Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eiendomsforvaltning Sør AS
Juridisk navn:  Eiendomsforvaltning Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91324677
Postboks 2069 Posebyen Rådhusgata 55 A Fax:
4678 Kristiansand S 4614 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 980225216
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/1/1998 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forvaltningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1%
Resultat  
  
-59.11%
Egenkapital  
  
-39.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 995.000 1.005.000 811.000 1.303.000 170.000
Resultat: 128.000 313.000 -53.000 2.413.000 20.000
Egenkapital: 541.000 898.000 964.000 3.073.000 578.000
Regnskap for  Eiendomsforvaltning Sør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 995.000 1.005.000 811.000 1.303.000 170.000
Driftskostnader -863.000 -679.000 -864.000 -1.646.000 -149.000
Driftsresultat 132.000 326.000 -53.000 -344.000 21.000
Finansinntekter 3.000 0 0 2.762.000 0
Finanskostnader -7.000 -14.000 0 -5.000 -1.000
Finans -4.000 -14.000 0 2.757.000 -1.000
Resultat før skatt 128.000 313.000 -53.000 2.413.000 20.000
Skattekostnad -29.000 -79.000 5.000 82.000 -7.000
Årsresultat 99.000 234.000 -48.000 2.495.000 13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 87.000 181.000 283.000 351.000
Sum omløpsmidler 630.000 1.269.000 3.113.000 2.811.000 2.748.000
Sum eiendeler 709.000 1.356.000 3.294.000 3.094.000 3.099.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 698.000 764.000 2.873.000 378.000
Sum egenkapital 541.000 898.000 964.000 3.073.000 578.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 168.000 457.000 2.330.000 21.000 2.522.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 1.355.000 3.294.000 3.094.000 3.100.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 995.000 1.005.000 811.000 1.303.000 170.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 995.000 1.005.000 811.000 1.303.000 170.000
Varekostnad 0 -350.000 0 -1.200.000 0
Lønninger -662.000 -14.000 -568.000 -54.000 -9.000
Avskrivning -6.000 -6.000 -42.000 -68.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -195.000 -309.000 -254.000 -324.000 -131.000
Driftskostnader -863.000 -679.000 -864.000 -1.646.000 -149.000
Driftsresultat 132.000 326.000 -53.000 -344.000 21.000
Finansinntekter 3.000 0 0 2.762.000 0
Finanskostnader -7.000 -14.000 0 -5.000 -1.000
Finans -4.000 -14.000 0 2.757.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -300.000 -2.061.000 0 0
Årsresultat 99.000 234.000 -48.000 2.495.000 13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 76.000 103.000 98.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 11.000 78.000 186.000 161.000
Sum varige driftsmidler 6.000 11.000 78.000 186.000 161.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 176.000
Sum anleggsmidler 79.000 87.000 181.000 283.000 351.000
Varebeholdning 250.000 250.000 600.000 600.000 0
Kundefordringer 118.000 238.000 248.000 52.000 45.000
Andre fordringer 196.000 632.000 2.098.000 1.741.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 66.000 149.000 166.000 419.000 57.000
Sum omløpsmidler 630.000 1.269.000 3.113.000 2.811.000 2.748.000
Sum eiendeler 709.000 1.356.000 3.294.000 3.094.000 3.099.000
Sum opptjent egenkapital 341.000 698.000 764.000 2.873.000 378.000
Sum egenkapital 541.000 898.000 964.000 3.073.000 578.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 300.000 2.061.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 3.000 2.000 0 12.000
Betalbar skatt 27.000 52.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 133.000 102.000 267.000 21.000 16.000
Utbytte 0 -300.000 -2.061.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 2.493.000
Sum kortsiktig gjeld 168.000 457.000 2.330.000 21.000 2.522.000
Sum gjeld og egenkapital 709.000 1.355.000 3.294.000 3.094.000 3.100.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 462.000 812.000 783.000 2.790.000 226.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.8 1.3 133.9 1.1
Likviditetsgrad 2 2.3 2.2 1.1 105.3 1.1
Soliditet 76.3 66.3 29.3 99.3 18.6
Resultatgrad 13.3 32.4 -6.5 -26.4 12.4
Rentedekningsgrad 18.9 23.3 -68.8 21.0
Gjeldsgrad 0.3 0.5 2.4 0 4.4
Total kapitalrentabilitet 1 24.1 -1.6 78.2 0.7
Signatur
03.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex