Eiendomsmegling Holding AS
Juridisk navn:  Eiendomsmegling Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97766686
Nedre Stokkavei 73A Nedre Stokkavei 73A Fax:
4023 Stavanger 4023 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 991392858
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
338.24%
Resultat  
  
424.76%
Egenkapital  
  
1.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 447.000 102.000 103.000 9.000 0
Resultat: 2.007.000 -618.000 3.146.000 185.000 2.194.000
Egenkapital: 16.953.000 16.736.000 17.371.000 14.238.000 14.553.000
Regnskap for  Eiendomsmegling Holding AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 447.000 102.000 103.000 9.000 0
Driftskostnader -39.000 -46.000 -47.000 -60.000 -18.000
Driftsresultat 408.000 56.000 56.000 -52.000 -18.000
Finansinntekter 1.615.000 650.000 3.096.000 613.000 2.213.000
Finanskostnader -15.000 -1.324.000 -7.000 -376.000 0
Finans 1.600.000 -674.000 3.089.000 237.000 2.213.000
Resultat før skatt 2.007.000 -618.000 3.146.000 185.000 2.194.000
Skattekostnad -140.000 -17.000 -13.000 0 0
Årsresultat 1.867.000 -635.000 3.133.000 185.000 2.194.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 244.000 1.952.000 1.952.000 1.908.000 0
Sum omløpsmidler 16.849.000 14.802.000 15.932.000 12.830.000 14.654.000
Sum eiendeler 17.093.000 16.754.000 17.884.000 14.738.000 14.654.000
Sum opptjent egenkapital 16.822.000 16.605.000 17.240.000 14.107.000 14.423.000
Sum egenkapital 16.953.000 16.736.000 17.371.000 14.238.000 14.553.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 17.000 513.000 500.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 17.093.000 16.753.000 17.884.000 14.738.000 14.655.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 447.000 102.000 103.000 9.000 0
Driftsinntekter 447.000 102.000 103.000 9.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -39.000 -46.000 -47.000 -60.000 -18.000
Driftskostnader -39.000 -46.000 -47.000 -60.000 -18.000
Driftsresultat 408.000 56.000 56.000 -52.000 -18.000
Finansinntekter 1.615.000 650.000 3.096.000 613.000 2.213.000
Finanskostnader -15.000 -1.324.000 -7.000 -376.000 0
Finans 1.600.000 -674.000 3.089.000 237.000 2.213.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -100.000
Årsresultat 1.867.000 -635.000 3.133.000 185.000 2.194.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 1.908.000 1.908.000 1.908.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 44.000 44.000 0 0
Sum varige driftsmidler 44.000 1.952.000 1.952.000 1.908.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 244.000 1.952.000 1.952.000 1.908.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 504.000 0 0 100.000
Sum investeringer 11.917.000 12.314.000 15.536.000 10.764.000 12.605.000
Kasse, bank 4.932.000 1.983.000 396.000 2.066.000 1.949.000
Sum omløpsmidler 16.849.000 14.802.000 15.932.000 12.830.000 14.654.000
Sum eiendeler 17.093.000 16.754.000 17.884.000 14.738.000 14.654.000
Sum opptjent egenkapital 16.822.000 16.605.000 17.240.000 14.107.000 14.423.000
Sum egenkapital 16.953.000 16.736.000 17.371.000 14.238.000 14.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 140.000 17.000 13.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 500.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 140.000 17.000 513.000 500.000 101.000
Sum gjeld og egenkapital 17.093.000 16.753.000 17.884.000 14.738.000 14.655.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 16.709.000 14.785.000 15.419.000 12.330.000 14.553.000
Likviditetsgrad 1 120.4 870.7 31.1 25.7 145.1
Likviditetsgrad 2 120.4 870.7 31.1 25.7 145.1
Soliditet 99.2 99.9 97.1 96.6 99.3
Resultatgrad 91.3 54.9 54.4 -577.8
Rentedekningsgrad 27.2 8 -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 11.8 4.2 17.6 3.8 1
Signatur
02.07.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex