 587.000
Sum eiendeler 11.107.000 9.268.000 9.384.000 9.059.000 8.974.000
Sum opptjent egenkapital 5.056.000 3.021.000 3.335.000 2.884.000 2.641.000
Sum egenkapital 7.322.000 5.287.000 5.650.000 5.198.000 4.956.000
Sum langsiktig gjeld 3.466.000 3.652.000 3.419.000 3.530.000 3.699.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 329.000 315.000 330.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 11.106.000 9.268.000 9.384.000 9.059.000 8.973.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 576.000 571.000 546.000 540.000 540.000
Andre inntekter 792.000 838.000 1.194.000 965.000 937.000
Driftsinntekter 1.368.000 1.409.000 1.740.000 1.505.000 1.477.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -625.000 -615.000 -580.000 -572.000 -550.000
Avskrivning -60.000 -132.000 -128.000 -127.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -296.000 -242.000 -329.000 -308.000 -335.000
Driftskostnader -981.000 -989.000 -1.037.000 -1.007.000 -1.012.000
Driftsresultat 387.000 420.000 703.000 498.000 465.000
Finansinntekter 1.933.000 185.000 63.000 5.000 5.000
Finanskostnader -150.000 -166.000 -139.000 -124.000 -128.000
Finans 1.783.000 19.000 -76.000 -119.000 -123.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -70.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Årsresultat 2.105.000 374.000 502.000 292.000 262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 5.368.000 5.428.000 5.440.000 8.160.000 8.287.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.368.000 5.428.000 5.440.000 8.160.000 8.287.000
Sum finansielle anleggsmidler 146.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum anleggsmidler 5.515.000 5.528.000 5.540.000 8.260.000 8.387.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 3.000 3.000 687.000 0 1.000
Sum investeringer 2.460.000 2.760.000 2.635.000 0 0
Kasse, bank 3.129.000 977.000 522.000 799.000 585.000
Sum omløpsmidler 5.592.000 3.740.000 3.844.000 799.000 587.000
Sum eiendeler 11.107.000 9.268.000 9.384.000 9.059.000 8.974.000
Sum opptjent egenkapital 5.056.000 3.021.000 3.335.000 2.884.000 2.641.000
Sum egenkapital 7.322.000 5.287.000 5.650.000 5.198.000 4.956.000
Sum avsetninger til forpliktelser 44.000 45.000 66.000 17.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.466.000 3.652.000 3.419.000 3.530.000 3.699.000
Leverandørgjeld 8.000 21.000 23.000 21.000 22.000
Betalbar skatt 65.000 86.000 78.000 95.000 89.000
Skyldig offentlige avgifter 101.000 99.000 94.000 96.000 92.000
Utbytte -70.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Annen kortsiktig gjeld 74.000 73.000 70.000 67.000 66.000
Sum kortsiktig gjeld 318.000 329.000 315.000 330.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 11.106.000 9.268.000 9.384.000 9.059.000 8.973.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.274.000 3.411.000 3.529.000 469.000 269.000
Likviditetsgrad 1 17.6 11.4 12.2 2.4 1.8
Likviditetsgrad 2 17.6 11.4 12.2 2.4 1.8
Soliditet 65.9 57.0 60.2 57.4 55.2
Resultatgrad 28.3 29.8 40.4 33.1 31.5
Rentedekningsgrad 2.6 2.5 5.1 4 3.6
Gjeldsgrad 0.5 0.8 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 20.9 6.5 8.2 5.6 5.2
Signatur
04.03.2021
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
04.03.2021
Prokura hver for seg
Sæthre Bent Waldemar
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex