Eiendom & Utviklingspartner As
Juridisk navn:  Eiendom & Utviklingspartner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69275880
Postboks 1099 Øisteins gate 10 Fax:
1510 Moss 1511 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 960266099
Aksjekapital: 104.000 NOK
Etableringsdato: 1/15/1991
Foretakstype: AS
Revisor: Aktiva Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapssentralen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-74.47%
Resultat  
  
-106.69%
Egenkapital  
  
-78.83%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 72.000 282.000 311.000 2.510.000 3.240.000
Resultat: -587.000 -284.000 -289.000 -182.000 -185.000
Egenkapital: -1.039.000 -581.000 -362.000 -136.000 8.000
Regnskap for  Eiendom & Utviklingspartner As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 72.000 282.000 311.000 2.510.000 3.240.000
Driftskostnader -318.000 -391.000 -465.000 -2.457.000 -3.407.000
Driftsresultat -246.000 -108.000 -154.000 53.000 -168.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -341.000 -175.000 -135.000 -236.000 -17.000
Finans -341.000 -175.000 -135.000 -236.000 -17.000
Resultat før skatt -587.000 -284.000 -289.000 -182.000 -185.000
Skattekostnad 129.000 62.000 64.000 37.000 42.000
Årsresultat -458.000 -221.000 -225.000 -145.000 -142.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.934.000 293.000 349.000 390.000 198.000
Sum omløpsmidler 20.582.000 12.052.000 6.295.000 5.744.000 5.883.000
Sum eiendeler 23.516.000 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000
Sum opptjent egenkapital -1.143.000 -685.000 -464.000 -238.000 -94.000
Sum egenkapital -1.039.000 -581.000 -362.000 -136.000 8.000
Sum langsiktig gjeld 21.375.000 11.767.000 5.952.000 5.137.000 4.950.000
Sum kortsiktig gjeld 3.179.000 1.159.000 1.054.000 1.133.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 23.515.000 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.000 241.000 311.000 2.405.000 3.240.000
Andre inntekter 41.000 0 105.000 0
Driftsinntekter 72.000 282.000 311.000 2.510.000 3.240.000
Varekostnad -25.000 -62.000 -47.000 -1.045.000 -1.606.000
Lønninger -1.000 -7.000 -804.000 -1.173.000
Avskrivning -72.000 -94.000 -97.000 -39.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -293.000 -256.000 -317.000 -511.000 -589.000
Driftskostnader -318.000 -391.000 -465.000 -2.457.000 -3.407.000
Driftsresultat -246.000 -108.000 -154.000 53.000 -168.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -341.000 -175.000 -135.000 -236.000 -17.000
Finans -341.000 -175.000 -135.000 -236.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -458.000 -221.000 -225.000 -145.000 -142.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 335.000 206.000 143.000 80.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 186.000 280.000 155.000
Sum varige driftsmidler 186.000 280.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.599.000 87.000 20.000 30.000 0
Sum anleggsmidler 2.934.000 293.000 349.000 390.000 198.000
Varebeholdning 20.327.000 12.028.000 6.230.000 5.485.000 1.288.000
Kundefordringer 214.000 0 0 310.000
Andre fordringer 3.000 10.000 15.000 9.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 37.000 14.000 50.000 250.000 4.246.000
Sum omløpsmidler 20.582.000 12.052.000 6.295.000 5.744.000 5.883.000
Sum eiendeler 23.516.000 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000
Sum opptjent egenkapital -1.143.000 -685.000 -464.000 -238.000 -94.000
Sum egenkapital -1.039.000 -581.000 -362.000 -136.000 8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21.375.000 11.767.000 5.952.000 5.137.000 4.950.000
Leverandørgjeld 1.642.000 0 26.000 61.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.000 44.000 252.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.537.000 1.159.000 1.050.000 1.063.000 810.000
Sum kortsiktig gjeld 3.179.000 1.159.000 1.054.000 1.133.000 1.123.000
Sum gjeld og egenkapital 23.515.000 12.345.000 6.644.000 6.134.000 6.081.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.403.000 10.893.000 5.241.000 4.611.000 4.760.000
Likviditetsgrad 1 6.5 10.4 6 5.1 5.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 4.1
Soliditet -4.4 -4.7 -5.4 -2.2 0.1
Resultatgrad -341.7 -38.3 -49.5 2.1 -5.2
Rentedekningsgrad -0.7 -0.6 -1.1 0.2 -9.9
Gjeldsgrad -23.6 -22.2 -19.4 -46.1 759.1
Total kapitalrentabilitet -1.0 -0.9 -2.3 0.9 -2.8
Signatur
15.08.2022
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex