Eiendomsmegling Holding AS
Juridisk navn:  Eiendomsmegling Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97766686
Nedre Stokkavei 73A Nedre Stokkavei 73A Fax:
4023 Stavanger 4023 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 991392858
Aksjekapital: 130.000 NOK
Etableringsdato: 5/31/2007
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.97%
Resultat  
  
-119.64%
Egenkapital  
  
-3.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 102.000 103.000 9.000 0 288.000
Resultat: -618.000 3.146.000 185.000 2.194.000 988.000
Egenkapital: 16.736.000 17.371.000 14.238.000 14.553.000 12.460.000
Regnskap for  Eiendomsmegling Holding AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 102.000 103.000 9.000 0 288.000
Driftskostnader -46.000 -47.000 -60.000 -18.000 -74.000
Driftsresultat 56.000 56.000 -52.000 -18.000 214.000
Finansinntekter 650.000 3.096.000 613.000 2.213.000 774.000
Finanskostnader -1.324.000 -7.000 -376.000 0 0
Finans -674.000 3.089.000 237.000 2.213.000 774.000
Resultat før skatt -618.000 3.146.000 185.000 2.194.000 988.000
Skattekostnad -17.000 -13.000 0 0 -36.000
Årsresultat -635.000 3.133.000 185.000 2.194.000 953.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.952.000 1.952.000 1.908.000 0 0
Sum omløpsmidler 14.802.000 15.932.000 12.830.000 14.654.000 12.497.000
Sum eiendeler 16.754.000 17.884.000 14.738.000 14.654.000 12.497.000
Sum opptjent egenkapital 16.605.000 17.240.000 14.107.000 14.423.000 12.329.000
Sum egenkapital 16.736.000 17.371.000 14.238.000 14.553.000 12.460.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 513.000 500.000 101.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 16.753.000 17.884.000 14.738.000 14.655.000 12.497.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 102.000 103.000 9.000 0 288.000
Driftsinntekter 102.000 103.000 9.000 0 288.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -46.000 -47.000 -60.000 -18.000 -74.000
Driftskostnader -46.000 -47.000 -60.000 -18.000 -74.000
Driftsresultat 56.000 56.000 -52.000 -18.000 214.000
Finansinntekter 650.000 3.096.000 613.000 2.213.000 774.000
Finanskostnader -1.324.000 -7.000 -376.000 0 0
Finans -674.000 3.089.000 237.000 2.213.000 774.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -100.000 0
Årsresultat -635.000 3.133.000 185.000 2.194.000 953.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 1.908.000 1.908.000 1.908.000 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 44.000 44.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.952.000 1.952.000 1.908.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.952.000 1.952.000 1.908.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 504.000 0 0 100.000 0
Sum investeringer 12.314.000 15.536.000 10.764.000 12.605.000 12.400.000
Kasse, bank 1.983.000 396.000 2.066.000 1.949.000 96.000
Sum omløpsmidler 14.802.000 15.932.000 12.830.000 14.654.000 12.497.000
Sum eiendeler 16.754.000 17.884.000 14.738.000 14.654.000 12.497.000
Sum opptjent egenkapital 16.605.000 17.240.000 14.107.000 14.423.000 12.329.000
Sum egenkapital 16.736.000 17.371.000 14.238.000 14.553.000 12.460.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 17.000 13.000 0 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 -500.000 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 500.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 513.000 500.000 101.000 37.000
Sum gjeld og egenkapital 16.753.000 17.884.000 14.738.000 14.655.000 12.497.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.785.000 15.419.000 12.330.000 14.553.000 12.460.000
Likviditetsgrad 1 870.7 31.1 25.7 145.1 337.8
Likviditetsgrad 2 870.7 31.1 25.7 145.1 337.8
Soliditet 99.9 97.1 96.6 99.3 99.7
Resultatgrad 54.9 54.4 -577.8 74.3
Rentedekningsgrad 8 -0.1
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet 4.2 17.6 3.8 1 7.9
Signatur
02.07.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex