Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsforvaltning AS
Juridisk navn:  Eiendomsforvaltning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37021386
Kirkebakken 5 Kirkebakken 5 Fax: 37002301
4836 Arendal 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 980612236
Aksjekapital: 108.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.33%
Resultat  
  
-88.6%
Egenkapital  
  
0.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.663.000 1.564.000 1.806.000 2.137.000 1.440.000
Resultat: 31.000 272.000 494.000 524.000 -56.000
Egenkapital: 7.366.000 7.342.000 7.133.000 6.760.000 6.375.000
Regnskap for  Eiendomsforvaltning AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.663.000 1.564.000 1.806.000 2.137.000 1.440.000
Driftskostnader -1.221.000 -930.000 -960.000 -1.261.000 -1.173.000
Driftsresultat 443.000 634.000 846.000 875.000 267.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -413.000 -364.000 -353.000 -352.000 -325.000
Finans -412.000 -363.000 -351.000 -351.000 -323.000
Resultat før skatt 31.000 272.000 494.000 524.000 -56.000
Skattekostnad -7.000 -63.000 -122.000 -139.000 -11.000
Årsresultat 24.000 209.000 373.000 385.000 -67.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.269.000 13.656.000 14.099.000 14.600.000 15.119.000
Sum omløpsmidler 7.250.000 5.328.000 4.698.000 3.588.000 2.777.000
Sum eiendeler 20.519.000 18.984.000 18.797.000 18.188.000 17.896.000
Sum opptjent egenkapital 7.258.000 7.234.000 7.025.000 6.652.000 6.267.000
Sum egenkapital 7.366.000 7.342.000 7.133.000 6.760.000 6.375.000
Sum langsiktig gjeld 10.965.000 11.081.000 11.081.000 11.081.000 11.081.000
Sum kortsiktig gjeld 2.188.000 561.000 582.000 348.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 20.519.000 18.984.000 18.796.000 18.189.000 17.896.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 1.440.000
Andre inntekter 1.663.000 1.564.000 1.806.000 2.137.000 0
Driftsinntekter 1.663.000 1.564.000 1.806.000 2.137.000 1.440.000
Varekostnad -319.000 -228.000 -316.000 -288.000 -285.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -380.000 -380.000 -380.000 -380.000 -380.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -522.000 -322.000 -264.000 -593.000 -508.000
Driftskostnader -1.221.000 -930.000 -960.000 -1.261.000 -1.173.000
Driftsresultat 443.000 634.000 846.000 875.000 267.000
Finansinntekter 1.000 1.000 2.000 1.000 2.000
Finanskostnader -413.000 -364.000 -353.000 -352.000 -325.000
Finans -412.000 -363.000 -351.000 -351.000 -323.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 209.000 373.000 385.000 -67.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 7.000 70.000 191.000 330.000
Fast eiendom 13.269.000 13.649.000 14.029.000 14.409.000 14.789.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.269.000 13.649.000 14.029.000 14.409.000 14.789.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.269.000 13.656.000 14.099.000 14.600.000 15.119.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 508.000 96.000 10.000 9.000 32.000
Andre fordringer 32.000 37.000 32.000 11.000 2.617.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 543.000 251.000 530.000 246.000 128.000
Sum omløpsmidler 7.250.000 5.328.000 4.698.000 3.588.000 2.777.000
Sum eiendeler 20.519.000 18.984.000 18.797.000 18.188.000 17.896.000
Sum opptjent egenkapital 7.258.000 7.234.000 7.025.000 6.652.000 6.267.000
Sum egenkapital 7.366.000 7.342.000 7.133.000 6.760.000 6.375.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10.965.000 11.081.000 11.081.000 11.081.000 11.081.000
Leverandørgjeld 173.000 63.000 98.000 6.000 158.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.014.000 499.000 484.000 342.000 283.000
Sum kortsiktig gjeld 2.188.000 561.000 582.000 348.000 440.000
Sum gjeld og egenkapital 20.519.000 18.984.000 18.796.000 18.189.000 17.896.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.062.000 4.767.000 4.116.000 3.240.000 2.337.000
Likviditetsgrad 1 3.3 9.5 8.1 10.3 6.3
Likviditetsgrad 2 3.3 9.5 8.1 10.3 6.4
Soliditet 35.9 38.7 37.9 37.2 35.6
Resultatgrad 26.6 40.5 46.8 40.9 18.5
Rentedekningsgrad 1.1 1.7 2.4 2.5 0.8
Gjeldsgrad 1.8 1.6 1.6 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet 2.2 3.3 4.5 4.8 1.5
Signatur
01.02.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex